Ingezonden brieven

Aangifte, CIA, Misvatting Wilders, Nederlandse media, Politica of mafkees? en Verloren identiteit

 

 

 

Aangifte

Premier Rutte heeft een hele bevolkingsgroep weggezet als minderwaardig door te stellen dat hij nooit met de PVV zal regeren. Hij bedoelde natuurlijk dat de VVD – volgens hem – niet met de PVV in een kabinet wil zitten, maar dit zei hij niet.  Tijd voor een aangifte dus: wegens belediging van een groep Nederlanders die hem niet zien zitten, onnodig grievend, omdat de kans zeer klein is dat de VVD nog een rol speelt in het volgende kabinet , en het aanzetten tot afkeer of zelfs haat door dit niet in een politieke discussie te doen, maar in het openbaar voor de camera’s zonder enige legitieme onderbouwing.

 

CIA

Volgens onbevestigde (Amerikaanse) bron zou de CIA mogelijk aanwijzingen hebben dat Moskou de presidentsverkiezingen heeft beïnvloed. Dit kan nauwelijks als een verwijt worden beschouwd gezien de invloed die de CIA op allerlei buitenlandse ontwikkelingen heeft uitgeoefend, ook met andere middelen dan alleen hacken.

En natuurlijk zullen er belanghebbenden zijn die proberen verkiezingen te beïnvloeden; soms wordt er zelfs een politicus voor vermoord…  Ook media, subsidieslurpers, internationale organisaties, milieugoeroes, opiniepeilers en terroristen laten zich niet onbetuigd en gebruiken niet altijd legale middelen. Doch de openhartigheid waarmee campagnefunctionarissen toegaven dat de Democratische partij al vele verkiezingen heeft gemanipuleerd, wekt de indruk dat het gebruik van illegale middelen daar als normaal wordt beschouwd. De wijze waarop Obama de geloofwaardigheid van de beweringen van de CIA ondersteunt, is in feite een belediging voor de kiezers.

Zie ook: http://video.foxnews.com/v/5243495074001/?#sp=show-clips

 

Misvatting Wilders

De opvatting van Wilders in zijn omschrijving ‘neprechtbank’ blijkt niet gegrond. De rechters blijken zich integer precies aan de wetten en (internationale) jurisprudentie te hebben gehouden.  Dat die niet deugen, komt door de ondemocratische invloed van belangengroeperingen bij het totstandkomen van die politiek-correcte wetgeving, gekunstelde definities en beschermende sancties die vervolgens door parlement en Hoge Raad worden ‘goedgekeurd’. Nu de rechtbank zonder eigen interpretaties en manipulatie van regels een oordeel heeft uitgesproken, is het verschil met wat elders in rechtszalen gebeurt, onmiskenbaar. Daar is zichtbaar dat Nederland een neprechtsstaat is, met wetten en rechters die andere belangen dienen dan de gehele samenleving of de vrijheid van meningsuiting of de benoeming van misstanden of de betwisting van politieke correctheid of de bescherming tegen machtsmisbruik (ook door de staat) of de mogelijkheid dergelijke wetten te moderniseren. Dit wordt nog eens bevestigd door fractieleiders die beweren dat Wilders het vertrouwen in de  rechtsstaat schaadt, waar die rechtsstaat in de praktijk niet blijkt te bestaan en de meeste politici dit weten !

 

Nederlandse media (zie bijlage onderaan)

Hoe selectief Nederlandse media omgaan met feiten en veronderstellingen, wordt zichtbaar indien de publicaties over eenzelfde onderwerp naast elkaar worden gelegd en voorts worden vergeleken met buitenlandse informatie via internet e.d. Het gaat journalisten allang niet meer om waarheidsvinding, maar om de goedkeuring van de hoofdredacteur die de politieke kleur van een blad of zender moet ‘bewaken’. Daarnaast is er een algemene omerta over onderwerpen die de politiek-correcte elites niet welgevallig zijn, kennelijk uit vrees voor de publieke opinie. Die reeks is te lang om hier weer te geven, doch een springt eruit: de misstanden bij Justitie. Het lijkt erop dat alleen een handvol wetenschappers echt onafhankelijk is en daarover durft te publiceren.

 

Politica of mafkees?

Mevrouw Hachchi (D66) heeft een boekje geschreven en een interview gegeven. 
Is dit slim of bewijst ze alleen maar dat de selectieprocedure van D66 kennelijk een ‘mafkees’ heeft doorgelaten? Haar toekomstplannen zijn zo vaag dat het wachtgeld nog wel even nodig zal zijn. Was dit misschien de reden dat ze een jaartje langer ‘politica’ is gebleven dan ze ambieerde? In ieder geval heeft ze é
én ding aan de kaak gesteld: politici zijn bereid om de rechten van iedereen aan te tasten behalve hun eigen privileges en het ongestraft binnenhalen van dwaallichten.

 

Verloren identiteit

Het is duidelijk dat de PvdA haar identiteit heeft verloren nu Cohen pleit voor een fusie met links. Welke (verborgen) agenda hier uit moeten komen, is een raadsel. Zeker nu de partij Asscher verkiest boven Samsom. Alleen al op grond van de partijleiders ontstaat het beeld van 3x niks en zelfs niet geschikt voor serieuze oppositie. Want de tijd van luchtfietsen is definitief voorbij; de kiezers zijn wakker geworden en vragen zich af waar links eigenlijk voor staat. Niet alleen in Nederland, maar in geheel Europa.

 

L.J.J. Dorrestijn

Canadese journaliste houdt vurig betoog over de leugens die onze media verspreiden over Syrië [boinnk.nl]

http://www.ninefornews.nl/journaliste-betoog-leugens-syrie/

Sinds 2014 is de Canadese onafhankelijk journaliste Eva Bartlett zes keer afgereisd naar Syrië. Vier keer bracht ze een bezoek aan Aleppo, de tweede stad van het land.

Ze stelde vast dat het Syrische volk het huidige regime onvoorwaardelijk steunt, hoewel de mainstream media precies het tegenovergestelde beweren.

“Wat de BBC, The Guardian en de New York Times schrijven over Aleppo staat haaks op de realiteit,” benadrukte Bartlett vrijdag tijdens een persconferentie bij de Verenigde Naties.

Verzonnen berichten

Ze voegde toe dat in de media vaak verzonnen berichten verschijnen over Syrië.

Zo werd in april dit jaar gemeld dat het Al Quds-ziekenhuis in Aleppo zou zijn verwoest tijdens een luchtaanval, die zou zijn uitgevoerd door de Syriërs of de Russen.

Bartlett wees erop dat Rusland vervolgens satellietbeelden liet zien waaruit bleek dat het ziekenhuis nog intact was en niet was aangevallen.

Enkele maanden na de vermeende aanval schreef de Britse krant The Guardian dat slachtoffers van chemische wapens werden behandeld in het ziekenhuis.

Liegen

In december 2013 werd het Kindi-ziekenhuis in Aleppo verwoest door terreurgroep al-Nusra. Het was het grootste kankerziekenhuis in het Midden-Oosten.

De mainstream media, waaronder Fox News, suggereerden recentelijk wederom dat de Syriërs of Russen achter de aanvallen op het ziekenhuis zaten.

“Dit laat zien hoezeer de media al vanaf het begin liegen over Syrië en dat nog steeds doen,” aldus Bartlett.

Mythe

Het is volgens haar ook een mythe dat de Syrische overheid de inwoners van Aleppo uithongert.

Getuigen vertelden aan de journaliste dat het juist de door het Westen gesteunde ‘gematigde’ rebellen waren die de inwoners ervan weerhielden de stad te verlaten.

“De mainstream media schetsen geen realistisch beeld van de situatie in Aleppo,” resumeerde Bartlett.

Einde

Ze merkte op dat de Syriërs weten dat onze media en mensenrechtenorganisaties leugens verspreiden over hun land.

“Zij willen dat er een einde komt aan de leugens. Zij willen dat er een einde komt aan het geweld,” klonk het.

Bartlett zei dat liefst 101 van de 193 VN-landen terroristen naar Syrië hebben gestuurd om daar mensen af te slachten en te plunderen.

Ze zei vooral te hopen dat de Verenigde Staten zullen stoppen met het financieren en steunen van terrorisme.

Regimeverandering

De mainstream media baseren zich vooral op berichten die worden verspreid door het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Groot-Brittannië wordt gerund door één man, en de Witte Helmen.

