Ingezonden brieven

CJIB, Cultuurexport, Knecht, Pedonetwerk, Stilte, Timmermans, Trump en Wilders

 

 

CJIB

De intimidatie door het CJIB bij het innen van verkeersboetes, is verwerpelijk. Vorderingen die het 3-voudige bedragen van de opgelegde boete, zijn geen uitzondering. Er komt geen rechter aan te pas en de officier van justitie waar de deurwaarder met zijn dwangbevel naar verwijst, lijkt onbereikbaar (indien deze bestaat). Minder geschoolde burgers die op fouten willen wijzen, krijgen geen gehoor indien ze telefonisch of zonder aan te tekenen hun grieven kenbaar maken. En voor een zgn.’verzetschrift’ hebben ze geen kennis van zaken, doordat de verwijzing naar de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersboetes ontbreekt, dan wel het zelfvertrouwen om zo nodig een toegevoegde advocaat te zoeken. Die wordt dan door de staat betaald met een bedrag dat vele malen hoger kan zijn dan de opgeklopte vordering.  Intussen vindt het CJIB het normaal om absurde bedragen af te schrijven van de betaalrekening, waardoor andere afschrijvingen stagneren, of zelfs over te gaan tot detentie (‘gijzeling’). Waarom een gijzeling wordt gecontinueerd na betaling van de – al dan niet gegronde - boetes door familie, zou de Nationale Ombudsman eens moeten uitzoeken. De betrokken officier van Justitie gaf daar geen antwoord op.

 

Cultuurexport

Zelden zo’n vage toelichting gelezen als over de 11 miljoen voor (Nederlandse) cultuur in het buitenland. Het gaat toch niet om de buitenlandse reisjes van orkest en ballet?

Of de onzinnige ‘contraprestatie’ bij staatsbezoeken die vooral bestaan uit protocollaire tijdsverspilling? Of subsidies voor de reisjes van museumdirecteuren en linkse theatermakers? Nederland heeft geen geld teveel !

 

Knecht

Annemarie van Gaal (Tel. 21/11) heeft het niet helemaal begrepen. Het zijn juist de gekleurde  landgenoten die discrimineren en ‘knecht’ een minderwaardig beroep vinden. Vaak komt dit uit de cultuur van immigranten die de donkerste mensen laag op de statusladder plaatsen, net als bepaalde beroepen. Vuilnisman, stratenmaker, havenarbeider, schoonmaker, bouwvakker e.d. Functies die in sommige landen vooral door buitenlanders worden vervuld, die bijna rechteloos zijn. Er is geen enkele reden om dergelijke opvattingen over vermeend minderwaardige beroepen hier te introduceren. Want wie moeten dan straks de Poolse arbeiders in het Westland vervangen: alleen blanke uitkeringstrekkers?

 

Pedonetwerk

Terwijl hier het OM zwijgt over het pedonetwerk, heeft de Noorse politie de eerste 50 arrestaties verricht. Het valt te hopen dat de beslissing in de zaak Demmink geheim wordt gehouden om dergelijke verdachten binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Kinderbescherming en de politiek niet te alarmeren.

 

Stilte

Nu in enkele belangrijke EU-landen verkiezingen in zicht zijn, wordt het steeds stiller rond de onderhandelingen met Griekenland. Het IMF had reeds geconcludeerd dat de Grieken nooit aan een gezonde begroting, laat staan terugbetalen, zullen toekomen. Doch kennelijk is het gezichtsverlies voor de EU zo groot, dat de meest logische maatregel telkens wordt uitgesteld. Griekenland hoort niet in de Eurozone en moet er zo snel mogelijk weer uit. Dat dit feit zo lang is verzwegen, heeft vermoedelijk alles te maken met de miljarden die nooit zullen terugkomen.

 

Timmermans

Het opvallende gebaar van Timmermans richting Erdogan, is uiteraard niet alleen gebaseerd op zelfoverschatting bij het misleiden van de publieke opinie. De echte reden zou kunnen zijn dat Brussel de onderhandelingen met Turkije niet wil stoppen en zelfs de ‘afspraak’ van visumvrij reizen wil doorzetten, ondanks de terugkeer van Turkije naar de middeleeuwen. Aangemoedigd door de apathie van Europa, wordt het slachtoffer van een verkrachting straks eigendom van de verkrachter. Doch Timmermans zwijgt nu en heeft kennelijk geen ‘aanwijzingen’.

 

Trump

Het is merkwaardig hoe Europese politici en media blijven roepen dat Trump zich vooral niet aan zijn verkiezingsbeloften moet houden. Waar is men bang voor: de 55 miljoen Amerikanen die op Trump hebben gestemd, of een politicus die doet wat hij belooft?

 

Wilders

Voor het OM staat vast dat Wilders zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie en racisme. Het gaat alleen nog over hoe erg dat is voor de ‘slachtoffers’ die veelal geen Marokkaan zijn, maar Nederlander met een Marokkaans paspoort. Wilders had zich beter kunnen beperken tot ‘minder criminelen uit Noord Afrika’ of ‘minder moslim-immigranten’. Een wens die de regering ook zou moeten hebben; zelfs als het om Marokkanen gaat.

