Ingezonden brieven

Hans de Boer negeert de kosten van immigratie

Geachte redactie,

Werkgeverlobbyist Hans De Boer pleit voor investeringen in infrastructuur (AD 1 dec.) , maar negeert ten onrechte de mega-kosten van 40 jaar aktief  parlementair immigratiebeleid. Het immigratiebeleid (de keuze tot paspoortafgifte aan Turken en Marokkanen) kost  7 miljard euro per jaar voor alle belastingbetalers, naast ernstige schade aan natuur en milieu. Wie betaalt deze door de Boer gewenste investeringen? De belastingbetaler, maar de staatsschuld is nu reeds meer dan 450 miljard euro. Welkom in dromenland meneer de Boer!

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Toenemende onvrede over wegversmallingen in de stad Utrecht

Zeer Geachte Heer VAN HELVERT,

 

 

Er is in onze stad sprake van toenemende onvrede over de o.i. levensgevaarlijke verkeersplanologie van de huidige GL-wethouder Verkeer Lotte van Hooydonk.

 

In haar opdracht zijn inmiddels meerdere twee baans rijwegen aan de Maliesingel, Tolsteegsingel, Kapteijnlaan en de Aartsbisschop Romerostraat versmald tot levensgevaarlijke éénbaanswegen. Dit heeft tot gevolg dat zodra er een tegenligger w.o. OV-bussen aan komt,  auto’s moeten uitwijken naar de hiernaast gelegen onbeschermde fietspaden met alle enorme risico’s van dien voor onbeschermde fietsers. Deze verkeerswethouder heeft o.i. verzuimd de fietspaden van duidelijke drempels te voorzien zodat er geen overschrijding door auto’s meer kan plaatsvinden en ernstige ongelukken kunnen worden voorkomen.

 

Hedenavond bezocht ik, samen met mijn echtgenote, een inspraakavond, doch de uitvoerend ingenieur was voor geen enkele rede onderzijds vatbaar. Logisch, want hij is belanghebbende doch wij, burgers van Utrecht ondervinden hiervan grote hinder en toenemende risico’s van letselschades of erger.

 

Hierover heb ik reeds Uw lokale partijcollega uit de gemeente Utrecht, fractievoorzitter Sander van Waveren aangeschreven, doch helaas zonder enige reactie.

 

Wellicht ten overvloede kan ik U verwijzen naar een recent artikel in het A.D. van 24 november jl. met de titel ‘Nieuwe singels levensgevaarlijk’.

 

Aangezien ik prima ervaringen ondervond met Uw collega Mona Keijzer, 1e Kamerlid, doch dit thema niet onder haar portefeuille valt, wilde ik U verzoeken wat Uw mening is over deze problematiek.

 

Alvast zeer veel dank voor Uw aandacht in deze verblijf ik,

 

Met de meeste Hoogachting,

 

Wim Vreeswijk.

 

Links en massamoordenaars

Geachte redactie,

Waarom is politiek links altijd verliefd op massamoordenaars? Hun verliefdheid op massamoordenaars kent geen grenzen: Fidel Castro, Che Guavarra, Pol Pot, Mao Zedong, Stalin, Hillary Clinton en Barak Husain Obama (massamoord in Lybie , Syrie en Irak). Waar komt dit vandaan? Het betreft mensen die dagelijks over liefde, vrede en tolerantie praten , maar ondertussen voortdurend foute keuzes maken.

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Brexit, Haagscomplot, Duitse verkiezingen, Lerarentekort, Neponderhandelingen, Referendumcommissie en Vakministers

 

 

 

Brexit

Hoewel Groot-Brittannië geen deel uitmaakt van de eurozone, willen zowel de ECB (Draghi) als Luxemburg de Britten hun Brexit ‘betaald zetten’. Onbegrijpelijke wraak door lieden die kennelijk bang zijn een stukje van hun dictatoriale macht en financiële manipulaties te verliezen. Van ‘Europese samenwerking om oorlogen te voorkomen’ is weinig meer te merken.

 

Haags complot

Na de artikelen en boeken van Reuchlin, Tak, Horchner, Kaptein, Poot,  Akkermans, Van der Voort, De Vos, Van Putten, Uffing en vele anderen, stelt nu ook prof. Derksen de rechtsstaat ter discussie in zijn nieuwste boek over onschuldig gestraften. Het wordt tijd voor een parlementair onderzoek, maar welke politici durven dit nog aan? Alleen christelijke partijen?

