Ingezonden brieven

Obama blijkt massamoordenaar te zijn

Geachte redactie,

Nobelprijs voor de Vrede winnaar president Obama gooide in 2016 in totaal 26.000 bommen  af in Irak, Libie , Syrie Yemen, Somalie en Afghanistan. Gelukkig komt er  op 20 jan. een  nieuwe president (Trump) die dit soort massamoord zal stoppen. De Nobelprijs kan Obama beter teruggeven.

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Aardgas, Amerikaanse ambassadeurs, Asielhoppers, China, Frankrijk, Kamikaze en Wir schaffen das

 

 

 

 

Aardgas

Gaan de landen die van ons tientallen jaren goedkoop aardgas hebben afgenomen nu ook meebetalen aan de schade door bodemverzakking? Neen, natuurlijk, maar waarom betalen wij dan wel mee aan milieuschade in andere landen (Tsjernobyl, 3e wereld, China, etc.) of aan de overbevolking van Afrika of aan de maffia in Griekenland of aan de asielhoppers uit Duitsland. Want zonder nationale consequenties is (bijna) iedere regering geneigd over de schreef te gaan dan wel geen harde (effectieve) maatregelen te treffen of te profiteren van de voorzieningen elders of gewoon helemaal niets te doen.

 

Amerikaanse ambassadeurs

De onzin rond het terugroepen van ambassadeurs die door Obama zijn aangesteld, neemt merkwaardige vormen aan door Trump-tegenstanders. Waarom zou iemand die destijds geld genoeg had om de campagne van Obama te steunen, langer ambassadeur moeten blijven, omdat er dochters gaan afstuderen? Iedere Amerikaan kan een visum aanvragen, doch dan niet als ambassadeur van Trump. Dergelijke ambassadeurs zijn geen beroepsdiplomaten, dus de ‘overgangsperiode’ komt in die gevallen altijd op de schouders van het ambassadepersoneel terecht. Bovendien ziet het er naar uit dat tijdens de komende regeringsperiode vaker ambassadeurs tijdelijk zullen worden teruggeroepen: uit China, Turkije, Rusland, Iran, etc. en wellicht ook uit de VN.

 

Asielhoppers

Zonder strafbaarstelling en harde maatregelen (detentie) zal het probleem van de illegalen zonder papieren, gelukszoekers met meerdere identiteiten en asielhoppers uit andere EU-landen niet worden opgelost. Waar in Nederland gevangenissen leegstaan moet het toch mogelijk zijn om enkele duizenden bed-brood-bad aan te bieden, zonder bewegingsvrijheid, totdat het land van herkomst ze terugneemt. Dit zal de aantallen snel doen reduceren en dubbel profiteren (in meerdere landen) wordt onmogelijk. Bovendien wordt de willekeur voorkomen dat hier een moeder uit Afrika opduikt en dankzij een activiste ook haar 7 kinderen mogen overkomen. Rechters moeten meer houvast krijgen aan de wetgeving.

 

China

Het pleidooi van een Telegraaf-lezer ter zake het geschil tussen ADO en de Chinese eigenaar, tendeert naar aanpassing aan de Chinese cultuur. Waarom zou dat in Nederland moeten? In de meeste contracten met buitenlandse partijen staat welke rechter bevoegd is bij een geschil of welk nationaal recht van toepassing is. Indien we telkens rekening moeten houden met andere culturen ten koste van de toepassing van contractregels, worden we zelf niet meer serieus genomen.

 

Frankrijk

De herdenkingen in Parijs van de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en een joodse winkel, krijgen hier nauwelijks aandacht in vergelijking met Duitsland. Moet het publiek in slaap worden gesust of is het niet de bedoeling dat we meer over de grens kijken naar wat er elders in Europa gebeurt? Deze zelfcensuur van de media staat niet op zichzelf; ook in de politiek geldt: wat geheim (verklaard) is, moet geheim blijven. Om die reden stelt de bescherming van klokkenluiders nog weinig voor en wordt informatie na een WOB-verzoek slechts moeizaam of helemaal niet verstrekt.

