Ingezonden brieven

Belofte, City, Green Card, Huisvesting, Lessen trekken, Lubbers en Turkije

 

 

 

Belofte

De staatssecretaris van Financiën heeft beloofd dat de belastingdienst blijft functioneren. Dan hoeft er kennelijk over het ‘hoe’ niet meer te worden gesproken. Ook het terugdraaien van de illegale vertrekregeling is in dit kader geen optie, hetgeen betekent dat de ‘daders’ wel degelijk gemachtigd waren. Wat die nieuwe belofte waard is, zal de nabije toekomst uitwijzen, maar de ervaringen met diens voorganger en met diverse ministers van Financiën, inclusief de huidige, zijn niet geruststellend.

 

City

Als grote financiële instellingen vanuit Londen naar de nieuwe EU willen verhuizen, lijkt dit meer op kopieergedrag dan gezond verstand. Groot-Brittannië is geen lid van de eurozone geweest, heeft een goede relatie met de VS en met een aantal EU-landen, is in trek bij Arabische investeerders en de city heeft een internationale reputatie. Welke voordelen verwacht men dan van een verhuizing? Frankrijk is de zieke man van Europa, waar elk jaar 30 miljard bij moet. België, Italië en Spanje lopen op hun tandvlees. En Polen, Hongarije, Roemenië en Griekenland hebben geen boodschap aan Brussel, afgezien van financiële steun. Duitsland vaart een eigen koers met Turkije, lijdt onder een reeks van financiële schandalen en lijkt problemen te krijgen met Trump en met haar bijdragen aan de NAVO. De EU is bezig uit elkaar te vallen, de ECB bezwijkt onder de schuldenlast en de verstandhouding met de VS, China, Israël, Rusland, Turkije, Groot-Brittannië, Oekraïne, Libië en Syrië staat onder druk. En Brussel zelf geeft het voorbeeld van werkbare bilaterale handelsverdragen, zoals met niet-EU-landen en nu met Mexico.

 

Green Card

De bevolking van de VS is – inbegrepen de illegalen – ongeveer 20 maal zo groot als van Nederland. Een deel van deze illegalen wordt gedoogd in steden die weigeren de immigratiewetten te handhaven en dus in overtreding zijn. Jaarlijks willen ongeveer 6 miljoen buitenlanders een permanente verblijfsvergunning (green card), wat naar verhouding overeenkomt met 300.000 in de Nederlandse situatie. Gezien de werkloosheidcijfers in de VS komt slechts een zeer klein gedeelte daarvan in aanmerking. Zou dit in Nederland veel anders (moeten) zijn?

 

Huisvesting

Betaalbare huisvesting voor immigranten, bejaarden, studenten, uitkeringontvangers, gastarbeiders uit de EU en mensen met schulden komt slechts mondjesmaat beschikbaar. Liever worden gigantische bedragen aan huurtoeslag uitbetaald onder het mom dat woonruimte aan bepaalde eisen moet voldoen. Niet dat woningcorporaties dit altijd nakomen of het gemeentelijk toezicht in de grote steden de misstanden effectief aanpakt, maar de beschikbare oplossingen worden veelal genegeerd. Die bestaan vooral uit grondstukken (overtollige landbouwgrond, fabrieksterreinen e.d.) aan de rand van steden en dorpen, waar eenvoudige standaardwoningen - zoals in de VS, Canada, Groot-Brittannië en Australië - worden neergezet voor de genoemde doelgroepen. Kosten tussen € 50.000 en 100.000 waarvoor zelfs eigendomsfinanciering denkbaar is via de staat. Bij een hypotheekbedrag van € 85.000 tegen 2,5% en aflossing in 30 jaar, zou de netto-maandlast ca. € 400 bedragen bij gelijkblijvende belastingregels.

 

Lessen trekken

Vele Kamerdebatten en parlementaire enquêtes gaan over het leren van fouten, maar tegelijk geen schuldigen aanwijzen. Tientallen onfrisse dossiers zijn op die manier afgedaan, al dan niet met beloften tot verbetering. Intussen is het alleen maar erger geworden, zodat de komende verkiezingsdebatten zouden moeten gaan over echte ingrepen in het wereldje van machtsmisbruik, profiteurs, fraudeurs, wegkijkers, verspillers en corrupte of incompetente overheidsfunctionarissen.