De Witte Helmen zijn opgezet door een Britse ex-militair en worden gefinancierd door de VS en Europa.

Zij beweren mensen te redden in het oosten van Aleppo, maar toch heeft niemand daar ooit van ze gehoord, aldus Bartlett.

De hoofdreden dat onze media al deze leugens verspreiden over Syrië is regimeverandering, besloot ze.

Laatst aangepast (maandag 12 december 2016 17:22)

 

Waarom vergroot Vluchtelingwerk de moordkans?

Geachte redactie,

De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk denken dat ze nuttig werk doen (AD 7 dec.) , maar ze vergroten feitelijk de moordkans. De overgrote meerderheid der asielzoekers is immers moslim en de Koranschrijver roept  op tot massamoord op 6 miljard niet-moslims (christenen, joden, hindoes, boeddhisten,  agnosten en atheisten). De moordkans is evenredig met het aantal  moslims in een land; in ons land zijn er reeds 1 miljoen die (ten onrechte) een paspoort kregen van het parlement.  Als deze mensen nuttig werk willen doen kan dat in elk verpleeghuis.

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Angst, Dijsselbloem, Eén Europa?, Milieuplan, Openheid, PvdA asiel en Rutte

 

 

 

Angst

Als Europa bang is voor Rusland en China en Noord-Korea en Iran en Turkije en IS, dan is het onbegrijpelijk dat de defensiemiddelen worden verwaarloosd, slappe maatregelen worden genomen tegen de invasie van moslims en vooral Trump als een gevaar wordt gezien. Het echte gevaar zit in Brussel en in ons gebrek aan ruggengraat, met name bij de zelfbenoemde ‘elites’.

 

Dijsselbloem

Nu Dijsselbloem de Grieken – tegen alle logica in – tegemoetkomt, kunnen ze daar weer nieuwe schulden maken. Dan zal het niet verbazen als ook Italië wordt ‘gered’, waarbij de eerste 5 miljard een druppel op de gloeiende plaat zijn. Om de EU niet helemaal voor gek te zetten, zal er wel een omweg worden gekozen: ECB of IMF.

 

Eén Europa?

Waarom sommige briefschrijvers (WUZ 5/12) menen dat de EU een gezamenlijk blok vormt tegenover de grootmachten, is een raadsel. De EU bestaat voor de helft uit ‘zieke’ landen en ook de rest heeft vooral nationale belangen. Bovendien is de machtsverdeling binnen de EU op twee niveaus verschillend: financieel gaat het om nationale bijdragen en ‘voordelen’, naast de relatie met de ECB en het IMF; politiek (Europees Parlement) gaat het om elkaar bevechtende partijen.

De gezamenlijke buitenlandse politiek is een zwak compromis met onbeduidende figuren, terwijl de Europese Navo-leden al een ‘eigen’ internationale positie hebben, die ook steeds zwakker wordt. 5 Miljard verspillen aan ‘Europese’ wapenontwikkeling is slechts een bewijs dat de EU zelfs van de Navo-geschiedenis niets heeft geleerd.

 

Milieuplan

De linkse milieumaffia is nog niet tevreden met de voorziene verspilling van € 15 miljard per jaar, maar twijfelt inmiddels of de 2 miljard voor de ombouw van één elektriciteitscentrale op houtpallets geen houtkap veroorzaakt. Wel als alle centrales in Europa en alle haardkacheltjes – bij gebrek aan gas – moeten overgaan op pallets, dan is grootschalige ontbossing onvermijdelijk. Doch het milieuplan van Parijs is nog dwazer als wij die 15 miljard al nauwelijks kunnen opbrengen zonder defensie en ontwikkelingshulp af te bouwen, want hoe moeten China, de rest van Azië, Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en Oost-Europa dan gelijke tred houden? Nog afgezien van de extra centrales die nog moeten worden gebouwd om de windmolengekte te maskeren en het verkeer te elektrificeren. En als dan de Europese welvaart definitief om zeep is geholpen, hoe aantrekkelijk is Europa dan nog voor gelukszoekers die nu worden beschouwd als de nieuwe achterban voor de linkse luchtfietsers?

