Wie zijn wij?Adresgegevens:

De Partij Vrij Utrecht is gevestigd in Utrecht

Het secretariaat is:

Partij Vrij Utrecht
C. Houtmanstraat 12, 3572LW Utrecht

Informatie bij de voorzitter:

Wim Vreeswijk     030-2715923 
E-mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Secretaresse Irene Mullaert

Telefoon (voor o.a. de pers) 030-2715923

KvK-nummer 53212576

De Partij Vrij Utrecht (PVU) heeft de ANBI status

Nr. 8215 57 609

De Partij Vrij Utrecht  heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Dit betreft de volgende gegevens.

Is mijn contributie aan de PVU aftrekbaar?

Omdat de PVU erkend is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kunt u uw contributie of giften van de inkomstenbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

1. Gewone contributie
De contributie aan de PVU is aftrekbaar.

2. Giften
Er zijn 2 soorten giften:

• gewone giften
• periodieke giften

Als u een gift doet aan de PVU, mag u die aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Gewone giften
Gewone giften zijn aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van het inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempel.

Drempel en maximum aftrekbedrag
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van jouw drempelinkomen, maar minimaal 60,-. Indien met 3.500,- schenkt is (3.500 minus 1% (250,-) is 3.250,-) echter maximum 2.500,- aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar). Wanneer met 2.500,- schenkt is 2.250,- aftrekbaar. Afhankelijk van het inkomen krijgt u als donateur 34% tot 52% van de schenking terug.

Periodieke schenkingen
Tot de aftrekbare giften behoren ook periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften aan een ANBI (de Partij Vrij Utrecht) in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke giften die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker. De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze berust op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de giften gedurende 5 of meer jaren jaarlijks te betalen. Een periodieke schenking is niet gebonden aan een drempelbedrag. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van de PVU en gunt de donateur een volledige aftrek.

Doel:

De partij heeft zich ten doel gesteld het welzijn en de betrokkenheid van Utrechters te bevorderen op de grondslag van de normen en waarden zoals zij zich in de loop van de Europese geschiedenis onder invloed van christendom en humanisme hebben ontwikkeld. Deze normen en waarden liggen ten grondslag aan onze democratische ideologie, op welke het partijprogramma gebaseerd is. De kern van deze ideologie omvat het streven naar behoud en ontwikkeling van de Nederlandse culturele identiteit en het dienen van het optimaliseren van het leefcomfort van de Utrechter.

 

Werkwijze en middelen:

1.  het organiseren van burgers die met doel en middelen van de partij instemmen, tot een politieke partij die binnen het kader van het Nederlands democratisch bestel functioneert;

2.  het doen stellen van kandidaten voor de gemeenteraden van Utrecht;

3.  het bevorderen van samenwerking tussen de leden van de partij, in het bijzonder tussen die leden die in bovengenoemde vertegenwoordigende lichamen zijn gekozen;

4.  het bevorderen van de politieke vorming en bewustwording van de leden;

5.  het vaststellen van een algemeen politiek program op de grondslag omschreven;

6.  het vaststellen van bijzondere programs;

7.  het verspreiden in woord en geschrift van de politieke gedachten van de partij onder het volk;

8.  alle andere wettige middelen die tot verwezenlijking van het doel van de partij kunnen leiden.

 

Oprichter van de Partij Vrij Utrecht is Wim Vreeswijk

 

Wim Vreeswijk

wim

 

Mijn naam is Wim Vreeswijk, oprichter van de Partij Vrij Utrecht in december 2009.

Begin jaren "70 zette ik al grote vraagtekens bij de werkelijke meerwaarde van de vele analfabete gastarbeiders in Utrecht. Toen dan ook in 1973, gesteund door de VVD (!) de Wet op de gezinshereniging werd aangenomen voorzag ik al een dramatische wijziging van onze bevolkingssamenstelling. Hele wijken zijn in decennia veranderd van autochtoon in merendeels allochtoon waardoor de eigen bevolking zich steeds minder thuis ging voelen in de "eigen" wijk, en massaal verhuisde naar de veel duurdere regiogemeentes Maarssen en Nieuwegein.