Lubbers

Voor sommige politici was een baantje in Brussel kennelijk zo belangrijk, dat ze er hun land voor zouden ‘verkopen’.  Achteraf toegeven dat er niet goed is nagedacht, of dat men ‘bedrogen’ is door een Duitser, of dat Nederland ook ‘voordelen’ heeft genoten van een benoeming, is dan een beetje goedkoop.  De vraag is echter door wie en tegen welke prijs Europese benoemingen worden gekocht, gezien ook de teleurstelling van Kok, Balkenende en anderen.

 

Turkije

Wat is bondskanselier Merkel nu echt gaan bespreken in Turkije. De suggestie in Nederlandse media dat ze Erdogan de les heeft gelezen, is volstrekt ongeloofwaardig.

Niet alleen door de afwijkende berichtgeving in Duitsland, maar vooral door de wijze waarop een gesprek tussen regeringsleiders wordt voorbereid. In dit geval moest voor de Turken juist Erdogan degene zijn, die de inhoud en toon van het gesprek bepaalde.  Bijv. door een versnelde uitbetaling van de 6 miljard voor de gelukzoekersblokkade te eisen of  opnieuw het visumvrije reizen aan de orde te stellen of de berichtgeving in Duitse media te bekritiseren of de houding van de EU tegenover Rusland en Amerika te beïnvloeden.

Tevens is het in Turks belang om te weten namens wie Merkel dit ‘staatsbezoek’ brengt vlak voordat de EU bijeenkomt om over ‘grote projecten’ te beslissen, die de verdere levensvatbaarheid van de EU moeten aantonen. Daarbij is het zelfs denkbaar dat de Europese NAVO-landen, inclusief Turkije, een gezamenlijk antwoord formuleren op de kritiek van Trump of op de wensen van Koerden en Peshmerga in zake wapenleveranties.  Want dat Erdogan volstrekt ongevoelig is voor opmerkingen over democratie, persvrijheid, inmenging in het buitenland en Europese sancties tegen Rusland zal in Berlijn echt wel bekend zijn.

 

L.j.j.Dorrestijn

Laatst aangepast (vrijdag 03 februari 2017 17:39)

 

Beerput, Fillon, Geklungel en Mafkezen

 

 

 

Beerput

De tv-redactie van Zembla heeft een beerput aan machtsmisbruik en incompetentie bij de belastingdienst onthuld. De zoveelste affaire met een ‘dictator’. Het is onbegrijpelijk dat de politici en top van het ministerie van Financiën niet eerder ingrepen, mede gezien voorgaande schandalen zoals bij het COA, de UWV, de politie, de NS, de bouw- en renovatieprojecten, de reïntegratieverspillingen, ontwikkelingssamenwerking, defensie, de Nederlandse Bank, de Rotterdamse haven, de SVB, Justitie, de wooncorporaties etc.

Want cruciale vragen zijn nog steeds niet beantwoord en de staatssecretaris zwijgt. Bijv. welk mandaat hadden de daders (ook bij de onwettige uitstroomregeling) en van wie, wie waren de toezichthouders, welke klokkenluidersbrieven en andere signalen zijn door de politiek en het ministerie genegeerd, wie hielden toezicht op aanbestedingen en beveiligingsprocedures, en wie besloot informatie te onthouden aan de Tweede Kamer zodat de tv-uitzending nodig was om eindelijk tot waarheidsvinding te komen.

 

Fillon

Wie meent dat alleen in Frankrijk en de EU familieleden en vriendinnen fictieve baantjes krijgen, met uitstekende financiële voorzieningen, heeft niet goed opgelet. Op de loonlijsten van ministeries, gesubsidieerde instellingen, semi-overheid en het Koninklijk huis komen namen en functies voor, die geen enkele toegevoegde waarde hebben resp. hadden. Ook op lager (overheids)niveau is dit fenomeen hardnekkig, waarbij er geen geld is voor een integriteitsfunctionaris, maar wel voor overbodige PR- medewerkers, ‘adviseurs’ en ‘secretaresses’.

 

Geklungel

Terwijl de terrorist van Berlijn in juni 2016 compleet was ‘doorgelicht’ (asielaanvraag afgewezen) en werd gemonitord door de inlichtingendienst, werd hij niet opgepakt in afwachting van een verzoek om uitlevering. Eerst eind augustus werd contact opgenomen met Tunesië, waarop pas eind december werd gereageerd. Te laat, te knullig en het zoveelste bewijs dat er iets grondig mis is bij de Duitse veiligheidsdiensten met hun deelstatenstructuur.

 

Mafkezen

Zou de behoefte aan het oprichten van onzinnige politieke partijen nog even groot zijn, indien de privileges van Kamerleden worden afgebouwd en het salaris wordt gebaseerd op het voorafgaande inkomen? Want aan opportunistische mafkezen heeft de Tweede Kamer geen gebrek, noch aan ‘spookleden’ waarvan na 4 jaar nog niemand heeft gehoord.

 

L.J.J. Dorrestijn


Met toestemming overgenomen uit burgergazet.nl

Open brief

De advertentie dan wel open brief aan de Nederlandse bevolking in de grote landelijke dagbladen van onze premier Mark Rutte, maakte nogal wat los onder de mensen die hem lazen en de reacties lopen behoorlijk uiteen.

De een vindt het een prachtig verhaal, de ander vindt het niets en weer een ander noemt het hele verhaal hypocriet omdat “de VVD 4 jaar lang de tijd heeft gehad om er iets aan te doen en nu ineens met ideeën komt.” Om er maar wat spreekwoorden op los te laten: Kwalificaties als ‘Wie de schoen past trekke hem aan’ en ‘De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’ zijn in ieder geval wel toepasbaar op zijn verhaal. Ook onze Henk Mulder vond er wat van, klom vervolgens in de pen en schreef onderstaande open brief aan de premier.


Geachte heer Rutte,

Er is inderdaad iets aan de hand in ons land, zoals u in uw paginagrote speech stelt in De Telegraaf van maandag 23 januari. U benoemt problemen en gedragingen die we inmiddels allemaal kennen. Problemen en gedragingen die we nooit normaal mogen vinden, merkt u terecht op. Maar de praktijk ziet er toch enigszins anders uit. En dáár hoor ik u niet over. Het is volgens u een zaak van fatsoen dat je naar elkaar luistert. En daar schuilt nu juist het probleem. Ik (maar ook anderen) ‘moet’ naar u en uw partij luisteren, maar als ik, als goedwillend burger en belastingbetaler aan u vraag om naar mij te luisteren en naar mijn argumenten (en de argumenten van miljoenen anderen), dan werken uw trommelvliezen plotsklaps niet meer.

Rond de afgelopen kerstdagen verscheen er een infantiel verhaal over een boze oom op de site van de VVD. Met de boze oom werd de heer Wilders bedoeld. In een interview (24/12), ook in De Telegraaf, merkte u op, dat uw leiderschap een combinatie is van hoofd, hart en buik. Het is toch van de gekke, dat als de burger met een opbouwende suggestie komt die u niet bevalt, dan heeft hij geen gewone buik, zoals u, maar is zijn reactie gebaseerd op onderbuikgevoelens en verdwijnt uw bijkans immer stralende lach in een grimas van afschuw.

Woorden zijn gewillig, meneer Rutte, daden niet. Als de burger al jaren geleden de misdragingen signaleerde waar u het over heeft in uw Telegraaf-speech, dan werd hij door de meeste politici afgebrand. Sterker nog, het was heel gebruikelijk dat hij werd uitgemaakt, ook door politici, voor azijnzeiker en/of racist. De daadkracht van de meeste politici bestond vaak uit gebakken lucht, beloften en zich vervolgens ‘geschokt’ tonen. Politici beschikken over een eigen woordenboek waarmee bijna alles is recht te praten wat krom is.

U heeft het over een mentaliteitskwestie en dat het normaal is, dat je werkt voor je geld. Maar als een politica als Wassila Hachchi zich van de één op de andere dag onttrekt aan haar inspanningsverplichting en niet meer werkt voor haar geld, dan hoor ik u niet. Sterker nog (ik heb het niet eens over mevrouw Kathleen Ferrier, Femke Halsema en Tofik Dibi), ze vertrekken uit financieel berekende argumenten van de één op de andere dag, laten de boel de boel en kunnen langdurig hun zakken blijven vullen van het geld dat door de belastingbetaler moet worden opgehoest.

Miljoenen kiezers vinden dat zoiets niet moet kunnen, maar deze immorele regeling  heeft ‘de politiek’ nu eenmaal voor zichzelf geregeld. Uw hoofd, hart en buik laten het in die situaties afweten. ‘De politiek’ zwijgt dan in alle talen. Ik zou er ook graag op willen wijzen, dat er geen ‘gemiddelde Nederlander’ bestaat. De man/vrouw die medisch of anderszins diep in de problemen zit, zal met ‘behulp’ van de huidige fraaie, politieke woorden nooit een ‘gemiddeld gelukkige Nederlander’  worden.

