Ingezonden brieven

Waarom vergroot A. Merkel de terrorismekans?

Geachte redactie,

China en Angola verbieden de islam, terwijl Israel  en Hongarije  muren bouwen  tegen buitenlandse moslims. Wat hebben  de EU en de Nederlandse overheid gedaan met uw belastinggelden ? De natuur ernstig aangetast  en de jodenhaat gemaximaliseerd door de paspoortverstrekking  aan  60 miljoen niet Europese moslims. Door de bizarre en irrationele uitnodiging door mw. A. Merkel aan Afrikaanse moslims zal de kans op terroristische aanslagen snel groeien. De recente aanslag in Berlijn (AD 29 dec.) is veroorzaakt door mw. Merkel en haar welkomstcultuur. Welke hoogleraar, rechter, wethouder of minister zal het volgende slachtoffer zijn van het stijgend aantal moslims?

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Afghanistan, Discriminatie, Frontal21, Misverstand, Nepmedis, Parallellen en Rechters

 

 

Afghanistan

In de 3 D’s voor de hulp aan Afghanistan – diplomacy, defense, development – komt gelukkig geen democratie voor. Dit zou de naïviteit van het Westen slechts bevestigen, gezien de werkelijke machtsverdeling in dit middeleeuwse land. Neen, niet de corrupte elites die de geldstromen graag in stand houden, worden hier bedoeld, maar de stamhoofden, bendeleiders, Talibanterroristen en corrupte burgemeesters die allemaal profiteren van de 3 D’s en intussen gewoon doorgaan met hun dubieuze contacten en drugshandel, achterstelling en mishandeling van vrouwen, seksueel misbruik van kinderen en het verstrekken van inlichtingen aan de Taliban. Is dit alle vluchtelingen en offers waard van de afgelopen 10 jaar?

 

Discriminatie

Het ‘bewijs’ van sollicitatiediscriminatie is flinterdun, want het percentage werkzoekende allochtonen wijkt slechts 10% af van de situatie bij andere Nederlanders. Indien 85% van de allochtonen een baan heeft en ‘dus’ niet wordt gediscrimineerd, moet misschien ook naar andere verklaringen worden gekeken. Zoals de mogelijkheid dat 10% van deze bevolkingsgroep onvoldoende is opgeleid dan wel zich moeilijk naar werk laat begeleiden dan wel over weinig sollicitatievaardigheid beschikt of geen eigen vervoer heeft of een matige beheersing van het (schriftelijke) Nederlands of geen kledingvoorschriften accepteert of zelf bepaalde functies afwijst om allerlei redenen.

 

Frontal 21

Corruptie en incompetentie bij de overheid worden door het Duitse tv-team van Frontal 21 frequent aan de kaak gesteld. Zo wordt de VW-directie gedekt bij het bekendstellen van dubieuze onderzoeksresultaten – verkregen onder toezicht van VW en met medewerkers van VW – met betrekking tot slechts enkele modellen van de totale reeks aan verdachte modellen met een (veel) te hoge uitstoot aan schadelijke stoffen. Toegegeven, het gaat om een miljardenschandaal, doch na alle eerdere schandalen binnen overheid en politiek zou men toch een andere houding van de Duitse regering mogen verwachten. Of wordt hier mede-aansprakelijkheid beoogd, zodat de daders niet worden vervolgd en de belastingbetalers voor de schade opdraaien?

 

Misverstand

Niet de (echte) vluchtelingen veroorzaken een veiligheidsrisico, maar de open grenzen waardoor iedere gelukszoeker, crimineel, terrorist en foute imam kunnen binnenkomen.

 

Nepmedia

Niet alleen over Trump schrijven Amerikaanse en Europese journalisten nepberichten. Een Canadese journaliste, Eva Bartlett, heeft enkele Britse en New Yorkse kranten beschuldigd van pertinente onwaarheden over Syrië en in het bijzonder Aleppo. Zou ons Ministerie van Buitenlandse Zaken wel de echte feiten kennen en verzwijgen, of gewoon de internationale pers napraten?

 

Parallellen

De houding van Brussel tegenover Erdogan vertoont opvallende overeenkomsten met de vooroorlogse houding van Londen tegenover Hitler.

