The Rolling Stones in Israel

stones

 

The Rolling Stones treden normaal op 4 juni 2014 op in het Hayarkon Park in Tel Aviv, Israël. Van de oorspronkelijke band zijn er nog maar drie actief met name leadzanger Mick Jagger (70 jr.), gitarist Keith Richards (70 jr.) en drummer Charlie Watts (72 jr.). Het vierde bandlid, gitarist Ron Wood (66 jr.), kwam er pas bij in 1974 en is “de jongste” van de tegenwoordige vierkoppige band van bejaarde rockers.

http://youtu.be/_lNP-x94-SE

 

VVD weet nóg een verkiezingsbelofte te breken: ontwikkelingshulp

door Tim Engelbart

Heel erg knap. Bijna twee jaar na het aantreden van Rutte II weet de grootste regeringspartij nog steeds verkiezingsbeloften te vinden die te breken zijn. Vandaag: ontwikkelingshulp.

Het was één van de eerste dingen die de VVD vermeldde toen de verkiezingscampagne voor de Tweedekamerverkiezingen van 2012 op stoom kwam: het mes wordt gezet in de ontwikkelingshulp! Een reductie van maar liefst 3 miljard euro werd beloofd:

De VVD-Kamerfractie wil drastisch bezuinigen op het budget voor ontwikkelingshulp. De liberalen nemen zo afstand van het Lenteakkoord en komen in de buurt van de PVV die de hulp het liefst wil afschaffen.

In de Volkskrant schrijven fractieleider Stef Blok en Kamerlid Ingrid de Caluwé vandaag dat de hulp aan ontwikkelingslanden met 70 procent omlaag moet: van 4,4 naar 1,4 miljard euro per jaar.

Het was een heel nobel streven. Weliswaar wisten we toen al dat die volle mep van 3 miljard er waarschijnlijk niet af zouden gaan. Immers: behalve de VVD en de PVV stond geen enkele andere partij te springen om verlaging van het ontwikkelingshulpbudget. Maar we wisten wel: als de VVD in het kabinet komt, dan gaan we opnieuw bezuinigen op ontwikkelingshulp. En dat was helemaal mooi! Dit populaire standpunt heeft mede bijgedragen aan de enorme overwinning die de liberalen boekten bij de verkiezingen: maar liefst 41 zetels.

In het regeerakkoord werd uiteindelijk afgesproken: 1 miljard er af. Oké, prima. We snappen dat 3 miljard niet lukt, want socialistische oogkleppenpartner, dus 1 miljard is een mooi resultaat. Maar wat de kiezers niet verwachtten, en ook niet verdienden, was dat de VVD vervolgens dat bedrag in het door de liberale partij gedomineerde kabinet weer ging verhogen:

Half miljard extra ontwikkelingshulp

Het kabinet houdt er rekening mee dat het dit jaar 500 miljoen euro meer kwijt zal zijn aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is het gevolg van een nieuwe boekhoudkundige rekenmethode, waardoor de omvang van de economie toeneemt.

Een heel leuk verhaaltje over procenten, maar uiteindelijk is dat niet wat de VVD de kiezer heeft voorgehouden. De VVD heeft de kiezer beloofd in absolute getallen de ontwikkelingshulp te verlagen. Er was geen woord bij over percentages van het bruto nationaal product. Dat een herberekening van de economie in ambtelijke modellen aangeeft dat er meer besteed zou moeten worden aan ontwikkelingshulp is leuk voor de ambtenaren en GroenLinks, maar dat zou voor de VVD en de VVD-achterban helemaal niks uit moeten maken. Een miljard eraf is een miljard eraf. Dat was al een compromis, dus we gaan er niet nog verder mee marchanderen.

Dat laatste had de houding van de VVD inzake de verhoging van het ontwikkelingshulpbudget móéten zijn, maar we weten allemaal uit welk materiaal de ruggegraat van de VVD-partijleider alsmede minister-president gesneden is: rubber. En zo levert de liberale volkspartij opnieuw een huzarenstukje: na twee jaar regeren zijn er kennelijk nog steeds verkiezingsbeloften over die te breken zijn.

 

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/05/vvd-weet-n-g-een-verkiezingsbelofte-te-breken-ontwikkelingshulp?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=f3f9a67120-nb&utm_medium=email&utm_term=0_ec416e99c9-f3f9a67120-296396181

Laatst aangepast (vrijdag 30 mei 2014 20:11)

 

Timmermans: opkomst van antisemitisme bedreigt Europa

Van: Pim van Kesteren

Beste mensen,

Leest U eens aandachtig wat Timmermans hier zegt onder goedkeuring van Rutte. Hij noemt zowel antisemitisme als islamofobie, maar hij zegt niet dat antisemitisme in bv. Nederland vooral afkomstig is van moslims. Hij benoemt moslims zelfs apart als slachtoffer van vreemdelingenhaat. Hij heeft het, vlak nadat de eurokritische partijen zoals de PVV het zo goed hebben gedaan bij de Europese verkiezingen, over ‘onderdrukken’. De bedoeling van Timmermans is: islamofobie is nog niet strafbaar in Nederland maar is strafbaar in de EU volgens het Verdrag van Lissabon en de rechter moet op grond van dat verdrag Geert Wilders veroordelen voor islamofobie. Daarna is er jurisprudentie in Nederland om iedereen op te pakken vanwege kritiek op de islam. Vooral als de overheid actief blijft doorgaan met islamiseren om zoveel mogelijk strafbare islamkritiek uit te lokken.