Aanvankelijk vond ik u een aimabel mens. Maar uw fraaie woorden, inclusief uw lach, hebben geen gelijke tred gehouden met uw daden. U wilt, 100% zeker, geen kabinet met de PVV, u werkt mee aan een cordon sanitaire richting PVV, maar wil wel vrienden blijven met de PVV-kiezers. Doet me een beetje denken aan Marianne Thieme die zou opmerken dat ze alle slachthuizen wil sluiten maar wel vrienden wil blijven met de slagers. Mijn advies aan u is: stop met die infantiele, onrealistische kulverhalen en beloften, luister eens echt naar de kiezers, en stem daar uw programma op af. Als u 50% van de geloofwaardigheid van een Kamerlid als Pieter Omtzigt zou weten te bereiken (nee, ik ben geen CDA-aanhanger), dan zag het er al een stuk beter uit.

Alsnog met vriendelijke groet,

Henk Mulder

Laatst aangepast (donderdag 02 februari 2017 18:07)

 

Waarom geen aandacht voor discriminatie van joden in moslimlanden ?

Geachte redactie,

Bij de huidige hysterische reacties van massamedia en publieke omroepen op het recente besluit tot inreisverbod voor moslims  van D. Trump valt me op dat er geen enkele aandacht is voor de al tientallen jaren van  kracht zijnde inreisverbod voor joden in 13 moslimlanden. Sommige vormen van opzettelijke discriminatie zijn kennelijk gewenst door de publieke omroepen en de Europese Unie .


Hoogachtend,

Alphons Mantel.

 

Fouten, Gewoonterecht, Muis die brulde, Nepasielzoekers, Nepslachtoffers en VNG

 

 

 

Fouten

Minister Schäuble heeft toegegeven dat de Duitse regering in 2015 fouten heeft gemaakt.

Dat mensen niet onfeilbaar zijn, zelfs niet als ze Merkel heten, kan men billijken. Doch waarom het 1,5 jaar moest duren voordat de asielblunders werden toegegeven, heeft meer te maken met voortschrijdend inzicht omtrent de komende verkiezingen dan met zelfreflectie in het licht van de veel eerder bekende gevolgen voor Duitsland, Europa en de relatie met Groot-Brittannië.

 

Gewoonterecht

De verontwaardiging in Mexico over het sluiten van de grens, lijkt gebaseerd op het vermeende recht op (illegale) toegang tot de VS. Ook de VN lijken de autonomie van de VS te ondermijnen, waar men wijselijk zwijgt over China, Rusland, Saoedi-Arabië, Japan en Australië. Die landen hebben immers al eerder laten merken niet gediend te zijn van inmenging in hun nationale beleid en daarmee voorkomen dat er ‘gewoonterecht’ zou kunnen ontstaan. De nieuwe Amerikaanse president hanteert terecht grof geschut om te zorgen dat er echt iets verandert, hoe zeer anderen ook trachten dit tegen te werken.

 

Muis die brulde

België heeft kritiek op het besluit van Trump om voorlopig geen visa meer te verstrekken aan de inwoners van 7 moslimlanden. Nu is het natuurlijk waar dat terroristen wel aan andere paspoorten kunnen komen, maar dan nog staat het Amerika vrij te bepalen wie men (niet) binnen de grenzen wil hebben. Daar is geen toestemming van België voor nodig of van welk ander Schengen-land dan ook.  Want in Europa weet men niet eens wie er allemaal EU-paspoorten hebben bemachtigd en vervolgens ‘aangepast’, laat staan wie hier met meerdere identiteiten of als illegaal verblijft.

Inmiddels vindt ook onze regering dat men Trump de les moet lezen, doch het loze argument dat de VS vluchtelingen moeten toelaten, wordt al belachelijk in het licht van de vele buitenlanders met een ‘green card’, die op vakantie gaan (met paspoort) in het land van herkomst. ‘Vluchtelingen’ uit moslimlanden kunnen ook per schip of per vliegtuig naar andere moslimlanden zoals Saoedi-Arabië, Indonesië en Marokko.

 

Nepasielzoekers

Berichten over nepasielzoekers die vakantie houden in het land van herkomst, nemen toe. Merkwaardig is dat de Zwitserse autoriteiten niet (kunnen) beschikken over de passagierslijsten van vliegtuigen naar Eritrea of buurlanden, anders valt niet te verklaren waarom ‘betrappen’ moeilijk zou zijn. Controle van reizigers op mogelijke terroristen lijkt dan eveneens gebrekkig doordat de reiziger plotseling over een paspoort beschikt, waarvan niet duidelijk is of die identiteit klopt. Onbegrijpelijk!
Ook in Venezuela en andere voorkeurslanden doen zich dergelijke toestanden voor, met name onder rijke Syriërs. Men is het eigen land ontvlucht om – naar verluidt – de zaken elders voort te zetten, maar stuurt eigen kinderen naar Duitsland om daar als onbemiddelde asielzoeker te gaan studeren.

