Ingezonden brieven

Maurice de Hond voert groot anti-PVV-onderzoek uit: PVV'ers blijken overal ineens bang voor!

Wilders selecteert veel te veel op het selecteren van nette VVD-ers en die zijn vaak wel 'brandschoon', maar daardoor tegelijk ook zeer kwetsbaar en bekakt en o zo trots op hun eigen 'presteren'. Dat zogenaamde presteren valt in de praktijk ook wel tegen, want de provinciale toezichthouders houden immers totaal geen toezicht op al die, doorgaans, zeer incompetente raadsleden. Over m'n eigen ervaringen kan ik ná 35 jaar wel een boek schrijven en dan lach je om al dat geschreeuw en gepiep van al dat zogenaamde PVV-kader. Het enige wat die gasten presteren, is eindeloos en continu distanciëren...

Uiteindelijk schiet dat ook niet op, want ze krijgen nu de rekening van al dat angsthazengedrag gepresenteerd door Maurice D'hont, een peiler die de PVV overigens steeds omhoog schreef, doch deze keer een aantal feiten bloot legde bij PVV-ers.


WIM VREESWIJK

 

Clinton en Obama veroorzaakten de armoede

Geachte redactie,

De aandacht voor de armoede in Philadelphia (Volkskrant 19 jan.) negeert de oorzaken ervan. Hillary Clinton en  Obama kozen ervoor om  7.000 miljard dollar belastinggeld te besteden aan massamoord in Lybie, Syrie, Yemen, Irak en Afghanistan Deze miljarden dollars belastinggeld gingen af van het budget voor onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding. Donald Trump zal deze gigantische welvaartschade spoedig herstellen.

Hoogachtend,

Alphons  Mantel.

 

China is boos, Cybercrime, GroenLinks, Een beetje dom, Haagse smoezen, Hulporganisaties, Overbodig en Wiegel

 

 

China is boos

De Chinese regering laat weer eens haar ware gezicht zien, nu de VS de softe aanpak door Obama lijkt te gaan verlaten. Daarbij gaat het niet alleen om Taiwan dat – volgens de Europese normen voor Kosovo – als onafhankelijk erkend zou moeten worden.

Het gaat over de rol van China in de Veiligheidsraad,  over mensenrechten, over de relatie met Noord-Korea, over spionage en cyber warfare , over de gigantische opbouw van de krijgsmacht, over invoerrechten en toegang tot economische/financiële markten, over milieu en over de belangen in Afrika. Dat Trump zich niet laat intimideren, in tegenstelling tot Europa,  maakt de Chinezen pas echt boos.

 

Cybercrime

Niet alleen mevr. Clinton was tamelijk onzorgvuldig met vertrouwelijke mails en dubieuze contacten. Voor een minister van Buitenlandse Zaken een doodzonde, mede gezien de waarschuwingen in de vorm van Wikileaks en de diefstal van Credit Card gegevens. Ook Nederlandse politici hebben daar weinig van geleerd, omdat het ze kennelijk geen bal interesseert. Gewoon een besmet wachtwoord blijven gebruiken, is daarbij slechts één voorbeeld. In feite zijn ze zelf de ‘cybercriminelen’. Dus worden ze nu begeleid en op cursus gestuurd. Maar onderzoek naar de aantoonbare schade is zowel in Amerika als hier een ‘complexe’ zaak.

 

GroenLinks

Het nepidealisme van sommige GroenLinkse politici begint door allerlei incidenten zichtbaar te worden. Op zich niet verwonderlijk voor een partij waarvan de fractieleider

zich naar verluidt meent te kunnen vergelijken met Rutte en ‘dus’ diens opvolger te kunnen worden. Terwijl hij in werkelijkheid een Obama uit de polder is: volslagen wereldvreemd en alleen verbaal ‘presterend’. Dan was Samsom een stuk bescheidener. Die zag zichzelf niet eens als minister in zijn eerste coalitieperiode. Gelet op de ‘beloftes’ van Asscher, zullen we Samsom nog gaan missen als integere PvdA-politicus.

 

Een beetje dom

Dat er nog geen hoogspanningsleiding is opgeblazen heeft mogelijk te maken met de reservelijnen. Dan heeft dergelijke terreur weinig effect. Doch nu willen netbeheerders de verplichte back up capaciteit afschaffen: hoe dom kun je zijn? Zelfs de oorzaken van stroomstoringen zouden geheim moeten blijven, teneinde geen inzicht te geven in de kwetsbaarheid van onze samenleving. Maar dit is Nederland: naïef en kortzichtig.

 

Haagse smoezen

Als Haagse ambtenaren totaal 100% krijgen uitbetaald om 3 dagen per week te ‘werken’, dan is er toch helemaal geen financiële ruimte om (extra) jongeren aan te stellen?

