Binnenlands

Knettergek: provincies willen miljoenen uitgeven aan onnodige oversteekplaatsen voor otters

Drenthe bouwt een speciale ottertunnel omdat één diertje werd doodgereden.

Lees verder:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/07/knettergek-provincies-willen-miljo
enen-uitgeven-aan-onnodige-oversteekplaatsen-voor-otters/?utm_source=Dagelij
kse+Standaard+List&utm_campaign=4ed3d76ce5-nb&utm_medium=email&utm_term=0_ec
416e99c9-4ed3d76ce5-296396181

 

Ook Jos van Rey gaat in hoger beroep

Na het Openbaar Ministerie (OM) gaat nu ook ex-VVD-politicus Jos van Rey in hoger beroep tegen de veroordeling door de rechtbank in Rotterdam tot 240 uur taakstraf. Dat laat Van Rey woensdag via zijn advocate Gitte Stevens weten. Van Rey besloot tot het hoger beroep omdat ook het OM in beroep gaat. Mocht het OM afzien van dat beroep, dan zal ook Jos van Rey zijn beslissing heroverwegen, laat zijn raadsvrouwe weten.

Lees verder:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/jos-van-rey-g
aat-ook-in-hoger-beroep.9544656.lynkx?mt=3pKrY6H+18l+mh+21UGbYA&vk=f17W0JP2d
JnbybrtiBvkOg&pub=1002

 

Justitie staat voor joker: geen jarenlange gevangenisstraf maar kort taakstrafje voor Jos van Rey

De rechter gaf een vernietigend oordeel over de wijze waarop het Openbaar Ministerie probeerde te bewijzen dat Jos van Rey schuldig was aan een hele reeks van louche zaken, van witwassen tot grootscheepse corruptie.

Lees verder:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/07/justitie-staat-voor-joker-geen-jar
enlange-gevangenisstraf-maar-kort-taakstrafje-voor-jos-van-rey/?utm_source=D
agelijkse+Standaard+List&utm_campaign=918792491f-nb&utm_medium=email&utm_ter
m=0_ec416e99c9-918792491f-296396181

 

CBS: Zeeuws-Vlaanderen is net zo vergrijsd als Japan

De meeste ouderen wonen aan de randen van het land, meldt het CBS. Naar verhouding zijn zij vaak te vinden in Zeeuws-Vlaanderen. Daar is bijna een kwart van de bevolking 65-plusser. Volgens het CBS lijkt dat deel van Zeeland op Japan, het meest vergrijsde land ter wereld.

Lees verder:

http://nos.nl/artikel/2115456-cbs-zeeuws-vlaanderen-is-net-zo-vergrijsd-als-
japan.html

Laatst aangepast (woensdag 06 juli 2016 09:51)

 

Nederlandse politie luidt noodklok: minderheden zorgen voor criminaliteitsgolf

Het gaat niet al te best in de zogenaamde multiculturele smeltkroes Nederland. De politie legt grote problemen bloot.

Lees verder:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/07/nederlandse-politie-luidt-noodklok
-minderheden-zorgen-voor-criminaliteitsgolf/?utm_source=Dagelijkse+Standaard
+List&utm_campaign=1269212ed3-nb&utm_medium=email&utm_term=0_ec416e99c9-1269
212ed3-296396181

Laatst aangepast (dinsdag 05 juli 2016 13:10)

 
Meer artikelen...