Als wij dus over 10 of 20 jaar in een bloedige burgeroorlog zitten om ons te bevrijden uit de Europese politiestaat, moet U maar weer even denken aan de woorden van Frans Timmermans.

Pim van Kesteren

www.pimvankesteren.nl

Timmermans: opkomst van antisemitisme bedreigt Europa

door Tomasz Blom 27 mei 2014

Antisemitisme is volgens Timmermans een demon die Europa achtervolgt

 

Nul en onbenul samen op 1 foto! Is dat geen prachtig gezicht? Antisemitisme is volgens Timmermans een demon die Europa achtervolgt - Foto: ANP. Timmermans (Portemonnee van de Ander) heeft in de Tweede Kamer fel betoogd tegen vreemdelingenhaat. Volgens hem bedreigen antisemitisme, racisme, discriminatie en islamofobie ‘het Europese project’. Het betoog leidde tot applaus en geroffel op tafels van de aanwezige Kamerleden en Rutte (Vuile Vieze Dieven).

Demonen

Timmermans zei dat het zoeken van een zondebok 'een van de demonen is die Europeanen eeuwenlang achtervolgt'. Dit zijn in het verleden de joden en zigeuners geweest en nu vaak ook moslims. Antisemitisme noemde hij een uiting van 'één van de donkerste delen van de Europese ziel'. Het is de grootste uitdaging voor 'ons als Europeanen' hier telkens wat aan te doen.

Triomf

Volgens Timmermans zit racisme in ieder mens. De mogelijkheid dit te kunnen overwinnen, noemde hij daarom 'een triomf van de menselijkheid'. Hij waarschuwde hierbij voor de antisemitische uitlatingen door politici van rechts-populistische partijen als het Hongaarse Jobbik, het Oostenrijkse FPÖ en het Franse Front National. 'Ik vind het een belangrijke taak van politici om de neiging een groep de schuld te geven, de joden voorop, te onderdrukken.'

Ik (Sandokan) wil die domme ezel uit Limburg attenderen op het feit dat Jobbik opkomt voor de echte Hongaren, mensen die door hard werken een positie hebben verworven en niet wensen te moeten boeten voor wangedrag (roven, verkrachten en zelfs moorden) door onaangepaste elementen in de Hongaarse samenleving. Timmermans is zelf ‘uit het niets’ op deze plaats terechtgekomen vanwege zijn lidmaatschap en inzet voor een partij die aan de lopende band de rechten en andere verworvenheden van hun landgenoten (met 1 paspoort) schendt ten gunste van nieuwkomers.  De reden is simpel: Van deze groep moet zijn partij het hebben want de rasechte landgenoot kotst op de Portemonnee van de Ander en inmiddels ook op de Vuile Vieze Dieven!

P.S.

Mijn wensenlijstje voor Nederland wordt nu in ieder geval als volgt:

- Nederland uit de EU en alleen toetreden tot de Europese Economische Ruimte

- Nederland uit de euro en de gulden weer invoeren

- Politiestaatwetten zoals de Wet Mulder en de Crisis- en Herstelwet weer intrekken

- Alle organisaties verbieden die streven naar sharia of jihaat

- De zwarte jihaatvlag net als het hakenkruis verbieden

- Onverdoofd slachten of verkoop van vlees daarvan niet meer tolereren

- Besnijdenis bij alle kinderen verbieden en overeenkomstig zwaar bestraffen

- Nederlandse nationaliteit laten vervallen voor wie ook een andere nationaliteit heeft

- Sociale uitkeringen alleen voor mensen met Nederlandse nationaliteit

- Alle asielzoekers alleen opvangen in de regio van herkomst

Pim van Kesteren

www.pimvankesteren.nl


Laatst aangepast (woensdag 28 mei 2014 10:11)

 

Speed in riool Eindhoven wijst op dump

Drugsafval wordt ook in het riool geloosd, zo blijkt uit onderzoek van het wateronderzoeksinstituut KWR. D66 in Brabant noemt het een potentieel groot probleem.

Extreem hoge waarden speed en xtc in het rioolwater van Eindhoven wijzen erop dat drugsafval ook in het riool wordt geloosd. D66 in Brabant noemt drugs in het rioolwater een potentieel groot probleem.

Lees verder:http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/speed-in-riool-eindhoven-wijst-op-dump.9370582.lynkx.

Laatst aangepast (woensdag 28 mei 2014 10:09)

 

Vanochtend weer 2.467 asielzoekers in ons land aangekomen

SCH2

 