 

Nepslachtoffers

Discriminatie en racisme worden in dit land al (te) snel als argumenten gebruikt om kritiek te pareren of ingrijpen door overheidsorganen te voorkomen.

Dat varieert van ‘slachtoffers’ die zich bij een aanhouding misdragen tot moskeebesturen die hier foute imams, geldschieters of sprekers binnenhalen. De beschuldiging is gemakkelijker geuit dan weerlegd, met name bij het afwijzen van sollicitanten en in politieke debatten. Daar staat tegenover dat de Commissie voor Gelijke Behandeling zich te gemakkelijk buiten spel laat zetten als een weifelende onderzoeker het dossier niet ‘rond’ krijgt. Daarom verdient het zeker aanbeveling dat de volgende regering zich eens buigt over de wettelijke formuleringen rond het onderwerp, mede om chicaneren door nepslachtoffers te voorkomen en echte slachtoffers serieus te nemen, ook in de rechtszaal.

 

VNG

Er is binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ergernis ontstaan over de tegenstrijdige opvattingen in zake de problemen met (criminele) gelukszoekers. Waar enerzijds burgemeesters en wethouders allerlei bevoegdheden hebben gekregen, die eerst in Den Haag lagen, tracht men die weer in te perken waar het gaat om de openbare orde en de misdragingen/misdrijven van kansloze asielzoekers. Daarbij zijn aantallen en incidenten aan de orde, die kennelijk niet naar buiten mogen komen.

Doch er is veel meer aan de hand, dat niet langer kan worden verzwegen, zoals de falende inburgering, de illegalen en niet-geregistreerden, de meervoudige identiteit, de minderjarige ‘vluchtelingen’ en het functioneren van de COA. Allemaal zaken waarmee gemeenten te maken krijgen. De problemen verhullen of bagatelliseren is dan geen optie.

 

L.J.J. Dorrestijn

 

Bericht uit Venezuela (uittreksel)

Syrië is een raar land waar veel meer geld en kennis is dan hier wordt gedacht en dat de meesten geen geld in Europa steken, omdat zij een hekel aan belasting betalen hebben. Heel veel zitten daarom hier of elders waar de overheden weinig controle kunnen uitoefenen.  Het zijn daarom armoedzaaiers, jongens die willen studeren of maffiafiguren die naar Europa komen. Er zijn 2 Syriërs van hieruit naar Duitsland vertrokken, vaders hebben hier, in Trinidad en in Curaçao een aantal textiel- en witgoedbedrijven en zijn schatrijk. Zij gaan een paar keer met de hele kinderschare naar Syrië op vakantie?? en om zaken te regelen. De zonen (ik ken een familie goed) zijn met een ticket naar Europa vertrokken zonder een cent. Pa heeft hen op het  hart gedrukt dat Duitsland voor de studie zal zorgen, ook als zij geen studie- en leefgeld meenemen. Zij zijn niet gek, leven Europa uit en verlaten het zinkende schip zodra hen dat goed uitkomt en er thuis weer wat te verdienen is  aan de opbouw. Ik geef hen gelijk, net zo als de neger die met zijn kroost door de Sahara richting Nederland slentert, zodra hij hoort dat er hier gratis eten is. Wij zijn de idioten die de deur open zetten, omdat vooral de socialisten, EU, VN en Gutmenschen dat leuk vinden of er aan verdienen.

Laatst aangepast (dinsdag 31 januari 2017 10:53)

 

Artikel in Binnenlands Bestuur

Geachte Mevrouw,

 

Enige tijd geleden las ik een interessant artikel in Binnenlands Bestuur over het feit dat 1 op de 10 Rotterdammers en 1 op de 12 Amsterdammers bijstandsgerechtigd zou zijn of zelfs onder het bestaansminimum zou verkeren.

 

Zeer interessant!

 

Als financieel analist van een groot aantal gemeenten zou ik willen weten hoeveel dat is in bijvoorbeeld Almelo en waar ik ook andere gemeentes kan vinden?

 

Alvast bedankt voor Uw reactie in deze!

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Vreeswijk.

Laatst aangepast (maandag 30 januari 2017 21:26)

 
Meer artikelen...