L.J.J. Dorrestijn

Laatst aangepast (maandag 21 november 2016 13:54)

 

NAVO moet Europese buitengrenzen controleren

Geachte redactie,

Uit  recent  onderzoek van Doctors of the World bleek dat slechts 13% van de huidige asielzoekers in Europa afkomstig is uit oorlogsgebieden. De rest is dus gelukzoeker, die nooit in aanmerking komt voor asielverblijf
Het wordt daarom hoog tijd wordt dat de Europese Unie de buitengrenzen van de EU gaat controleren op binnenkomende jihadisten. Dat had al  veel eerder kunnen  gebeuren met een NAVO-jaarbudget van 600 miljard EURO.  Een verstandig land als  Libanon bouwt een muur tegen moslimvluchtelingen.

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Oplossing voor terugkerende jihadisten

Geachte redactie,

De risico’s die ons land ondergaan door de terugkeer van islamitische Nederlanders/IS-strijders  (Elsevier 5 nov. jl., pagina 26-31) die als jihadist zijn gaan vechten in Syrie  zijn effectief te bestrijden door terstond het Ned. paspoort van hen in te nemen.  De  kosten voor de belastingbetaler van eventuele resocialisatie zijn groot en bovendien is deze therapie zelden effectief, zo erkent  ook Dick Schoof. Niet toelaten van hen  is aantoonbaar goedkoper, eenvoudiger, effectiever en wezenlijk veiliger.


Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Waarmee wil Mark Rutte doorgaan?

Geachte redactie,

Mark Rutte heeft recentelijk bekend gemaakt  te willen doorgaan. Maar waarmee wil hij doorgaan?  Met de verdere aantasting der schaarse natuur middels  paspoortafgifte aan buiten-Europese moslims. De jaarlijkse kosten van deze overbodige en welvaartschadelijke immigratie voor alle belastingbetalers in ons land zijn 7 miljard EURO per jaar.

Hoogachtend,

Alphons  Mantel.

 

Nog steeds niet

 

Brexit was een wake-up call voor Europa. 

Politici zouden vanaf nu beter luisteren naar hetgeen écht leeft bij de bevolking. 

Juncker dacht de onnozele bevolking gunstig te kunnen stemmen door gratis wifi te beloven in alle Europese steden en voor de rest was het "business as usual".

En dan kwam er Trump. 

Alle registers werden opengetrokken om te vermijden dat hij de verkiezing kon winnen. 

De media gooide het klein beetje onafhankelijkheid dat ze nog hadden helemaal te grabbel maar het mocht allemaal niet baten. 

Trump werd president. Against all odds. 

De zelfverklaarde elite staat nu helemaal met de broek op de knieën. 

En nog steeds hebben ze er niets van begrepen. 

In een poging om het succes van Trump te verklaren, horen we allerlei kromme redeneringen. 

Kiezers zijn te dom (een dooddoener, hoorden we bij Brexit ook al)

Kiezers zijn racistisch

Kiezers discrimineren Hillary als vrouw 

Zal IK eens een poging doen om Brexit en Trump te verklaren?

Even uit de losse pols zonder geleerde studies te bestellen: 

Burgers hebben genoeg van het moreel opgestoken vingertje.

Burgers hebben genoeg van politici die alleen maar bezig zijn met eigenbelang en het verkopen als het algemeen belang. 

Burgers hebben genoeg van een overheid die steeds meer pakt en steeds minder teruggeeft. (we betalen meer belastingen dan ooit voorheen maar horen gelijkertijd dat ons pensioen niet meer betaalbaar is)

Burgers hebben genoeg van de positieve discriminatie 

Burgers hebben genoeg van de toegevingen die zij moeten doen aan nieuwkomers in hun eigen land (zie bv. Zwarte Piet)

Kom ik een beetje in de buurt denk je? 

Ik ga nog een stapje verder. 

Het establishment verliest verkiezing na verkiezing en heeft nog steeds geen benul wat speelt. 

We steven daarom af op een verkiezing waar het helemaal fout zal lopen voor Europa. 

Er is volgende maand het referendum in Italië waar de Italiaanse regering zijn lot aan verbonden heeft. 

Je kan zo al voorspellen dat de bevolking die kans met twee handen zal grijpen en Renzi de deur wijst. 

Enkele maanden later is het de beurt aan Frankrijk. 

Hollande ging het ééns allemaal veranderen en orde op zaken stellen.

Zijn linkse recepten bleken al snel niet te werken waardoor hij flink op de rem ging staan en er uiteindelijk van verandering niet veel in huis kwam. 

Ondertussen staat nog amper 4% van de bevolking achter hem. Een diepterecord. Nooit eerder gezien zo'n dramatisch cijfer. 

Maar de elite gaat er nu heel makkelijk vanuit dat de gevestigde partijen wel een andere kandidaat naar voor schuiven. 

Zelfs Sarkozy meent nog aanspraak te kunnen maken op het hoogste ambt. 

Le Pen? Geen schijn van kans! 

Dat hebben we natuurlijk nog al ééns gehoord. Ik zou daar in ieder geval niet zo zeker van zijn. 

Hollande heeft zijn kiezers zwaar teleurgesteld en dat kan niet anders dan afstralen op zijn eigen partij.

Voeg daar een economische moeras, terrorisme, vluchtelingenproblematiek en een groeiende afkeer van Europa aan toe en je hebt een klimaat waarin Le Pen het debat bepaalt.

Het einde van de EU komt op deze manier bijzonder snel dichterbij. 

mvg,

Maarten Verheyen

 
Meer artikelen...