Terwijl u zich nog eens behagelijk van de ene zijde op de andere draaide hebben zich vanochtend aan de kust voor ons land en op de luchthaven Schiphol dramatische taferelen afgespeeld. Terwijl wij dit bericht schrijven (rond 9.30) duren zij nog voort. Allereerst werd vanochtend omstreeks 6 uur groot alarm gegeven voor de Nederlandse kustwacht en reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Red-ding Maatschappij (KNRM). De vanuit het Britse Harwich de Nederlandse kust naderende STENA Li-ne veerboot Ms. Stena Superfast ontving omstreeks 5 uur noodsignalen van een zich kennelijk in de buurt bevindend schip. Ondanks pogingen radiocontact te leggen, lukte dat niet en werd de Neder-landse kustwacht gealarmeerd. Via de radar bij Hoek van Holland werden 2 stipjes waargenomen voor de kust van Scheveningen en rukten kustwacht en KNRM uit met groot materiaal terwijl de Marine een helicopter stuurde. Al gauw bleek het te gaan om een 2-tal scheepjes met aan dek naar eerste schatting honderden wuivende personen waarvan toen het wat lichter werd bleek dat het hier om oudere man-nen en vrouwen ging, die naar de bemanning in de heli zwaaiden. Inmiddels waren ook 2 van het KNMR reddingsstation Scheveningen afkomstige boten, de Kitty Roosmale Nepvue en de Beluga ter plaatse en kon er verbinding gemaakt worden met de 2 kennelijk in nood geraakte scheepjes. Al gauw bleek het hier te gaan om een schip met circa 600 opvarenden, die dicht tegen elkaar op het dek stonden en 450 opvarenden op het andere schip. De mensen zagen er redelijk goed gekleed en gezond uit en bij navraag bleek het te gaan om een aantal groepen Nederlandse oudjes die door de nieuwe regerings-maatregelen uit hun huizen gezet waren en nu op deze wijze asiel in ons land wilden zoeken.

‘Immers, dan krijg je een onderdak, voedsel en kleding en bovendien alles gratis’, aldus de woordvoer-der op de ene boot, die zich voorstelde als de heer Arie Afgedankt. Op de vraag van de inmiddels ook ter plekke aangekomen kustwacht autoriteiten of hij en anderen zich konden legitimeren, antwoorde Afgedankt ontkennend. Identiteitskaarten en paspoorten waren over boord gegooid. Zij hadden gele-zen dat dit een asielprocedure aanzienlijk zou bespoedigen. Beide scheepjes zijn inmiddels op sleep-touw genomen naar de haven van Scheveningen. Op de vraag waarom er juist voor Scheveningen was gekozen als ‘landingsplaats’ vertelde een andere asielzoeker dat men meende dat hier 200 jaar geleden de eerste bekende Nederlandse asielzoeker, ene Willem I van Oranje ook al voet aan wal gezet had en goed voorbeeld doet immers volgen. Men wilde graag opgevangen worden in het nabij gelegen Kur-haus hotel, daar dit makkelijker zou zijn i.v.m. het asielverzoek, vanwege de in Den Haag gevestigde IND.

schiphol

Omstreeks dezelfde tijd onstond er lichte paniek op Schiphol. Naar de eerste vrijgegeven berichten van de Marechaussee (K.M.) hebben zich vanochtend ruim 1.500 vloeiend Nederlands sprekende asiel-zoekers bij de het kantoor van de K.M op onze nationale luchthaven gemeld. Zo waren zojuist met verschillende ochtendvluchten uit Spanje aangekomen. Zij zijn Spanje ontvlucht vanwege de aange-kondigde draconische belastingmaatregelen van de Nederlandse overheid, die binnenkort de Neder-landse belastingen gaat heffen over pensioenen die in Spanje aan Nederlandse senioren worden uitbe-taald. Voorts mogen zij geen gebruik  maken van de Nederlandse AWBZ-regelingen maar moeten daar maandelijks wel  voor moeten betalen! Dit drijft velen van hen tot de bedelstaf en zijn er al schrijnende gevallen bekend van Nederlandse senioren die onder een brug moeten slapen of in kartonnen dozen voor de Nederlandse ambassade in Madrid overnachten, hetgeen tot grote irritatie leidt bij het ambas-sadepersoneel, daar zij niet gestoord wensen te worden in hun ambtelijke rust activiteiten.

Op de vraag of zij zich konden legitimeren vertelden zij de Marechaussee dat zij uit voorzorg hun pas-poorten voor de aankomst in het toilet hadden gegooid en de Marechaussee veel succes toewensten bij het zoeken daar velen van hen door  de spanning voor deze laatste reis zwaar aan buikgriep leden. Deze groep mensen is inmiddels ondergebracht in het nieuwe KPMG hoofdkantoor in Amstelveen, daar de accountants i.v.m. de lopende serie van fraude- en corruptieschandalen in de organisatie het kantoor niet meer gebruiken. Desgevraagd door verslaggevers van de inmiddels op Schiphol aangeko-men pers vertelden de oudjes dat zij niet van plan waren om te gaan solliciteren, wel een inburgerings-cursus wilden gaan volgen daar frauderen en sjoemelen hen onbekend is en zij hopen middels deze cursus hierin getraind te worden. Voor de rest van hun leven willen zij gaan genieten en verheugden zich nu al op een nieuwe inboedel, breedbeeld TV, keukenapparatuur en een nieuwe fiets, waarbij een toegesnelde asielprocedure advocaat (GRATIS) met klem het verzoek indiende dat het hierbij zou moe-ten gaan om een zgn. electrofiets vanwege de gevorderde leeftijd van de asielzoekers en deze boven-dien voorzien zou moeten zijn van een navigatiesysteem om de weg naar de (klein)kinderen te kunnen vinden.

