Ingezonden brieven

Martin Schulz verlaat gelukkig het Eur. parlement

Geachte redactie,

Scheidend Europees parlementsvoorzitter Martin Schulz heeft moeite om Brussel te verlaten (AD, 25 nov.) ; mogelijk kan zijn salaris wel eens lager worden, maar dat zei hij niet.
Wel heeft  hij het aantal moslims vergroot in alle EU-landen , met  bijbehorende hoge kosten voor de belastingbetaler en ernstige schade aan natuur en milieu. In dezelfde krant staat echter vermeld dat de Duitse en Nederlandse  politiediensten geen gegevens uitwisselen, zodat sexverslaafde Paul van M. door kon gaan met zijn bizarre paktijken. Waarom heeft Martin Schulz er in 20 jaar dan niet voor gezorgd dat die diensten hun gegevens uitwisselen? De belastingbetaler krijgt nu wel een helder beeld van zijn zogenaamde prestaties.


Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Basisinkomen, Bolkestein, Clinton, Einde kabinet, Gedragscode, Moord, Navo boos en Staatszorg

 

 

 

Basisinkomen

H. Hemmers (Tel. 23/11) meent kennelijk dat de pensioenreserves van de staat zijn en dus aan ‘iedereen’ uitgedeeld kunnen worden als basisinkomen. Wat de voordelen zijn van een basisinkomen, is blijkbaar moeilijk uit te leggen: zijn er dan minder werklozen, of is er minder fraude (en dus minder controle nodig), of gaan mensen in de regio Rotterdam dan wel werken in het Westland, of komen er dan minder gelukszoekers en Oost-Europese profiteurs, of blijven er dan meer miljarden op de staatsbegroting over voor andere zaken, of zijn er dan meer vrijwilligers in de (mantel)zorg, of kunnen er dan meer ZZP-ers aan de slag blijven, of verhuizen er dan meer mensen naar Spanje, Marokko, Turkije en het Midden Oosten? Ik begrijp die luchtfietserij niet helemaal; zeker niet ten koste van het eigendomsrecht (van pensioenverzekerden), dat gelukkig onder mensenrechten valt en daarom bescherming geniet.

 

Bolkestein

Kanttekeningen bij een voorspelling:

1. Rationele verhalen spelen geen rol bij elites die hun macht willen uitbreiden of zichzelf overschatten (zie Griekenland).

2. De economie van Duitsland wordt overdreven: export dankzij goedkope productie, maar het minimumloon moest nog worden uitgevonden, net als een fatsoenlijke AOW.

3. De tweedeling in Duitsland is nog sterker dan hier: zakkenvullende politici en andere ‘elites’, terwijl de rest 2 banen moet hebben om rond te komen. Met name in het oostelijke deel van Duitsland is nog volstrekte armoede te vinden en kost een verwaarloosd huis (geen geld voor onderhoud) € 10.000.

4. De Duitse staatsschuld is aanzienlijk, de bankencrisis werkt nog steeds door en voor de 30.000 ontslagen bij VW zijn geen andere banen in zicht, tenzij men wil verhuizen. Het Griekenlanddebacle zal ook Duitsland nog vele miljarden kosten, net als het asieldossier en de ECB-fiasco’s. Daarnaast moet ook Duitsland zijn defensie opnieuw opbouwen, het energiedossier afbouwen en de schulden van stads- en deelstaatbesturen – met hun idiote/corrupte projecten – beperken,

5. Als Brexit – ondanks de (opzettelijk?) sombere voorspellingen – slaagt, zou de pond weleens de nieuwe munt kunnen worden bij een lage rente/inflatie. Want de inflatie van de Euro is op komst en onvermijdelijk, met een rentestijging die de staatsbegrotingen zal ruïneren. En daarin heeft Bolkestein gelijk: dat duurt geen 10 jaar meer.

 

Clinton

Trump maakt een ernstige fout door H. Clinton niet te vervolgen. Hij tast zijn eigen geloofwaardigheid aan en doorbreekt het beginsel dat niemand boven de wet staat. Bovendien laat hij een bolwerk in stand, dat uit is op wraak en sabotage, en hem niet zal ontzien wegens dit ‘gebaar’ van zwakheid.

 

Einde kabinet

Als premier Rutte een ‘vent’ is dan trekt hij de stekker uit dit kabinet van leugen en bedrog. Want ook de sabotage (wraak voor de verloren verkiezingen) en incompetentie van de PvdA is de VVD aan te rekenen, omdat men naïef was en een politieke vijand verwarde met een loyale bondgenoot.

Bovendien liet dit kabinet zich door Brussel gijzelen, met een schade die in de miljarden loopt, en door Merkel die lijdt aan zelfoverschatting. Wellicht is dit laatste het probleem van alle Europese leiders.

 

Gedragscode

EU-commissarissen krijgen een strengere gedragscode.  Het zal niet veel helpen, want in Brussel schaamt men zich nergens voor en flutsancties zijn er alleen om het publiek te misleiden. Bovendien gaan ook het lobbycircuit gewoon door en het misbruik van miljarden, zodat de vraag moet worden gesteld welk probleem men met een gedragscode denkt op te lossen.