Utrecht armoediseerde en ging uiteindelijk in de jaren '90 failliet. Begin jaren '80 en '90 kandideerde ik dan ook met succes voor een zetel. Aanvankelijk in Almere, later in Utrecht en uiteindelijk ook de provincie Utrecht. Tegelijkertijd onderging ik een lange periode van (gesubsidieerde) bedreigingen, vernielingen, geweldpleging bij raadsinstallaties tot aan een regelrechte aanslag in Kedichem (1986) toe waarbij ik door een sprong uit de 2e verdieping een schedelbasisfractuur opliep en 8 dagen op de intensive care verbleef in het (huidige) UMC. Dit was echter nog niets vergeleken met het letsel van Wil Schuurman, de secretaresse en echtgenote van Hans Janmaat,  waarbij een been geamputeerd werd.

De gevestigde politiek stond erbij en keek ernaar doch deed niets met de gearresteerde daders. Een gigantische obstructie van de democratie en ook een wereld van verschil met Wilders van de PVV die al jaren 24 uur per dag bewaakt wordt door 12 beveiligers. Eind 2000 werd ik niet meer herkozen, mede door de landelijke opkomst van de "Leefbaren". In de periode 2000-2009 keek ik rond bij achtereenvolgens Leefbaar Nederland, LPF en TON, doch zij brachten er weinig van terecht.

Eind 2009, bij het doornemen van de Utrechtse begroting 2010, begon het echter weer te kriebelen, en besloot ik tot een come-back. Niet op de manier van de PVV waardoor je 12 beveiligers en een safe-house nodig hebt, maar wel scherper en compromislozer dan de gevestigde partijen. Mede door het niet-meedoen van de PVV liggen er m.i. grote nieuwe kansen in Utrecht voor een verfrissende wind door het Utrechtse. De eerste overwinning hebben we inmiddels op zak. Het hoogste bestuursorgaan van Nederland, de Raad van State, heeft de obstructieve gang van zaken door de gemeente Utrecht scherp veroordeeld. Het is echter een zeer slechte zaak dat ik en de Utrechtse belastingbetaler weer op kunnen draaien voor de handelswijze van een anti-democraat als onze burgemeester Wolfsen. Het is des te stuitender dat deze burgemeester als oud-rechter én onpartijdig burgervader beter had moeten weten.......

Wim Vreeswijk

572

Raadspenning voor jarenlange verdienste

 

Irene Mullaert

irene-1

 

Ik zal mij even voorstellen !

Ik ben Irene Mullaert en al vanaf de jaren '80 aktief in de lokale politiek, w.o. 12,5 jaar als fraktiemedewerkster. Eerst voor de Utrechtse Centrumdemocraten, vervolgens voor het Nederlands Blok. In die periode was ik aktief met het voorbereiden en bijwonen van 8 maandelijkse commissievergaderingen. Daarnaast was ik aktief met werkbezoeken, het voorbereiden van de maandelijkse raadsvergadering en de vele huisbezoeken bij verontruste Utrechters. Ook dichter bij huis heb ik aktief deelgenomen aan de aktie "geen groen voor poen" en wist te voorkomen dat er nòg meer groenstroken in Utrecht werden volgebouwd !

Ondanks mijn aanvankelijke scepsis besloot ik in 2009 toch weer mee te doen aan de verkiezingscampagne van de Partij Vrij Utrecht. Mede omdat de bestaande politiek in de afgelopen 30 jaar (!) geen enkele zichtbare verbetering heeft gebracht voor onze samenleving ! Vooralsnog heeft dit in 2010 nog niet geresulteerd tot de beoogde gemeenteraadszetel als alternatief voor de absente PVV van Geert Wilders.

Laatst aangepast (zaterdag 30 april 2016 14:03)