De K.M. nam wel voordat de bussen met juichende oudjes Schiphol verlieten 12 dozen pepperspray in beslag. Het argument dat men in Spanje gehoord had dat het met name voor ouderen in Nederland onveilig zou zijn, deed niet ter zake. De lokale middenstand, waar deze groepen zich gaan vestigen, wrijft zich al in de handen.

 

Sandokan

Laatst aangepast (maandag 19 mei 2014 19:06)

 

OSL Nieuwsbrief mei 2014

Geachte OSL-begunstigers/bezoekers van onze webedities

Nederland Breda 05-08-2008
Prosper Ego
Oprichter Oud Strijders Legioen ( OSL )
Foto Marco Bakker/HHDoor een misverstand heeft onze webmaster bij het artikel van Mat Herben begin april een foto geplaatst waarvoor geen toestemming was verleend.  Het betreft hier een foto van een voetballer die ruim 40 jaar geleden werd gemaakt.  Bij het opmaken van het artikel werd, naar blijkt ten onrechte, aangenomen dat bij het gebruik van een 40 jaar oude foto van ‘auteursrechten’ geen sprake meer is.

Het blijkt nu dat een advocatenkantoor met gebruikmaking van een speciaal softwareprogramma een wekelijkse scan van alle blogs en webedities maakt en bij het ontdekken van foto’s ‘in opdracht van de fotograaf’ een vordering indient. Hierdoor worden tal van personen als het ware ‘gevist’  en de advocaten met de fotograaf (83 jaar oud!) exploiteren zo een bron van inkomsten.

Met de ‘eisers’ bleek geen redelijke oplossing gevonden te kunnen worden en wij werden, om een kostbare procedure te voorkomen, gedwongen tot betaling van de ‘vergoeding’ ad € 510,00, vermeerderd met extra te maken kosten. Helaas  bleek ons intussen  dat wij niet van alle begunstigers/lezers een jaarlijkse bijdrage hebben ontvangen, waardoor wij nauwelijks nog in staat zijn de kosten van de web­productie, organisatie-activiteiten en andere verplichtingen te financieren.

Wij zullen het dan ook buitengewoon op prijs stellen wanneer u ons voor de  voortzetting van onze publicaties en activiteiten met  een financiële bijdrage zou willen steunen.

U kunt dit doen door overschrijving op onze rekening

NL98 INGB 0000 016880 tnv OSL Stichtingen te Breda.

Bij voorbaat onze dank en

met vriendelijke groet,

P.J.G.A. Ego, voorzitter

pictureDe meisjes van boko haram kunnen reeds verminkt zijn.

De aandacht van de hele wereld is gericht op de gevangengenomen Nigeriaanse meisjes, veel scenario’s zijn onderzocht en toch is er nog één onderwerp dat niemand aan de orde heef gesteld: dat het zeer wel mogelijk is dat deze arme meisjes ook genitaal verminkt zijn. Indien dat zo is, zullen hun verkrachtingen dubbel martelend en traumatiserend zijn. En vergis u niet: ze zullen op hun ‘huwelijksnacht’ door hun gevangenbewaar-ders verkracht zijn en/of herhaaldelijk ook nog door vreemden als ze aan een bordeel verkocht zijn. ...lees verder...

pictureEuro-visie

Wie er in slaagt tweede te worden op een veelbekeken festival waar liedjes worden beoordeeld, heeft alle reden om trots te zijn op dat resultaat. Dat is zo ongeveer hetzelfde als het leveren van een geweldige sportprestatie: de mensen praten er nog jaren over. Ook leuk om later de kleinkinderen te kunnen vertellen van die glansrijke voordracht: tweede op het Eurovisie Songfestival 2014. In dit geval is het echter wel te hopen dat de kinderen niet zullen vragen wie dat betreffende festival dan wel heeft gewonnen. ...lees verder...

pictureDaderprofielen

In het programma ‘Altijd wat monitor’ van de NCRV (7 mei jl.) werd de veiligheid in ons land nader onder de loep genomen. In het programma bleek dat zich een complete ramp aan het voltrekken is en dat onze overheid in geen velden of wegen in staat is de misdaad op adequate wijze te beteugelen. Eerder al hebben wij daar op deze website aandacht aan geschonken, door erop te wijzen dat het aantal aangiften bij de politie slechts het topje van de misdaadijsberg is. ...lees verder...

© OSL Stichtingen

 

Belastingdienst: leuker kunnen wij het niet maken, makkelijker zeker niet

 