 

Openheid

Nu in Duitsland de feiten over gelukszoekers steeds meer in de openbaarheid komen, is zelfs Merkel bereid haar standpunten te herzien. In Nederland ontbreekt die openheid nog steeds, waardoor alleen klokkenluiders waarschuwende signalen geven. Doch Den Haag houdt zich doof over alle klokkenluiders: vanuit de politie, de horeca, Justitie, Belastingdienst, advocatuur, douane, lokale overheid, provincie, banken, verzekeraars en asielzoekerscentra. Tja, wie je niet kunt afkopen – zoals Europarlementariërs – moet je dan maar negeren…

 

PvdA-asiel

Dat de PvdA eigen asielregels wil en daarbij nu ‘iedereen’  die in een bootje stapt, recht geeft op een procedure in Europa, is tekenend voor het gebrek aan gezond verstand en voor de sabotage van het asielbeleid uit het regeerakkoord. Bovendien is het in strijd met het asielverdrag ter zake veilige landen en met de onderzoeksconclusie, dat 85% van de immigranten gelukszoekers zijn. Wat Samsom suggereert is dat heel Noord Afrika en Turkije niet veilig zijn en de (tijdelijke) bewoners ‘recht’ hebben op asiel in Europa, alsof er geen andere landen zijn voor gelukszoekers en criminele figuren. Europa doet er beter aan landen als Jordanië te steunen, waar al jaren grote aantallen echte vluchtelingen worden opgevangen zonder daarmee Europa te chanteren.

 

Rutte

Het is nauwelijks te geloven, maar Rutte wil smokkelbootjes terugsturen naar de kust van Noord Afrika. Heeft hij dit al in Brussel verteld, waar allerlei hulporganisaties het groene licht hebben gekregen om met echte schepen ‘vluchtelingen’ naar Europa te brengen? Dan wordt het tijd dat hij een andere belofte inlost: illegalen en uitgeprocedeerden zijn strafbaar als ze weigeren ons land te verlaten, én dat hij alle subsidies – ook van de EU en IMF waar wij immers aan meebetalen - stopt voor landen die weigeren hun onderdanen toe te laten. Eerst dan valt hij serieus te nemen.

 

L.J.j. Dorrestijn

Laatst aangepast (donderdag 08 december 2016 10:27)

 

Aleppo, Angst, EU-regels, Geschiedvervalsing, Marcouch, Rutte afgeserveerd en Zorgbudget

 

 

 

Aleppo

Toen – deels buitenlandse – opstandelingen een deel van Aleppo bezetten en uithongerden, ging het in de media om slechts een wijk. Nu de regeringstroepen succes boeken is plotseling heel Aleppo een ‘kerkhof’ en zijn die hongerende kinderen de schuld van Assad. Als journalisten niet weten wat een oorlog doet, dan zijn er genoeg foto’s van Duitse steden in 1945 beschikbaar.  Allemaal ‘zonder noodzaak’ gebombardeerd, inclusief een paar Nederlandse steden die op de route lagen.

 

Angst

De verwijten aan ‘populistische’ partijen en aan Trump lijken indicaties te zijn van angst voor een afrekening met de gevestigde orde. Uit alle macht moeten koningshuizen en presidenten de ‘nationale’(!) eenheid trachten te bewaren, maar de haarscheuren zijn inmiddels voor iedereen zichtbaar. De angst voor verandering lijkt zelfs China overstuur te maken, terwijl iedereen toch duidelijk moet zijn dat Trump geen enkel vertrouwen heeft in de VN, de Veiligheidsraad en de Europese Navo-landen, laat staan in China.

Waar Poetin nog steeds een claim legt op de Baltische staten, meent ook China de klok te kunnen terugdraaien wat Taiwan betreft. In Europa is inmiddels duidelijk dat de klok van de mislukte eenwording tot een Brusselse dictatuur, alleen wordt teruggedraaid door de bevolking, hoe krampachtig de elites zich ook vastklampen aan hun privileges.

Hun angst voor echte democratie is bijna zielig om aan te zien, net als de verontwaardiging van China over een telefoongesprek met een land dat op schandalige wijze door de VN wordt genegeerd… Uit angst voor China?

 

EU-regels

EU-landen die zich niet houden aan de begrotingsregels, worden niet gestraft.  Commissarissen die zich niet houden aan de ontslagregels, worden niet gestraft.