 

Moord

Wie niet begrijpt waarom Volkert van der Graaf al na 12 jaar is vrijgelaten, moet het boek Moord namens de Kroon? van Ine Veen eens lezen.

En wie niet begrijpt waarom Demmink een peperduur afscheidsfeestje kreeg van zijn VVD-minister, moet het Poot-rapport over de pedofilie-affaire eens lezen.

Doch wie meent dat Nederland nog steeds een rechtsstaat is, waarin de douane ‘zomaar’ havencontroles verwaarloost, en rechters ‘zomaar’ juridische misslagen begaan, moet eens met Haagse politici praten. Allemaal bang voor Justitie of voor hun carrière en partijbelangen, terwijl ze heel goed weten wat er aan de hand is. Net als 2700 slachtoffers en Van Traa.

 

NAVO boos

Spanje is in ongenade gevallen bij de NAVO-top wegens bijtanken van Russische marineschepen. Een merkwaardige opstelling in het licht van de militaire misdragingen door Turkije,  de ‘vriendschappelijke banden’ tussen de VS en Iran, de verwaarloosde defensie in meerdere lidstaten waaronder Nederland, en de militaire samenwerking met ‘schurkenstaten’ zoals Afghanistan.

 

Staatszorg

De pleidooien voor een zorgsysteem van de staat – dus zonder verzekeraars en zakkenvullende apothekers, farmaceuten en managers – zijn niet zinvol, zolang politici en topambtenaren daarop invloed houden. Want wetten maken is een ding, maar ze handhaven iets heel anders, zoals blijkt bij de illegalen hier en de vermoedelijk 85% gelukszoekers onder binnenkomende immigranten. In Groot Brittannië wenst de staat nauwelijks harde maatregelen te treffen tegen medische toeristen die misbruik maken van de NHS. Een grondige identiteitscontrole is daar kennelijk onverenigbaar met het medische beroep of de ‘ambtenarenstatus’.

 

L.J.J. Dorrestijn

Laatst aangepast (vrijdag 25 november 2016 11:29)

 

Mijn reactie op artikel Nieuwe singels 'levensgevaarlijk' van 24-11-2016

Geachte Redactie,

 

De strook voor auto’s op de huidige eenbaanswegen Maliesingel, Tolsteegsingel en de Kapteijnlaan is veel te smal en auto’s moeten bij tegenliggers dan ook steeds uitwijken naar de wederzijdse fietspaden, waar fietsers letterlijk van de weg worden gedrukt in een modderige onverharde berm. Er is kennelijk ook niet nagedacht door de huidige verkeerswethouder Lotte van Hooydonk van Groen Links over de gevolgen van de buitensporige en onnodige verbreding van bijvoorbeeld de berm langs de singel. Het wachten is op ongelukken en kostbare letselprocedures door kwetsbare fietsers vanwege uitwijkende auto’s.

 

Een soortgelijke onvrede ontstond ooit door een eerdere Groen Linkswethouder Hugo van der Steenhoven die het nodig om een middenberm aan te leggen in de, toch al smalle, Burgemeester Reigerstraat waardoor bussen en auto’s continu de spiegels eraf reden bij wederzijds geparkeerde auto’s. Ook op de Goylaan in Hoograven is er sprake van een onnodige versmalling van 2 naar eenbaanswegen waardoor er tussen de 2 eenbaanswegen een volstrekt onnodige, zeer brede groenstrook ontstond, maar ook extra grote filevorming tijdens de spitsuren met alle ongerief van een verhoogde CO2-uitstoot voor de bewoners van Rivierenwijk.

 

Gaarne plaatsing in Uw rubriek BRIEVEN waarvoor bij voorbaat dank!

 

Met vriendelijke groet

 

Wim Vreeswijk

 

Laatst aangepast (vrijdag 25 november 2016 11:24)

 

Jihadisten terugkeerders

Geachte redactie,

Uit  recent  onderzoek van Doctors of the World bleek dat slechts 13% van de huidige asielzoekers in Europa afkomstig is uit oorlogsgebieden. De rest is dus gelukzoeker, die nooit in aanmerking komt voor asielverblijf
Het wordt daarom hoog tijd wordt dat de Europese Unie de buitengrenzen van de EU gaat controleren op binnenkomende jihadisten. Dat had al  veel eerder kunnen  gebeuren met een NAVO-jaarbudget van 600 miljard EURO.  Een verstandig land als  Libanon bouwt een muur tegen moslimvluchtelingen. Terugkerende jihadisten dient het Nederlandse paspoort afgenomen te worden.

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Wilders maakt immigratierisico’s kenbaar

Geachte redactie,

Parlementarier G. Wilders staat terecht omdat hij de enige is die kosten en risico’s van het parlementaire immigratiebeleid kenbaar maakt. Waarom verstrekt het parlement  al 30 jaar  paspoorten aan Turken en Marokkanen? De netto kosten van dit immigratiebeleid zijn 7 miljard euro per jaar voor alle belastingbetalers, naast ernstige aantasting van natuur en milieu . Waarom noemde Mark Rutte deze uiterst relevante feiten niet in de rijksbegroting op Prinsjesdag? Houd hij soms niet van de werkelijkheid?

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 
Meer artikelen...