 

Kamikaze

Niet alleen in Rusland zijn video-opnamen te maken van krankzinnige chauffeurs die op besneeuwde wegen zichzelf en tegenliggers de dood in jagen. Ook in Nederland lijkt het gezond verstand soms ver te zoeken bij chauffeurs die met 50 km/u door de bebouwde kom rijden op sneeuw en ijzel,  zonder te beseffen dat de kans op slippen (bochten) en onvoldoende remvermogen tenminste 2x zo groot is als bij 30km/u.

Stadverwarming

De plannen om hele nieuwbouwwijken aan te sluiten op stadverwarming, zonder een betaalbaar alternatief(!) doordat de gasaansluiting ontbreekt, zullen al snel worden herzien nu een storing in Ede honderden gezinnen in de kou zet. Bovendien moet de vraag nog worden beantwoord waar de ‘stad’  straks al die warmte vandaan haalt, want zoveel overtollige warmte levert de industrie nu ook weer niet zonder bij te stoken met … gas. De verkoop van elektrische kachels en haarden met houtpallets zal in ieder geval toenemen.

 

Wir schaffen das

Als de ‘successen’ van het Duitse asielbeleid op een rijtje worden gezet – nog afgezien van de gigantische kosten en de extreem-rechtse misdrijven – dan ontstaat een bonte verzameling. Islamitische beveiligers, mishandeling van christenen, verkrachting, diefstallen, moord, meervoudige identiteiten, misbruik van sociale voorzieningen, terreuraanslagen, brandstichting in AZC, intimidatie van hulpverleners, vakantie in het land van herkomst, gelukszoekers uit veilige landen, asielhoppers, medische toeristen, falende uitzetting, weigering behandeling door mannelijke artsen, roofbendes,  discussie over gezinshereniging, geschillen binnen politieke partijen, chantagecontract met Turkije, weigering van andere EU-landen om ‘mee te doen’ (Brexit), chantage door Griekenland (en Italië), duizenden verdrinkingsgevallen, verwijdering met Oost-Europese EU-landen en een toenemend huisvestingsprobleem. Ook degenen die Merkel hadden moeten tegenhouden, zijn hiervoor verantwoordelijk.

 

L.J.J. Dorrestijn

 

 

Van een correspondent

Sean Hannity plaatst alle hacking-tumult in een perspectief dat m.i. juist is.

Nee, het is niet zo dat Rusland en China alleen gedurende deze verkiezingsperiode hacks uitvoerden! Sinds 2009 (Obama’s 1e jaar) zijn ca 14 US Ministeries, Organisaties, het Witte Huis zelf(!)  etc. gehackt!

Ooit iets over gehoord? Nee.! Bijna niets.

Want het was niet in het belang van Obama’s regering om aan het US volk mee te delen dat zij niet eens in staat waren om het Witte Huis te beschermen tegen cyberattacks.

Maar nu ook een politieke partij is gehackt. En i.h.b die van Obama en Hillary! Ja, nu wordt er groot kabaal gemaakt.

 

En er wordt gesuggereerd dat Poetin hiermee de verkiezingen zou hebben beïnvloed. Dus via hacken heeft Poetin US kiezers zo ver gekregen om hun stem aan Trump te geven……… Nee natuurlijk geen kiezers in California, die traditioneel Dem stemmen en dit nu ook weer hebben gedaan. Maar alleen de kiezers in de meerderheid van de 50 staten. Daar waar Trump won. (Inmiddels weersproken door de CIA ?)

Het hele verhaal over de liaison Poetin – Trump is quatsch! Wat ook de Coördinator van alle US Inlichtingen, Gen bd Clapper met zoveel woorden zegt tijdens een Hearing voor de Senaat.

 

Ik herhaal wat ik in december al een keer heb geschreven: ik denk dat indien Hillary had gewonnen, niemand verder iets over Russisch hacken zou hebben gehoord!