belastingbetalers

Wij weten niet of het aan uw aandacht ontsnapt is maar sinds ruim 1 jaar is er weer een commissie aan het werk, een fenomeen waar wij in ons land inmiddels de polders mee kunnen dempen. In dit geval gaat het om de commissie van Dijkhuizen, uiteraard genoemd naar de voorzitter Kees van Dijk-huizen. Kees werkt bij de BANK en heeft van zijn baas Gerrit wat tijd vrij gekregen om eens naar het Nederlandse belastingstelsel te kijken. Het was niet zo’n probleem om Kees op een druilerige middag zich daar eens over te laten buigen want Kees en Gerrit, ja inderdaad die schijnheilige lachebek, ken-nen elkaar nog uit de tijd dat beiden voor het Ministerie van Financiën werkten. Kees moet met nog wat bijschnabbelende figuren de regering gaan vertellen hoe ze nu weer eens het belastingstelsel een goede wasbeurt kunnen geven, de laatste keer deed Leo Stevens die ooit afstudeerde op het on-derwerp ‘belastingen naar draagkracht’ dat en u weet hoe wij daarmee op zijn geschoten. Leuker konden ze het niet maken en dat is de enige stelling waar wij het mee eens zijn. De commissie is nog een erfenis van de van het ene debacle naar het andere, strompelende staatssecretaris Frans Wee-kers en werd in 2012 geïnstalleerd. Veel resultaat hebben wij nog niet kunnen zien. Er worden weer wat oude koeien uit de belastingsloot getrokken zoals de zgn. Flat Taks, waarin slechts een belasting-tarief voor alle ‘welwillende’ betalers wordt voorgesteld, maar ons land zou ons land niet zijn, terwijl dat systeem elders wel werkt, om daar toch niet weer een uitzondering op te maken. Alle inkomens tot € 62.500 worden belast met 37% en daarboven wordt het 49%. Prachtig zo op het eerste gezicht maar om de rovers in Den Haag niet in verlegenheid te brengen moet de BTW dan wel weer met 2% verhoogd worden. U heeft de resultaten van de laatste BTW-verhoging nog op het netvlies, zeker de bewoners en bedrijven langs de grensstreek wel, het is een fiasco geworden. Maar dat is in feite niet zo interessant want eigenlijk wil Den Haag maar een ding, gewoon meer inkomsten, dus wat doe je met deze opdracht in het achterhoofd, je verzint gewoon wat op het eerste oog leuke of minder leu-ke dingen, zet die in een boekje, waarna je dat aan het kabinet presenteert, je rekent nog even af, presentiegeld, lunch- en reiskosten of wat je verder nog zo te binnenvalt en klaar is in dit geval letter-lijk en figuurlijk Kees. (Uitdrukking vanuit het Hongaars, kész is klaar!) Want dan begint het gedon-der pas goed. De politiek buigt zich over de voorstellen en ook dat weet u inmiddels, de politiek lijkt het er soms mee eens, maar op het moment suprême zijn ze dat dan weer niet. Dat hoort nou een-maal bij het vak en daarom zijn de meest ideeën al bij voorbaat doodgeboren kindjes.

Terwijl de PvdA, de VVD stevig in de wurggreep houdend, juist een belastingverlaging wenst voor ‘den arbeider’ (wie is dat eigenlijk?) wil de VVD alleen maar geld ophalen en niet uitdelen, iets dat bij onze linkse broeders nu juist wel scoort. Uiteraard mengt de SP zich dan ook in de discussie, de he-le waslijst van mensen die zich op de rand van de financiële afgrond bevinden versus de groot kapi-taal bezitters. Een ander struikelblok is de zgn. vermogensrendementsbelasting. Op uw spaartegoe-den, als u die tenminste nog heeft, moet u aan de fiscus 1.2% betalen (grens € 21.139) want de over-heid is van mening dat u een rendement van 4% maakt. In de  periode 2001 - 2012 was het gemiddel-de rendement echter 0.5% en over aandelen zullen wij maar zwijgen, gemiddeld bedroeg het verlies 3%, behalve natuurlijk voor de oranjes, maar die tellen wij gemakshalve even niet mee. Wat ons dus te wachten staat is dat na veel heen en weer de politiek uiteindelijk de beste bij hen horende krenten uit de pap haalt, deze tot aan een kabinetscrisis verdedigt en het resultaat een gelijk kleurige grijze sompige brij zal zijn die wij in ons land een compromis of een poldermodeloplossing noemen. De po-litiek moet namelijk scoren, dus de verdedigde of aangedragen regels doen niet ter zake. Het gaat slechts om het grotere belang, dat van (partij)aanzien. De nieuw aangestelde staatssecretaris van Fi-nanciën Wiebes lanceerde nog een proefballon met een voorstel de erfbelasting voor ondernemers flink te verhogen, maar moest dat voorstel gelijk dezelfde week al weer inslikken.

En dan de fraude. Wij hadden het hier al vaker over. Landen waarin een gematigd belastingklimaat heerst hebben aanzienlijk minder of zelfs geheel niet met belastingfraude te maken. Werk je echter zoals in ons land toch minimaal tot einde juni uitsluitend voor, nee wij zullen niet discrimineren, dus zeggen netjes de overheid, dan is de verleiding groot en daar wordt uiteraard dan ook driftig gebruik van gemaakt. Een ander fenomeen is de ruimhartig toegekende toeslagen zonder enige controle. Het is het bekende verhaal van de Nederlandse katers en poezen op het spek binden en bekijken zoals b.v. de gemeente Amsterdam waar Wiebes vandaan komt, achteraf nog maar eens de teveel be-taalde centen terug te krijgen. Kortom, heel veel geld wordt het raam uitgesmeten zeker niet in de laatste plaats doordat wij een geheel versplinterd kabinet hebben en hadden. Geen kapitein met een stuurman op de brug, nee het wemelt van aspirant-kapiteins, stuurlui, waarvan de beste veelal aan de wal staan plus nog een hele lading loodsen en het resultaat is dan ook dat wij stranden en moeten wachten tot de volgende vloed commissie. Tel daarbij op dat de opdracht voor het schrijven van het rapport werd gegeven door een rechts kabinet en dus ook die nestgeur met zich meedraagt, nu dan weet u wat het resultaat is. Net zo lang ‘onderhandelen’ tot het goede glas wijn een lauw glaasje wa-ter met een kleurtje is geworden.

