KADERNOTA BEGROTING 2017-2020 BUNSCHOTEN

Vlag Bunschoten

 

5. Ten aanzien van de lokale lastendruk voor de gemiddelde Bunschoter met een eigen woning daalt deze met 0,85%. Voor de rioolrechten is een extra boven-inflatoire stijging nodig van 4% vanwege het onlangs vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan. Daarnaast is er een kamermeerderheid dat óók huurders rioolrechten moeten gaan betalen. Al met al lijdt dit ertoe dat de woonlasten voor de Bunschoter, die ooit de laagste van 393 gemeenten was, nu op plaats 17 komt van de landelijke ranglijst. Wellicht hebben een aanzienlijk aantal gemeenten de begrotingsdiscipline van Bunschoten gekopieerd en Bunschoten gepasseerd op de landelijke ranglijst qua woonlasten.

14. Op basis van de informatie van het Centraal Planbureau (maart 2016) wordt voor 2017 een inflatiepercentage verwacht van 1,1%. Dit is uiteraard echter exclusief de plannen van dit kabinet voor de 3e dinsdag van september, zoals o.a. veel hoger eigen risico ziektekosten van 500 euro voor de burger. Voor een echtpaar komt dit neer op 1000 euro per jaar !

Ondertussen raamt het CPB voor 2017 wèl een loonstijging voor overheids-ambtenaren van 2,3%.

17. Bij de evaluatie ‘beleid wegenbeheer’ in 2009 èn januari 2014 is gemeld dat de onderhoudstoestand van de Frans Jacobsweg nog altijd verslechterd vanwege graverijen door muskusratten, die verzakkingen veroorzaakt in de asfaltconstructie van het wegoppervlak. In 2014 èn 2015 zijn weliswaar de ergste gaten dichtgemaakt met betonstraatstenen. Op termijn blijft het wegdek dan ook een lappendeken voor fietsers. Vanwege deze risico’s kunnen ongelukken plaatsvinden waarvoor de gemeente Bunschoten aansprakelijk gesteld kan worden. In hoeverre hiervan reeds sprake is geweest wordt niet vermeld. Ook vragen wij ons af wat voor een actieplan er is ontwikkeld door de jagers op muskusratten?

Het professioneel gebruik van chemische middelen tegen onkruid op verharde oppervlakten is sinds 30 maart 2016 niet meer wettelijk toegestaan. Dit betekent dat het budget, vanwege veel lagere risicomiddelen, aanzienlijk moest worden verhoogd van 22.000 naar 83.000 in 2017

18. Vanwege de aanleg en hierop volgend noodzakelijk onderhoud van drukriolering in het buitengebied had er, 36 jaar geleden, overeenstemming moeten komen met de perceeleigenaren over een zogeheten notariële ‘erfdienstbaarheid’. Deze notariële afspraak is er echter nooit gekomen met de circa 100 perceeleigenaren. Dit verzuim vergt nu een extra investering van 100.000 euro.

23. De decentralisatie van rijkstaken naar lokale overheden, zoals Bunschoten, heeft er toe geleid dat de jaarlijkse uitkering voor Bunschoten  toeneemt van 95.000 in 2017 naar 266.000 in 2020.

25. Ten aanzien van leerlingen op het basisonderwijs met een anderstalige achtergrond bij ’t Kruisrak betreft het met name een toestroom van Turkse, Afghaanse en Iraakse leerlingen, een voortdurende toestroom van Poolse leerlingen en kinderen uit Syrië. Zo blijkt volgens Bron: waarstaatjegemeente.nl dat Bunschoten qua achterstandsleerlingen met 14,27 hoog scoort ten aanzien van Nederland met 11,61. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs scoort Bunschoten overigens weer laag met 21,0 en Nederland weer hoog met 59,0

26. Naar verwachting zullen de middelen van het Rijk per 1 januari 2018 voor Bunschoten desalniettemin aanzienlijk naar beneden worden bijgesteld. Om leerlingen met een aanzienlijke achterstand tot de Nederlandse taal voldoende aan te kunnen blijven bieden zal dan ook met ingang van 2018 op jaarbasis 74.000 euro extra nodig zijn. Op dit moment is in de gemeente Bunschoten 5 tot 8% laaggeletterd.

Sinds 4 jaar ondersteunt Bunschoten een zogeheten ‘plusklas’ voor hoog- en meervoudig begaafde leerlingen die, zo blijkt uit evaluaties, succesvol is en in een duidelijke onderwijsbehoefte voorziet.

30. Het is een prima zaak dat provincie en gemeente samen gaan werken om meer (internationale) toeristen te trekken. Tenslotte zijn toeristen geen uitkeringsgerechtigden, zeer tijdelijke bewoners en bezorgen de lokale economie extra inkomsten

31. Om te voldoen aan de Europese doelstellingen voor CO2-reductie moeten Nederlandse gemeenten in 2020 30% minder CO2 uistoten. Dit is ook voor Bunschoten een belangrijke doelstelling. Bij een gezamenlijke investering van 600.000 euro kunnen 600 huurwoningen, dus 1000 euro per woning, voorzien worden van zonnepanelen, zodat de energielasten voor de bewoners aanzienlijk kunnen dalen.

33. Sinds de invoering van de euro van goederen en diensten in de afgelopen 20 jaar zijn Nederlanders 30% duurder uit (Bron: CBS 1-6-2016) en zijn daardoor ook de afvalvolumes afgenomen en zou de afvalstoffenheffing wellicht iets omlaag kunnen. Daarnaast valt het op dat een éénpersoonshuishouden in 2017 een afvalstoffenheffing betaalt van 129,50, terwijl een meerpersoonshuishouding van 3 of meer personen nauwelijks meer betaalt met 152,75. Dit lijkt mij niet evenredig.

 

Laatst aangepast (maandag 20 juni 2016 09:39)

 

Reacties  

 
0 #1 profile8423 30-10-2018 19:21
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://www.napolicalciofemminile.it/images/photos/1215/8/d619f58600256ff9788804fa.jpg
Citeer
 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen