Ingezonden brieven

Buitengrens controle in de EU is dringend gewenst

Geachte redactie,

In uw krant van vandaag is aandacht voor de controle op treinreizigers i.v.m. mogelijke jihadisten die ermee door Europa kunnen reizen. Een veel betere oplossing is een effectieve controle van de buitengrenzen van de Europese Unie. De USA, Israel, Slowakije en Hongarije bouwen een muur tegen de illegale (islamitische)  immigratie. In Texas  mogen geen moslimvluchtelingen  meer verblijven;  Donald Trump besloot tot een zeer verstandig inreisverbod voor vele islamitische landen , gelet op alle islamitische terreur aanslagen.  Op deze manier is de veiligheid van burgers goed gewaarborgd. Mark Rutte, Angela Merkel  en de EU laten niet-Europese moslims  daarentegen ongehinderd Europa binnen.

Hoogachtend,

Alphons  Mantel.

 

Europese blunder, Verkiezingen en VVD-minister

 

 

 

Europese blunder

Hoewel de EU-landbouwsubsidies, ook voor veeteelt,  meer dan 50 miljard per jaar kosten – d.w.z. 40% van de begroting ! – werd de melkproductie vrijgegeven. Het gevolg was een reeks van zinloze investeringen, gevolgd door overproductie, een te lage melkprijs en de ‘noodzaak’ de absurde subsidiepotten gevuld te houden. Desondanks zijn er vele faillissementen met uitzondering van ‘bedrijven’ die bijna geen koeien hebben, maar gesubsidieerd worden per hectare.  Eenvoudiger kunnen we het in Brussel niet maken om miljarden te verspillen…

 

Verkiezingen

Met de verkiezingen in zicht heeft Dijsselbloem (PvdA) toegegeven dat er fouten zijn gemaakt in Europa. Niet alleen bij het Schengen-verdrag, maar ook bij het toezicht op de banken. De lijst kan veel langer worden gemaakt, doch de steun aan de bankenmaffia springt er bovenuit: totaal € 1.000 miljard, waarbij bedacht moet worden dat dit slechts een deel is van de ‘verdampte’ miljarden. En dan hebben we het nog niet over verzekeraars en pensioenfondsen.

Dijsselbloem legt de schuld voor de gang van zaken ook bij de politiek! Nu zijn er warhoofden die beweren dat de kiezer die politici gewild heeft. Niets is minder waar: de kiezer heeft niets te zeggen over de aanstelling van ministers, de inhoud van een regeerakkoord, de duistere deals (ook in de achterkamertjes van Brussel), de interventie door rechters, de toewijzing van Kamerzetels, de macht van topambtenaren en de aanstelling van toezichthouders.

Veel Kamerleden zijn volstrekt onbekenden met eigen agenda’s en belangen. En het schenden van verkiezingsbeloftes en regeerakkoorden is meer regel dan uitzondering.

 

VVD-ministers

Het lijkt erop dat de VVD alleen leugenaars kan leveren als minister van Justitie (en Veiligheid). Hoewel Van Agt en anderen ook geen schoon blazoen hadden. Bij minister Van der Steur is de vraag of het bewijs daarvan in de Teeven-deal zal worden geleverd urgent, omdat er ook een Demmink-deal in de maak kan zijn. Met dank aan minister Opstelten (VVD). En ook Demmink kon – net als Teeven – ‘iedereen natrekken’.

 

L.J.J. Dorrestijn

 

Laatst aangepast (vrijdag 27 januari 2017 14:01)

 

Parlement heeft onderwijs problemen veroorzaakt

Geachte redactie,

In het AD van vandaag  is vermeld dat sommige leerlingen in het onderwijs in de problemen zijn gekomen door de Wet Passend Onderwijs. Het parlement heeft deze wet aangenomen en bovendien de  totale uitgaven aan onderwijs in ons land sterk verlaagd: van 7% van het Bruto Nationaal Product in 1975 tot  5% van ons BNP in 2016. Hierdoor is het voor vele scholen onmogelijk om de gewenste hulp aan leerlingen te verschaffen. In vele andere westerse landen wordt veel meer geld besteed aan onderwijs. De echte bron van deze problemen is dus het Parlement en niet de individuele docent of school.


Hoogachtend,

Alphons  Mantel.

Laatst aangepast (woensdag 25 januari 2017 15:30)

 

Mark Rutte benoemt eindelijk de problemen die hij heeft veroorzaakt

Geachte redactie,

In een grote advertentie in alle kranten van vandaag noemt de minister president alle problemen die hij heeft veroorzaakt. CDA, D66, PvdA en VVD -  net als de EU – kozen  immers de afgelopen 30 jaar opzettelijke voor  natuuraantasting en tot moordkansvergroting richting alle niet-islamitische burgers. Dit volgt uit hun irrationele 7 miljard euro per jaar kostende    keuze tot pasportafgifte aan niet- Europese moslims (nu ca. 60 miljoen in Europa)  De Koranschrijver roept  op tot massamoord op 6 miljard niet-moslims.  (de hindoe, de sikh, de jood, de christen de boeddhist en de atheist). De kans op moord en op terrorisme is evenredig met het aantal  moslims in een land. Waarom heeft Rutte de moordkans vergroot en de schaarse Nederlandse natuur vernietigd? Welke rationele besteding van belastinggeld is dit?

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Demonstraties, Grootheidswaan, Vergelijking, Verkeer, Voorspelbaar, Wereldleiders en Wet van Murphy

 

 

 

Demonstraties

De anti-Trump manifestaties beperken zich niet tot Amerika. Doch elders is men wat voorzichtiger met het onthullen van de eigen minachting voor democratie en van het gebrek aan fatsoen. Bovendien zou dan de vraag terecht zijn waarom er niet werd gedemonstreerd tegen Barroso, Poetin, Erdogan en andere vertegenwoordigers van een ondemocratische, elitaire kliek.

 

Grootheidswaan

Duitsland begint aan grootheidswaan te lijden. Niet alleen wil men Trump op internationale terreinen waarvan hij geen verstand zou hebben gaan ‘sturen’, maar tevens is een Marshallplan voor Afrika in voorbereiding.  Waar de mislukking van Wir schaffen das nog nadreunt, moet de aandacht kennelijk worden afgeleid van de vele binnenlandse problemen. Doch Afrika laat zich niet sturen, hoogstens omkopen of afkopen, en deskundigen hebben al sinds jaren aangetoond dat alle ontwikkelingshulp weggegooid geld is geweest, waarvan vooral corrupte elites hebben geprofiteerd. Nu zwakte tonen door die lessen even te vergeten, omdat Berlijn meent de welvaart in die landen te kunnen verhogen zodat de vluchtelingenstromen ooit zullen stoppen, zal juist het tegenovergestelde effect hebben. De onverantwoordelijkheid, corruptie en overbevolking in Afrika zullen alleen maar worden aangemoedigd door de zachte heelmeesters die nog niet in staat zijn om in één land orde op zaken te stellen. Neen, niet Griekenland, maar in Duitsland zelf.

 

Vergelijking

Waarom een Amerikaanse president zich druk maakt over mogelijke onjuistheden in de media, is een raadsel. Hij heeft wel belangrijker dingen te doen, dan zich te vergelijken met een voorganger die door links-activistische bewegingen werd gesteund. Bovendien moet Trump zich gaan voorbereiden op ontmoetingen met Europese regeringsleiders, zodat hij de feiten op een rijtje heeft. Daarvoor heeft hij de media niet nodig, maar veel meer vergelijkingen tussen Europa en de VS, Brussel en Washington, Noord-Afrika en Midden-Amerika, Turkije en Iran, Oekraïne en Israël, etc.  Want als Europa merkt dat het zich moet gaan bewijzen, zullen de verwijten niet van de lucht zijn.

 

Verkeer

Een hogere maximumsnelheid op drukke wegen heeft nauwelijks voordelen en vele nadelen. Een veilige onderlinge afstand moet dan groter zijn, maar wordt telkens verstoord door uit- en invoegend verkeer.  Voorsorteren, voordringen en (plotseling) remmen gebeurt bij hogere snelheden, waardoor ook vrachtauto’s verrast kunnen worden.  En van chauffeurs wordt een grotere alertheid vereist, waarbij het vrachtverkeer kan worden ‘meegezogen’ in de verkeersstroom.  Dit laatste kan juist fataal zijn, gezien het rijgedrag van sommige chauffeurs (met name bij gladheid) en de massa van moderne dieselvoertuigen en beladen vrachtauto’s bij een (file)ongeluk. Niet doen dus, en eerst eens goed kijken naar de ongevallencijfers en economische schade daarvan in Duitsland.

 

Voorspelbaar

Als onze linkse partijen Griekenland zelfs ongeschikt vinden om de asielafspraken na te komen, waarom vinden ze het land dan wel geschikt om lid van de EU te blijven? De reactie van deze partijen op de plaatjes uit Griekenland was voorspelbaar, maar hebben ze ook een klacht ingediend bij ‘toezichthouder’ Brussel?

 

Wereldleiders

Door sommige Trump-tegenstanders wordt hij niet gezien als een wereldleider, wat dit ook moge zijn. Bovendien ambieert hij die rol niet waar het erom gaat de belangen van Amerika prioriteit te geven. Dat hij daarbij als president andere opvattingen heeft dan als zakenman, valt alleen toe te juichen. De vraag is welke rol andere ‘wereldleiders’ willen gaan spelen, want de geschiedenis kent niet zoveel goede voorbeelden. In tegendeel, de meeste draaiden uit op oorlog of toneelstukjes van de VN.

 

Wet van Murphy

Normaal zou het nooit naar buiten zijn gekomen, maar wat er in Duitsland allemaal mis kon gaan in één terroristendossier is werkelijk verbijsterend. Toch weigert de minister van Binnenlandse Zaken op te stappen, omdat hij kennelijk liever de schuld legt bij externe factoren zoals de wet van Murphy.  Die houding is vooral zorgwekkend, omdat daarmee het falen niet wordt beschouwd als vermijdbaar of uniek, doch als een soort statistisch gegeven waar niemand voor verantwoordelijk is.  Hier zien we een vergelijkbare houding bij de pensioenfondsen, woekerpolissen, Belastingdienst, bouwprojecten,  ontwikkelingshulp, medische incidenten, Kinderbescherming en werkgelegenheidsprojecten.

 

L.J.J. Dorrestijn

Laatst aangepast (maandag 23 januari 2017 12:05)

 
Meer artikelen...