 

Sandokan

Laatst aangepast (vrijdag 16 mei 2014 23:02)

 

CBS: Nederlandse economie krimpt fors met 1,4 procent

 

Tomasz Blom

De daling van gasverbruik droeg bij aan een krimpende economie
De daling van gasverbruik droeg bij aan een krimpende economie - Foto: ANP

 

Uit eerste ramingen blijkt dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2014 met 1,4 procent is gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. De krimp is vooral veroorzaakt door een lager gasverbruik.

Lees verder:http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2014/5/CBS-Nederlandse-economie-krimpt-fors-met-14-procent-1523256W/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2014-05-15|CBS:_Nederlandse_economie_krimpt_fors_met_1,4_procent

Laatst aangepast (donderdag 15 mei 2014 11:05)

 

Open brief aan Marx Rutte

 

a1

Geachte heer (?) Rutte, beste Marx,

 

Wij, gepensioneerden, zijn nu echt helemaal nijdig want hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat de Eerste en Tweede Kamer er mee instemmen dat als een gezin naar hun land van herkomst terug wil-len gaan, wij Nederlanders, de vliegreis en verhuiskosten betalen en ze dan nog maandelijks € 600 tot aan hun dood toesturen! Wat ging er mis tijdens deze beslissing? Over de kinderbijslag maar te zwijgen…..Maar wij,  stel sukkels, betalen de volle mep voor de zorgpremie, we betalen ook de € 350 eigen risico terwijl buitenlandse werknemers maar € 69 per maand betalen zonder eigen risico! Maar het kan nog gekker hoor Marx, dat weet jij ook wel, we geven de man die brand stichtte op Schiphol, waarbij 10 mensen omkwamen, gewoon een schadevergoeding (lees afkoopsom) van € 47.800. Hij had onterecht vastgezeten hij was maar een illegaal en die moet je koesteren toch Marx? Want deze mensen protesteren niet tegen het wanbeleid van jouw kabinet.

Maar 19.03.2014 bracht de uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen: niks huidige politieke partijen! Nou Marx, als je kunt rekenen, reken er dan maar niet op. En gelukkig blijkt na de verkiezingen een keiharde afstraffing voor jou en je zittende verkwanselaars. Weet je wat ook echt schandalig was? Dat D66 en GL proberen om in het Turks stemmen te krijgen …. hoe laag kun je nog zakken? Dus doe mij en de rest van de Nederlandse bevolking een heel groot plezier, pak je koffers en rot heel snel op uit het Catshuis en neem a.u.b. de hielenlikkers en pedofielen van je regeringspartij mee… Vooral geen liefs van mij!

Je mag ook jonger dan 65 zijn om dit te lezen. Misschien leer je hier nog iets uit? Hallo allemaal, een Nederlandse 65 plusser die spreekt! Ik heb hard gewerkt sinds mijn 14e, 40 en soms tot 70 uur per week en dat meer dan 40 jaar lang. Ik verdiende redelijk geld maar had mijn baan of mijn salaris niet geërfd en ik werkte om dààr te komen waar ik vandaag ben.  Als je de economie bekijkt lijkt het nu geen goed moment te zijn om gepensioneerd te worden. Maar ik heb geen keuze, ik ben gepen-sioneerde. Ik ben het beu om te horen dat ik ‘mijn rijkdom moet verdelen’ onder mensen die mijn vorm van werk-ethiek niet kennen. En waarom ik altijd? Zijn er bij jullie politieke vrinden geen lieden met een topvermogen? Ik ben het beu om te horen dat de regering het geld dat ik verdiend heb van mij wil afpakken - desnoods met geweld (?) en het aan mensen te geven die te lui zijn om zelf geld te verdienen, of die zogezegd vluchteling gelukszoeker zijn. Ik ben het beu te horen dat ik mijn zuur verdiende centjes moet afstaan aan de 5 of meer kindjes van Ronaldo, Ivanojev, Rachied en Moha-med die bij hun moeder in het thuisland leven en die hier € 900 werklozensteun of O.C.M.W. op-strijken. Ik ben het beu dat men mij vertelt dat ik mijn levensstandaard moet verlagen om zodoende de verwarming van de planeet tegen te gaan terwijl de US het vertikt om de Kyoto-overeenkomst te tekenen en China meer CO² uitstoot per inwoner dan heel mijn straat. Ik ben het beu verteld te krij-gen dat drugverslaafden zieken zijn en dat ik hen moet helpen, hen ondersteunen en ze medisch la-ten behandelen en dat ik zou moeten betalen voor de schade die zij bij zichzelf aanrichten. Te velen onder ons, die geen verantwoording voor hun leven en acties nemen, dat ben ik beu. Nu hoef ik mij niet meer verantwoordelijk te voelen voor wat anderen van deze wereld maken. Ik heb echter wel te doen met de volgende generaties. Deze kreet zal waarschijnlijk niet alom gepubliceerd worden be-halve als wij het zelf doen. Dit is dus uw kans om het verschil te maken. Ik ben 65plusser en deed vol-uit mijn deel, nu ben ik moe. Als u dit niet doorstuurt dan hebt u het niet begrepen.

Nogmaals: Ik ben u, meneer (?) Rutte BEU! Verdwijn s.v.p. zo snel als mogelijk want u maakt het land kapot!

