Ingezonden brieven

Het Groningse gasprobleem

Geachte redactie,

Aan het oplossen van het Groningse gasprobleem
zou een prijskaartje hangen van 1,5 miljard euro.
Gelukkig verliezen ambtenaren hun ontslagbescherming
(aparte beschermingsconstructies).
Als men ervan uitgaat dat vele onnodige regeltjes de
ondernemers ( die m.i. heel gul zijn met hun 4,9 voor het
kabinet) een doorn in het oog zijn, kan er een zodanig
aantal ambtenaren worden ontslagen, dat voornoemd
gat in de begroting gedicht wordt.


M.C. van Rheenen

 

Persoonlijke verzorging

Geachte Redactie,

 

Een ruime meerderheid (67%) van de 403 gemeenten verwerpt het akkoord tussen VNG en staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) over persoonlijke verzorging. 33% van de gemeenten heeft hiermee wèl ingestemd. Dit ondanks het feit dat het VNG-bestuur het resultaat met een positief advies aan de leden (gemeenten) had voorgelegd. Den Haag wil zoveel mogelijk verplichtingen delegeren naar lokale overheden, maar vergeet dat onze 403 gemeentes slechts circa 10% eigen inkomsten hebben in hun begroting, dus voor 90% gesubsidieerd wordt door ‘Den Haag’ via de Algemene Uitkering. Bovendien wil het Rijk de uitbetalingen van deze 90% ook nog eens frustreren en blokkeren via het door Brussel bedachte ‘schatkistbankieren’ zodat Nederland onder het toegestane jaarlijkse begrotingstekort van 3% blijft. Dus ik kan me de scepsis en wantrouwen bij deze tweederde van onze gemeentes heel goed voorstellen.

 

Gaarne plaatsing in Uw rubriek Brieven !

 

Met vriendelijke groet

 

Wim Vreeswijk,

 

De Koranschrijver zaait elke dag jodenhaat

 

In een artikel in uw krant van vandaag is vermeld dat de voorstelling van de Franse komiek Dieudonnee M’bala   is verboden vanwege het zaaien van jodenhaat . Maar  de Koranschrijver doet niet veel anders, dit anonieme overbodige  sprookjesboek roept immers ook 100 maal op tot massamoord op 6 miljard niet-moslims, nog afgezien van de expliciete Jodenhaat (citaat: ‘Joden zijn vervloekt vanwege hun geloof’) en de homohaat.

 

Verder mogen de moslims liegen tegen 6 miljard mensen (de niet-moslims).

 

 

Hoogachtend, 

Alphons  Mantel

Laatst aangepast (zaterdag 11 januari 2014 20:45)

 

Cuba, Graaiers, Rapportcijfer, Staatsschuld, Volksvertegenwoordiging en Zonnekoningen

 

 

Cuba

De tijd dat ontwikkelingshulp en andere (geheime) fondsen werden gebruikt om het communistische regime van Cuba te steunen, zou ver achter ons moeten liggen. Minister Timmermans (PvdA) is kennelijk een andere mening toegedaan en imiteert daarbij zijn linkse voorgangers. Onwetendheid veinzen omtrent de feiten, alsof Nederland geen ambassadeur daar heeft en een inlichtingendienst. In dat geval heeft de minister er zeker niets te zoeken.

 

Graaiers

Minister Timmermans is kennelijk niet tevreden met zijn baantje en praat reeds alsof hij de EU vertegenwoordigt. Als hij de incompetente mevrouw Ashton inderdaad mag opvolgen, die de EU behoorlijk op kosten heeft gejaagd met haar eigen ambassades, dan kan hij maar beter de indruk vermijden, dat hij op gelijke voet doorgaat of dat zijn kandidatuur is betaald met een greep in de schatkist. Want de belastingbetalers zijn al die graaiers spuugzat. Nu weer een waarnemend burgemeester, waarbij de vraag rijst of dergelijke figuren in eerdere functies wel brandschoon waren. En dan die raadsleden in bijv. Rotterdam-Feijenoord, die naar verluidt openlijk toegeven dat ze voornamelijk in de beloning zijn geïnteresseerd.

 

Rapportcijfer

Opstelten spreekt uiterst bedachtzaam, maar deze pose kan niet verhullen dat zijn ministerie een dikke onvoldoende verdient, zowel voor de politie, het OM, de rechterlijke macht als het toezicht op advocaten/curatoren.

Van Aartsen praat wat meer uit de hoogte, maar lijkt vooral bezig met de internationale uitstraling van Den Haag op kosten van de belastingbetaler.

En een derde VVD-er, Mevr. Jorritsma, is al jaren aan het bewijzen dat niet alleen het ministerschap te hoog gegrepen was, doch eveneens het burgemeesterschap. In Duitsland werden de Liberalen weggevaagd in de politiek, maar ook hier doet de VVD zijn uiterste best…

 

Staatsschuld

De werkelijke staatsschuld is vermoedelijk (veel) groter dan het officiële cijfer, want vele overheidsinstanties zijn wanbetaler. De vraag is dus of al die openstaande rekeningen netjes worden vermeld in de jaarrekening. En als dit wél gebeurt, dan is het een grof schandaal dat de toezichtorganen daar genoegen mee nemen. Als de overheid wil dat de economie weer op gang komt, dan leent men maar het benodigde geld (tegen lage rente), zodat de betrokken ondernemers en andere schuldeisers vooruit kunnen zonder extra te moeten lenen (tegen hoge rente).