Maar nu is verloren - tegen alle verwachtingen/voorspellingen van de Dems, Obama en de media in - wordt een reden gezocht waardoor de werkelijke reden van Hillary’s verliesde motie van afkeuring van Obama’s beleid gedurende de voorbije 8 jaren op iets/iemand anders kan worden geschoven! Vandaar de mythe die nu wordt gecreëerd dat H. heeft verloren doordat Poetin de kiezers zou hebben beïnvloed….. [Men kan ook moeilijk toegeven dat de bemoeienis van de Obama-familie met de verkiezingen misschien meer schade heeft veroorzaakt dan Moskou.]

http://video.foxnews.com/v/5272365500001/?#sp=show-clips

http://www.billoreilly.com/b/Phony-Stories-and-Fake-News/-809570881426035195.html

Laatst aangepast (zaterdag 07 januari 2017 19:40)

 

Beveiliging, Boven de wet, Brexit, Dubbel gestraft, Duitse test, Hardleers en Non-informatie of nepveiligheid

 

 

Beveiliging

Het is onvoorstelbaar dat een belangrijke stuw niet beveiligd is. Iedere terrorist kan een boot kapen en kennelijk ongehinderd een waterkering rammen. Even ernstig is de fout die naar verluidt in de Amsterdamse metro is gemaakt. Alle lijnen zouden elektrisch aan elkaar zijn gekoppeld en dus tegelijk uitvallen bij brand, een aanslag of een ‘gewone’ storing. Wat betekent dit voor passagiers in een metrotunnel: gaan lopen?

De beveiliging tegen juwelenbendes blijkt eveneens een probleem. Daarbij valt niet alleen de onachtzaamheid van handelaars op, die blijkbaar goed verzekerd zijn, maar ook de rol van juweliers. Denkbaar is dat die hun afspraken per e-mail maken zonder te beseffen dat ze gehackt (kunnen) zijn. Ook de registratie van juwelenkoffers op vliegvelden is denkbaar of afluisterapparatuur in de huurauto’s voor buitenlandse handelaars.

 

Boven de wet

De verwevenheid tussen overheid en bedrijfsleven kan niet alleen worden afgelezen uit de belastingvoordelen voor multinationals, maar ook uit het fenomeen dat landen met een grote bankenmaffia de hoogste staatsschuld hebben. Dat is geen toeval, want elders kan een VW-topman verantwoordelijk zijn voor fraude met een miljardenschade, ook voor de staat en de werknemers, zonder te worden gearresteerd. In tegendeel, hij strijkt bonussen en een pensioen op van miljoenenomvang. De rol van rechters is hierbij opvallend: in Nederland zou naar verluidt nog nooit een arts zijn veroordeeld voor medische missers en nooit een bankier of verzekeraar voor woekerpolissen e.d.

De indruk bestaat zelfs dat hier een rechtszaak tegen dergelijke bedrijven en hun bestuurders zinloos is, omdat de uitkomst al vaststaat.

 

Brexit

De Britse ambassadeur bij de EU heeft zijn functie neergelegd. Daarbij heeft hij zijn medewerkers aangemoedigd om naar verluidt: niet bang te zijn om machthebbers de waarheid te zeggen. Bedoelde hij wellicht de machthebbers in Brussel?

Kennelijk was de ambassadeur niet gewend om gewoon opdrachten uit te voeren, na zijn advies te hebben gegeven.

 

Dubbel gestraft

Een gedetineerde van 65+ blijkt na vrijlating niet alleen blut te zijn, omdat al die jaren zijn AOW is ingehouden, maar bovendien niet in aanmerking te komen voor een autoverzekering, tenzij tegen een absurde (onbetaalbare) premie. Welke toegevoegde waarde de ‘begeleiding’ door de reclassering dan nog heeft, laat zich raden.