Ingezonden door een boze lezer: C.E.

 

Rentedomper dreigt voor Nederland

jcomments on}

Nederland en het kabinet dreigen voor tientallen miljarden het schip in te gaan wanneer de rente weer gaat stijgen. In plaats van de tot gigantische hoogte gestegen staatsschuld af te lossen lijkt Den Haag echter verslaafd aan de lage rente. Vanmorgen bleek uit nieuwe cijfers van het CBS dat de Ne-derlandse rentelasten door tijdens de crisisjaren tot een historisch laag niveau zijn gestegen, maar te-gelijk piekt de staatschuld naar ongekende hoogte. Sinds de crisis is deze met liefst € 200 miljard ge-stegen tot nu € 450 miljard. Elke Nederlander heeft daardoor nu ruim € 27.000 schuld.

Fout: Een schuld is pas een feit als die door onzorgvuldig handelen van de schuldenaar is ontstaan. De Nederlander heeft niet onzorgvuldig gehandeld, noch is hij/zij geraadpleegd door de ‘volksverte-genwoordigers’. En was dat wel gebeurd dan wijst het verleden uit dat er met de opvatting van de Nederlander niet/nooit/nauwelijks rekening gehouden wordt. De volksvertegenwoordigers hebben dus bewust risico’s genomen en dienen daarvoor zelf de rekening gepresenteerd te krijgen die uiter-aard ook door hen betaald dient te worden!


Terwijl veel Nederlandse huizenbezitters aflossen op hun hypotheek, laat het kabinet de staatschuld elke dag verder oplopen. Ieder uur komt er € 2 miljoen bij. VNO NCW-voorman Wientjes roept het kabinet op snel een kleine € 100 miljard af te lossen. ‘We moeten met de schuldnorm snel terug on-der de 60%’.

Dat betekent dus dat er (veel) minder met ons geld gestrooid mag worden en dat de ontwikkelings-hulp, de goede doelen, de bijdragen aan de VN en de EU direct gestopt dienen te worden. Ook Nederland zit zwaar in de problemen en wij kunnen ons goede hart niet altijd laten kloppen voor een ander. Ook hier wonen mensen inmiddels beneden het sociaal-minimum.


Verwacht wordt dat wanneer de economie de komende jaren gaat aantrekken ook de rente weer zal gaan stijgen. Indien ook de rente weer naar het niveau van voor de crisis stijgt zullen de rente uit-gaven van Distelbloem zomaar kunnen verdubbelen van de huidige € 10 naar € 20 miljard per jaar. Economen waarschuwen vandaag in De Financiële Telegraaf dat ons land daarmee grote risico's kan lopen. Zeker nu de groei de komende jaren laag lijkt te blijven. ‘Als we weer groei genereren groeien we vanzelf uit de schulden. Maar als die groei niet komt en de rente stijgt, is Leiden in last’ aldus de Tilburgs econoom Harald Benink.


Geen cadeaus dus meer aan derdewereld landen. Geld voor leuke plannen of belastingverlaging is er daarom volgens de economen niet. Om de schuld echt te verkleinen moet het begrotingstekort ver-der worden teruggebracht en zelfs een overschot worden gecreëerd. ‘Het is waar dat het nog een paar jaar kan duren voordat de rente gaat stijgen maar het is duidelijk dat we toch naar een begro-tingsevenwicht toe moeten en wel zo snel mogelijk’, aldus hoogleraar Lex Hoogduin.


Even een paar opmerkingen:

Over het algemeen ben ik sterk voor het versneld aflossen van de staatsschuld, (ik ben trouwens bij-na altijd voor versneld aflossen daar waar het kan) daar waar mogelijk b.v. in het geval er overschot-ten worden gerealiseerd op de rijksbegroting door het versneld afbouwen van voor de NL economie overbodige inkomensoverdrachten om niet (schenkingen) aan corrupte dictators en ander regerings-tuig (b.v. in het geval van Rwanda) om enkele asielzoekers snel het land uit te kunnen zetten het zgn. Rwanda-Teeven probleempje). Illegalen kun je helpen door ze een vak te leren op bijvoorbeeld het eilandje Noorderhaaks bij Den Helder, Rottumerplaat of Rottumeroog. Het kan handig zijn om b.v. zeewering aan te leggen met een schepje, dat schepje kan dan ook worden gebruikt voor natuurbe-heerwerken op deze eilandjes. Mocht er een walvis aanspoelen kun je met zo’n schepje zo’n dier ook heel handig vrijscheppen en een zwemgeul graven om de walvis de mogelijkheid te geven terug naar zee te geraken. Ook afbouw van allerlei toeslagen voor huur, zorg en konijnenstallen vol met kinde-ren zou kunnen helpen. Lagere belastingen is een zegen voor een ieder ook arme mensen, toeslagen voor kinderbijslag is enkel stimulerend voor ongeremd fokgedrag


Waarom denk ik dat de rente voorlopig niet gaat stijgen?