 

Volksvertegenwoordiging

Er blijken raadsleden te zijn in de grote steden, die € 2000 per maand ‘vergoeding’ krijgen. Voor wat eigenlijk: het falende toezicht op de financiële manipulaties van het college, de gesprekjes met journalisten, de lobby-werkzaamheden voor externe partijen of het ‘vertegenwoordigen’ van het volk dat alle vertrouwen in de politiek heeft verloren? In Amsterdam moeten de kiezers zelfs met financiële middelen naar de stembus worden gelokt, maar dit heet uiteraard geen stemmen ‘kopen’, want dat is volgens de kieswet verboden. Onwaarheden vertellen mag wel, omdat de goedgelovige kiezer dan alleen de bekende dooie mus krijgt na de verkiezingen. 

 

Zonnekoningen

Dat een Kamervoorzitter in haar eigen kunstmatige wereldje leeft waar het gaat om haar vermeende kwaliteiten, geeft te denken, maar past wel bij ‘Den Haag’. Doch dat 5 provinciebestuurders in Utrecht in drie jaar tijd 1 miljoen euro(!) uitgeven voor hun vervoer met 4 (vier) chauffeurs in lease-auto’s, illustreert het onbenul bij deze zonnekoningen terzake verspillingen. Waar zijn deze ‘bestuurders’ de hele dag mee bezig in die auto’s en wie heeft dit goedgekeurd???

 

 

2,4 miljard, Flutstudie, Hersenloos, Het schandaal van Haelen, Star wars? en Vrouw van het jaar

 

 

 

 

2,4 miljard

Neen, dit is niet het toekomstige Nederlandse budget voor ontwikkelingshulp of bijdrage voor de EU, maar de Britse jaarlijkse uitgave van de belastingbetalers aan de gezondheidszorg voor buitenlanders die ‘even’ een beroep doen op de Britse medische voorzieningen, soms alleen voor een bevalling. Denk maar niet dat het hier veel anders gaat; alleen komen daar nog onverzekerde profiteurs bij, die weigeren hun premie te voldoen, en illegalen die na een bevalling mogen blijven.

 

Flutstudie

Naar verluidt heeft het Ministerie van Economische Zaken opdracht gegeven voor een studie over de invoering van wolven. Let wel: in een van de dichtstbevolkte landen ter wereld wil een geïnfiltreerde milieufanaat belastinggeld besteden aan een flutstudie die kennelijk een nieuwe subsidiepot moet opleveren. Want voor het overige veroorzaken loslopende wolven alleen economische schade en verkeersongelukken, dus wat is hierbij het ‘belang’ van Nederland?

 

Hersenloos

De Duitse socialistische partij weet het zeker: met de golf analfabeten uit Roemenië en Bulgarije zijn helemaal geen problemen te verwachten. Want uit ervaring weet de hersenloze woordvoerster, dat het in werkelijkheid om vele hoogopgeleiden gaat, die zich prima gedragen in Duitsland, welkom zijn op de arbeidsmarkt en meebetalen aan de sociale voorzieningen. Die vrije toegang tot die arbeidsmarkt is pas één dag oud! En in Duisburg gedragen de gelukszoekers zich allesbehalve aangepast, maar vormen wel een nieuwe achterban voor … de SPD.

 

Het schandaal van Haelen

De politie wil terecht gerespecteerd worden en onderstreept dit met (weer) nieuwe uniformen, zonder zich kennelijk af te vragen wie daarmee in beeld mogen komen. Zoutzakken die doelloos rondhangen bij een ‘plaats delict’, agenten die zich afreageren op een ongevaarlijke burger of hem zelfs doodschieten, ME-ers die zich laten misbruiken door burgemeesters en bevriende voetbalbobo’s, en als klap op de vuurpijl het optreden in Haelen. Neen, niet tegen criminele kampers, maar tegen een gesarde man die zich niet wil laten wegpesten. De bagatelliserende opmerkingen van de plaatselijke bestuurders hadden de hoofdcommissaris en het OM aan het denken moeten zetten. Want respect komt niet door nieuwe logo’s, jaarcijfers en kantoorpanden, maar door integriteit, onafhankelijkheid en daadkracht. In Haelen waren die elementen afwezig en bleven het dreigende gezichtsverlies en de lamlendigheid van het bestuur over.

  

Star wars?

Vroeger was het vooral de Marine die gepensioneerde officieren liet ‘doorstromen’ naar de industrie. Die had daar geen bezwaar tegen, zolang het de relaties met Defensie verbeterde. Inmiddels treffen we ze vanuit de hele krijgsmacht aan op plaatsen waar plotseling Defensie een belang lijkt te hebben. Weliswaar wordt dit ‘belang’ bedacht door de industrie, waarvoor Eisenhower reeds waarschuwde, maar ook onze luchtmacht is inmiddels besmet geraakt. Het op defensiegebied tot tuinkabouter gereduceerde Nederland, gaat zich bezighouden met de ruimte! Let wel: mede, omdat we ook al met de JSF en onbemande vliegtuigjes te maken hebben… Dit soort ‘star wars’ heeft echter méér van doen met de sterren van voormalige generaals, dan met de feiten over de ruimte of over vliegtuigen die daar helemaal geen rol (kunnen) spelen. Wij hebben in de ruimte volstrekt niets te zoeken en kunnen de miljoenen wel aan nuttiger zaken besteden dan de belangen van buitenstaanders.

 

Vrouw van het jaar

De vrouw van 2013 is voor mij niet de moeder ‘Theresa’ van de zieke zeehonden, waarbij (méér) geld een allesbepalende rol lijkt te spelen. Het is Chantal Janzen: charmant, intelligent, geestig, ijverig, met meerdere talenten op muzikaal – en toneelgebied, en bovendien een eigen mening. Klasse!

 

 

Laatst aangepast (vrijdag 03 januari 2014 17:18)