 

Duitse verkiezingen

Merkel kan de macht nog niet loslaten en wil kennelijk ‘strijdend’ ten onder gaan. Dat zal het gezichtsverlies voor haar partij alleen maar vergroten in het licht van de ontwikkelingen in de komende maanden binnen de EU, in Turkije, in de NAVO, in Griekenland, in Frankrijk en in Duitsland zelf. Haar deal met Erdogan blijkt een laffe vlucht voor echte maatregelen te zijn, met grote gevolgen voor de Turken, de Koerden en de Turkse gemeenschappen in Europa. Het gebrek aan integriteit in de politieke, financiële en industriële elites zal door haar regering met de SPD niet worden aangepakt. En het absurde energie- en milieubeleid zal ten koste blijven gaan van de welvaart en de begrotingen voor politie en defensie. Kortom, de verkiezingen in Duitsland zullen de samenleving even hard verdelen als die in de VS, Groot Brittannië, Frankrijk en Spanje.

 

Lerarentekort

Wie de berichten over het vermeende lerarentekort op een rijtje zet, komt tot de conclusie dat er genoeg leraren zijn, maar het (extra) geld niet aan hen wordt besteed. Scholen met een onderbezetting moeten daarom met voorrang worden doorgelicht door de inspectie.

 

Neponderhandelingen

Zelfs Merkel wil de toetredingsonderhandelingen met Turkije stoppen, maar de VVD voelt meer voor neponderhandelingen om te voorkomen dat Turkije de vluchtelingendeal schendt (of ging deze deal veel verder dan wij mogen weten?). Doch wat is er nep aan visumvrij reizen, € 6 miljard en een gruwelijke dictatuur? De VVD wil gewoon Brussel niet voor het blok zetten door te eisen dat er echte grenssluiting en uitzettingsmaatregelen worden toegepast, want daarin is de EU wel degelijk chantabel. En die € 6 miljard zijn snel ‘terugverdiend’ door de overige geldstromen naar Turkije te stoppen.

 

Offensief

Nu de zgn. vluchtelingen steeds meer worden ontmaskerd, zijn de zieligheidsindustrie en politiek links een media-offensief begonnen om de verkiezingsprogramma’s en de publieke opinie te beïnvloeden. Kennelijk houdt men er rekening mee dat Turkije de deal opblaast, waardoor Wilders extra stemmen zou trekken. Intussen blijken de bed-bad-brood wethouders weinig integer in hun discussie met de staatssecretaris en laat de EU oogluikend toe dat hulporganisaties schepen inzetten als ‘veerdienst’ over de Middellandse Zee, terwijl de uitzettingsmaatregelen met wisselend succes worden gesaboteerd door politici, advocaten, landen van herkomst, activisten en rechters.

 

Referendumcommissie

Was het niet de taak van de referendumcommissie om misbruik van belastinggeld te voorkomen? Komt er nu ook een ‘zwarte lijst’ van incompetente toezichthouders of alleen van subsidiefraudeurs?

 

Vakministers

Critici die Wilders verwijten dat hij geen geschikte kandidaten voor een ministerspost in zijn partij heeft, kent blijkbaar de erbarmelijke kwaliteiten niet van veel huidige ministers uit de gevestigde partijen. Het zou juist goed zijn als er geen omhooggevallen politicus, maar een vakminister wordt aangesteld, die niet afhankelijk is van de media, lobby-groepen,  partijvrienden binnen de ministeries en baantjesjagers in allerlei adviesraden. En integere vakmensen zijn er genoeg in dit land; zelfs voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Zie voorts de bijlage over een ‘nieuw’ blad

Van harte aanbevolen.

 

flyer-sta-vast

Bijlagen

Laatst aangepast (donderdag 01 december 2016 10:04)

 

Files veroorzaakt door parlementair immigratiebeleid

Geachte redactie,

De mening van minister Schulz om de natuur opzettelijk aan te tasten en ons belastinggeld te besteden aan meer infrastructuur, negeert opzettelijk de oorzaak van de overbelaste infrastructuur.
Ons Parlement heeft  immers de afgelopen 30 jaar een aktief  immigratiebeleid (de irrationele en extreem kostbare keuze tot paspoortafgifte aan buitenlandse moslims)gevoerd, waardoor de bevolkingsomvang sterk is gestegen. Hoe meer mensen, hoe meer vraag naar vervoer, evenals vergroting van de wachtlijsten bij de politie-aangiftes, in de gezondheidszorg en bij de rechters.


Hoogachtend,

Alphons  Mantel.

 
Meer artikelen...