 

Duitse test

Indien Merkel de Beierse CSU-punten voor het verkiezingsprogramma overneemt, dreigt een aanvaring met Brussel. Indien ze echter weigert om harde afspraken te maken over het illegalen- en gelukszoekersbeleid, dan heeft ze heel wat uit te leggen. Zeker na het klungelige optreden van de veiligheidsdiensten en het gebruik van 14 identiteiten door de terrorist van Berlijn. De lamlendigheid om sluitende wetgeving te maken, is overigens niet alleen in Duitsland zichtbaar. De nieuwe regering zal zeker worden getest op haar geloofwaardigheid, want de burgers en anti-immigratiepartijen hebben hun vertrouwen inmiddels verloren. Zelfs zonder precies te weten wat er in Brussel allemaal is bekokstoofd.

 

Hardleers

Niet alleen de Franse minister van Binnenlandse Zaken vergroot het wantrouwen tegenover de bestuurders door 1000 autobranden tijdens de jaarwisseling te verzwijgen. In Berlijn wordt – volgens een recent interview van het AD – de slappe houding van de Europese landen tegenover de (moslim)immigranten goedgepraat door studenten en politiek-correcte docenten. Om die reden moeten allerlei rapporten over immigratie uiterst kritisch worden gelezen, want overheid en ‘wetenschappers’ blijken vaak bijzonder hardleers als het gaat om feiten en waarheidsvinding.

 

Non-informatie of nepveiligheid

De onmacht om de terreurbestrijding effectief aan te pakken wordt momenteel nog eens benadrukt door persconferenties waarop non-informatie wordt verstrekt, vooral over wat we niet weten of niet kunnen of hadden moeten doen. Doch dit is nog te prefereren boven de nepveiligheid die wordt gesuggereerd met voornemens tot (show)controles van openbaar vervoer. Terroristen hebben geen openbaar vervoer nodig en daders van aanslagen zijn vooraf niet bekend. En zelfs indien de identiteit meteen na een aanslag vaststaat, hebben controles via paspoort weinig zin gezien de aantallen (Europese) paspoorten waarover terroristen kunnen beschikken. En ook de media zouden zich minder belachelijk moeten maken met het kritiekloos verspreiden van non-informatie, zoals reeds tijdens de absurde Schipholcontrole zichtbaar werd.

 

L.J.J. Dorrestijn

Laatst aangepast (zaterdag 07 januari 2017 11:01)

 

Prof. Koopmans ziet de feiten goed

Geachte redactie,

Eindelijk  een hoogleraar die de feiten rondom  het kostbare en gevaarlijke immigratiebeleid  van de Europese Unie en de Europese Ministers bekend maakt (prof. Koopmans , AD 4 jan.). Dat had al veel  eerder dienen te gebeuren. Prof. Pim Fortuyn wees er al  op, maar hij werd genegeerd door de meerderheid in her parlement.  Waarom koos de EU voor de opzettelijke aantasting  der schaarse natuur middels  paspoortafgifte aan buiten-Europese moslims?. De jaarlijkse kosten van deze overbodige en welvaartschadelijke immigratie voor alle belastingbetalers in ons land zijn 7 miljard EURO per jaar. Mark Rutte heeft voor 15 maart heel veel uit te leggen aan zijn salarisfinanciers (de belasting betalende burger) omtrent dit door hem gesteunde wanbeleid.

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

Laatst aangepast (woensdag 04 januari 2017 16:50)

 

Politiechef heeft selectieve aandacht

Geachte redactie,

Bij de brand bij een moskee in Culemborg kwam tot mijn grote verbazing de korpschef van de Nationale Politie kijken (AD 3 jan.). Waarom deed  hij dat? Had hij niks beters te doen?
Kwam hij ook kijken bij een brand in een kerk, een synagoge of een hindoe-tempel? Nee dat deed ie niet. Het oplossingspercentage van misdrijven in ons land is slechts 15% is. Daar kon hij beter zijn tijd aan besteden.  Steeds weer blijkt dat de overheid en de politie structureel de  verkeerde keuzes maken bij de besteding van onze belastingcenten.

Hoogachtend,

Alphons  Mantel.

 
Meer artikelen...