De disciminatie van vrouwen in bepaalde moslimwijken en voorsteden in Frankrijk, en met name van Parijs, vertoont parallellen met de ‘thuislanden’  van de moslimbewoners. En het wegkijken van de regering doet denken aan de behandeling van Joden in Nazi-Duitsland.

Het geweld tegen de Kopten in Egypte en elders in het Midden Oosten en tegen christelijke bevolkingsgroepen in Indonesië is gebaseerd op politieke en religieuze discriminatie, al dan niet aangemoedigd door de machthebbers, wat kan leiden tot blinde haat en de meest primitieve uitwassen. Waar hebben we dit eerder gezien?

 

Rechters

Wilders’ idee om de kwaliteit van rechters te verbeteren door de levenslange benoeming af te schaffen, is zo gek nog niet en heeft niets te maken met de onafhankelijkheid van de rechter tegenover de staat. Die kwaliteits- en integriteitscontrole moet namelijk door een hoog rechtscollege worden gedaan resp. beoordeeld, waar men zich nu bij misstanden nog verschuilt achter ‘de rechter is onafhankelijk‘. Daardoor ontbreekt iedere norm om het kaf van het koren te scheiden, zoals blijkt uit 2700 dossiers die inmiddels zijn verzameld, met afschuwelijke vonnissen.

 

L.J.J. Dorrestijn

Laatst aangepast (zaterdag 24 december 2016 11:38)

 

Normen en waarden van parlement worden steeds duidelijker

Geachte redactie,

De door de Europese commissie en  ministers vaak genoemde begrippen  normen en waarden blijken feitelijk  te bestaan  uit de opzettelijke keuze tot moordkansvergroting richting niet-islamitische hoogleraar, rechter, officier van Justitie, hoofdcommissaris en koninklijk huis.
Dit volgt uit de parlementaire keuze tot pasportafgifte aan niet- Europese moslims. De Koranschrijver roept immers op tot massamoord op 6 miljard niet-moslims.  De kans op terrorisme is evenredig met het aantal  moslims in een land. Mevrouw Merkel heet  islamitische terroristen van harte welkom in Duitsland en in Europa  Zal de belastingmoraal  door deze normen en waarden verbeterd worden?


Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Waarom maximaliseert de EU de terrorisme kans?

Geachte redactie,

China en Angola verbieden de islam, terwijl Israel  en Hongarije  muren bouwen  tegen buitenlandse moslims. Wat hebben  de EU en de Nederlandse overheid gedaan met uw belastinggelden ? De natuur ernstig aangetast  en de jodenhaat gemaximaliseerd door de paspoortverstrekking  aan  60 miljoen niet Europese moslims. In de Koran staat: dood allen die niet in Allah geloven.
Er zijn dus 60 miljoen kansen op een terroristische aanslag in Europa, en door de bizarre uitnodiging door mw. Merkel aan Afrikaanse moslims zal deze kans snel groeien. De recente aanslag in Berlijn is veroorzaakt door mw. Merkel en haar politieke partij . Welke hoogleraar, rechter, wethouder of minister zal het volgende slachtoffer zijn van het stijgend aantal moslims?


Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Mijn reactie op Uw artikel van heden "Wethouder: inburgering is mislukt"

Geachte Redactie,

 

 

Reeds in 2004 is er, dankzij oud-minister Verdonk, bindende wetgeving ontstaan waarin bepaald is dat voldoende inburgering een absolute voorwaarde is voor een verblijfsvergunning. Werd hieraan niet voldaan, dan bleef men illegaal, dus rechteloos. Anno 2016, dus 14 jaar later blijkt bij monde van de Haagse wethouder Baldewsingh dat hiervan weinig tot niets is terecht gekomen, waardoor deze groep onnodig veel groter is geworden. De nieuwkomers zijn ook niet in staat enige trouw aan het nieuwe vaderland Nederland te beloven. Doordat bestuurders niet ingrepen is de polarisatie in ons land onnodig vergroot en de kans op aanslagen ook toegenomen. Het wordt dan ook tijd dat dit soort bestuurders vanwege hun rampzalige niet toepassen van bestaande wetgeving hiervoor 15 maart a.s. afgerekend en vervangen worden.

 

Gaarne plaatsing in Uw rubriek BRIEVEN waarvoor bij voorbaat dank!

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Vreeswijk.

 
Meer artikelen...