En als Asscher (PvdA) het normaal vindt om de Belastingdienst onder druk te zetten, in strijd met de regels, dan moet hij niet verbaasd zijn als de Belastingdienst zich ook niet aan andere (integriteits)regels houdt. Want niet die topambtenaar had moeten opstappen na alle schandalen, maar de verantwoordelijke minister van Financiën (PvdA).  Als de Tweede Kamer dit allemaal goedkeurt – na de eerdere blunders van Asscher (en van de FNV) – dan wordt de geloofwaardigheid van onze kwetterende volksvertegenwoordigers opnieuw te grabbel gegooid.

 

Hulporganisaties

Voedselbanken blijken niet alleen onuitroeibaar, maar bovendien uiterst creatief om hun bestaansrecht te bewijzen. Dit leidt niet alleen tot het verlagen van de toelatingseisen, maar ook tot een gebrek aan controle en tot zeer royale toewijzingen op bepaalde locaties. Waar twee personen genoeg zouden moeten hebben aan 2 volle boodschappentassen per week, komen 4 tassen ook voor,  evenals het weigeren van bepaalde artikelen.

Hetzelfde effect wordt kennelijk door hulporganisaties beoogd, die zich eerst onmisbaar beschouwen bij het overbrengen van gelukszoekers naar Italië en Griekenland, maar zich verder afzijdig houden om te vermijden dat er geen uitzichtloze ‘slachtofferplaatjes’ meer kunnen worden verspreid. Intussen puilen de magazijnen in West-Europa uit van de afgedankte spullen, inclusief grote hoeveelheden kleding, maar rijden de transporten eerder naar Oost-Europa dan naar het zuiden. Aldus wordt de indruk gewekt dat de Grieken het zonder hulp niet aankunnen om de immigranten menswaardig te verzorgen en, ziedaar, de Nederlandse regering zet het hulpcircuit weer in beweging met extra fondsen. En wat doet Brussel: neemt men daar de verantwoordelijkheid van de illegale ‘hulpsmokkelaars’ over? Of moet Artsen zonder Grenzen dit doen, net als in Servië?

 

Overbodig

Niet alleen in Nederland vindt kostbare belangenverstrengeling plaats tussen de overheid en de bouwmaffia. Het nieuwe vliegveld van Berlijn heeft inmiddels 6 jaar vertraging  en kost miljarden meer dan begroot, doch wordt kennelijk al die tijd niet gemist. Kan het zijn dat dit peperdure project gewoon overbodig is?

 

Wiegel

In zijn Telegraaf-column pleit Wiegel er voor de PVV niet te mijden bij de volgende coalitie. Voor sommige partijen komt dit advies te laat, doch de VVD zou tot een heroverweging kunnen besluiten, indien Rutte zelf vertrekt. Want een partij die samen met de dubbelzinnige PvdA wil(de) regeren, heeft geen enkele reden een duidelijke partij bij voorbaat uit te sluiten.

 

L.J.J. Dorrestijn

Laatst aangepast (woensdag 18 januari 2017 10:33)

 

Gelukkig verdwijnt de zinloze VN

Geachte redactie,

In uw krant van vandaag wordt gewezen op de mogelijke opheffing van de VN; de VN is een extreem kostbare en zeer ineffectieve club van diplomatieke praatjesmakers met foute idealen die nog nooit een oorlog heeft voorkomen of beperkt. De VN wordt gedomineerd door 50 islamitische landen met bijbehorende jodenhaat, homohaat en christenhaat. De VN lijkt erg veel op de   Europese Unie.  De EU koos immers de afgelopen 30 jaar opzettelijke voor  natuuraantasting en tot moordkansvergroting richting alle niet-islamitische burgers. Dit volgt uit hun irrationele   keuze tot paspoortafgifte aan niet- Europese moslims (ca. 60 miljoen in Europa) . De Koranschrijver roept immers tientallen keren op tot massamoord op 6 miljard niet-moslims.  De kans op moord en op terrorisme is evenredig met het aantal  moslims in een land.

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Europeanen worden allen bedreigd door de EU

Geachte redactie,

Sommige deskundigen zien de gevaren van Rusland en haar mogelijke hacks (AD, 14 jan. jl.), maar het is vooral de Europese Unie die alle Europeanen dagelijks bedreigt. De EU koos immers de afgelopen 30 jaar opzettelijke voor  natuuraantasting en tot moordkansvergroting richting alle niet-islamitische burger. Dit volgt uit hun irrationele   keuze tot pasportafgifte aan niet- Europese moslims (ca. 60 miljoen in Europa) . De Koranschrijver roept immers tientallen keren op tot massamoord op 6 miljard niet-moslims.  De kans op moord en op terrorisme is evenredig met het aantal  moslims in een land.

Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 
Meer artikelen...