EP-leden die zich niet houden aan de bijbaanregels, worden niet gestraft. Griekenland dat zich niet houdt aan de bezuinigings- en aflossingsafspraken, wordt beloond. Italië dat onvoldoende controle heeft op de bankensector, wordt – in strijd met de regels – met 5 miljard beloond. De Europese Commissie die miljarden niet kan verantwoorden, wordt niet naar huis gestuurd. De gesprekken met en geldstromen naar de Turkse dictatuur gaan gewoon door, net als naar Hamas en andere terreurorganisaties. Doch Groot-Brittannië dat niets anders doet dan wat het toetredingsverdrag toestaat, moet worden gestraft !

 

Geschiedvervalsing

Een Groningse uitgeverij geeft als verklaring voor (linkse) geschiedvervalsing in schoolboeken, dat versimpeling nodig is. Als leerlingen te dom zijn voor de feiten, dan valt er dus helemaal weinig te leren van nepgeschiedenis. Nu is de indoctrinatie van scholieren en studenten met linkse teksten geen nieuw fenomeen – gezien de sprookjes over ontwikkelingshulp, de VN en vluchtelingen – maar daar staan andere bronnen tegenover. Het verleden laat zich echter niet corrigeren met werkelijkheid van morgen.

 

Marcouch

De volgende infiltrant bij de PvdA die het kennelijk als zijn taak ziet om anti-islam/-links geluiden te verbieden, in ieder geval bij de politie, heet Marcouch. Als geen ander kan hij weten dat de politie leegloopt als alle PVV-aanhangers worden ontslagen. Want agenten hebben dagelijks te maken met de gevolgen van ‘andere culturen’, EU-bendes uit Oost Europa, criminele gelukszoekers, fundamentalistische elementen, illegalen, wegkijkende burgemeesters, sharia-wijken en de beveiliging van overheidsfunctionarissen. Het functioneren van moslim-agenten en van politiek-correcte leidinggevenden heeft bij Marcouch wellicht een geringere aandacht of zelfs zijn goedkeuring?

 

Rutte afgeserveerd

De schijnvriendschap met Indonesië bestaat kennelijk bij de gratie van Nederlandse geschenken en VVD-belangen. Daarmee worden de duizenden slachtoffers van de bersiap-moorden verraden, want Indonesië wenst geen onderzoek en Rutte buigt. Net zoals we al jaren buigen voor Marokko.

 

Zorgbudget

Een aantal gemeentes beweert een geldtekort te hebben voor het verlenen van (preventieve) jeugdzorg. Een merkwaardige situatie die zou zijn bevestigd door een onderzoek. De vraag is of dit (onafhankelijke?) onderzoek tevens een verklaring heeft voor de ruim 1 miljard euro die overbleef op het zorgbudget van de gemeentes en voor de gevallen waarin het jeugdbudget kennelijk wel toereikend is.

 

L.J.J. Dorrestijn

Laatst aangepast (zondag 04 december 2016 20:18)

 

Filosoof kan niet denken

Geachte redactie,

Filosoof en jurist Mihai Martoiu Ticu heeft op de  universiteit duidelijk niet leren denken of leren waarnemen. Meningen over immigratiekeuzes die niet passen in  zijn beperkte idealistische wereldbeeld  acht  hij strafbaar (Opinie, AD 1 dec. ). Het parlementaire immigratiebeleid (de keuze tot paspoortafgifte aan Turken en Marokkanen) kost  7 miljard euro per jaar voor alle belastingbetalers, naast ernstige schade aan natuur en milieu.
China, India, Suriname, Japan, Ukraine, Brazilie en Nepal  geven buitenlandse moslims nooit een paspoort. Welke  netto gezondheidswinst heeft hij gevonden in het anonieme sprookjesboek dat oproept tot massamoord op mens en dier (de Koran)? Waarom noemt hij de opzettelijke massamoord door moslims  op christenen in Pakistan, Iran, Irak,  Egypte, Nigeria en Indonesie niet? Houd hij soms niet van de werkelijkheid?
Het  is te hopen dat hij op de universiteit blijft en  aldus in de maatschappij geen aanvullende schade kan veroorzaken, met zijn dwangneurotische vooroordelen en ernstig onwetenschappelijk gedrag.


Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 
Meer artikelen...