Onze geliefde en zeer gewaardeerde knoflooklanden vrinden* zitten diep in de puree. De tactiek is dan om de staatsschuld die ze nog hebben te belasten met een zo laag mogelijke rente. Dat scheelt enorm in de kosten voor onze eurovriendjes. Wat nu een beetje tegenzit is de inflatie, die moet dui-delijk omhoog. Als dat nl. het geval is, is de waarde van € 1 nu veel meer dan de waarde van € 1 over 10 jaar vanwege die inflatie en kun je dus dan gemakkelijker van je staatsschuld afkomen. Nominaal krijgen de schuldeisers dan hetzelfde bedrag als dat ze hebben uitgeleend alleen de koopkracht daar-van is dan duidelijk minder. Wat een duidelijk gevaar is, is dat de Europese Commissie maar ook de Portemonnee van de Ander hun begerige blikken werpen op en hun tengels uitsteken naar het ver-mogen dat door hard sparen in Nederland is opgebouwd in de pensioenkassen. Daarmee denken ze heel wat problemen in een keer te kunnen oplossen. Dit truukje is al een keer uitgehaald door de roofridder Onno I, commandeur in de orde van Oranje-Nassau. Deze minister van Financiën namens het CDA heeft al een keer 28 miljard = (28.000.000.000) geroofd uit de kassen van het ABP. Men spreekt dan graag van een politiek desideratum, maar roof blijft het.


Ik zwijg nog maar van de verkwanseling als gevolg van een politiek desideratum  van de stortingen van mensen in de VUT-regelingen. Men doet er zo lichtvaardig over alsof ik met mijn schoenlapper een besluit zou nemen over het opgebouwde vermogen van het koninklijk huis.


Met dank aan Jan!


* Griekenland, Italie, Spanje, Portugal, Ierland, Slovenië, Cyprus en binnenkort ook het Frankrijk van Hollande

Laatst aangepast (woensdag 12 november 2014 19:32)

 

'Brussel verdient gele kaart voor oneerlijk pensioenplan'

Servaas van der Laan

Nederland moet de gele kaart trekken voor het pensioenplan van de Europese Commissie
Nederland moet de gele kaart trekken voor het pensioenplan van de Europese Commissie - Foto: ANP

 

De nieuwe pensioenenrichtlijn van de Europese Commissie is niet alleen bemoeizuchtig, het treft ook nog eens de verkeerde landen. Daarom moet Nederland de gele kaart trekken voor het pensioenplan.

Lees verder:http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/nieuws/2014/5/Brussel-verdient-gele-kaart-voor-oneerlijk-pensioenplan-1521203W/#.U3IBtUfOc10.email

Laatst aangepast (dinsdag 13 mei 2014 11:53)

 

Fraudeurs kapen adres leegstaande woning

De gemeente Amsterdam is aan het onderzoeken is of er vaak misbruik wordt gemaakt van leegstaande woningen. Fraudeurs schrijven zich in in leegstaande woningen en krijgen uitkering, toeslagen etc.

Het lukt fraudeurs zich in te schrijven in leegstaande woningen. Ze laten er hun uitkering, toeslagen en rekeningen bezorgen. De rechtmatige eigenaren draaien op voor de lasten.

Lees verder: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/fraudeurs-kapen-adres-leegstaande-woning.9319412.lynkx.

Laatst aangepast (maandag 12 mei 2014 18:48)

 

Etnische bril moet weer op

Integratiebeleid leek - zeker voor gemeenten - een gepasseerd station, en het aloude doelgroepenbeleid, waarbij voor migrantengemeenschappen afzonderlijk beleid werd ontwikkeld, al helemaal. Maar het lijkt toch nodig te zijn.

Gemeenten zetten een aantal jaren geleden het integratiebeleid over boord. Maar specifiek beleid voor migranten blijft nodig, zo blijkt uit het Jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De werkloosheid is dramatisch. ‘Een tweedeling in de samenleving dreigt.’

Lees verder:http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/etnische-bril-moet-weer-op.9319399.lynkx.

Laatst aangepast (maandag 12 mei 2014 18:47)

 

Wethoudersbenoeming moet uit achterkamertjes

Politieke partijen moeten bij voorkeur voor de verkiezingen al hun beoogde kandidaten presenteren, het liefst inclusief hun portefeuille. Wethoudersbenoemingen moeten transparanter worden, luidt een van de aanbevelingen van onderzoeker Julien van Ostaaijen (Universiteit Tilburg). Hij deed onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van wethoudersvoordrachten. Die is niet erg groot, zo concludeert hij.

 

Wethoudersbenoemingen moeten transparanter worden. Politieke partijen moeten bij voorkeur voor de verkiezingen al hun beoogde kandidaten presenteren, het liefst inclusief hun portefeuille.

Lees verder: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/wethoudersbenoeming-moet-uit-achterkamertjes.9315063.lynkx

Laatst aangepast (donderdag 08 mei 2014 11:14)

 

Provincie moet op schuld gemeente gaan letten

Provincies moeten gemeenten onder curatele kunnen plaatsen als die zich te diep in de schulden steken. Nu kunnen gemeenten vrijwel onbeperkt leningen afsluiten.

 

Provincies moeten gemeenten onder curatele kunnen plaatsen als die zich te diep in de schulden steken. Nu kunnen gemeenten vrijwel onbeperkt leningen afsluiten.

Lees verder: http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/provincie-moet-op-schuld-gemeente-gaan-letten.9313168.lynkx

Laatst aangepast (donderdag 08 mei 2014 11:11)

 

EU lachertje

 

€ 4.299,- declaratie-vergoeding per Euro-parlementariër en dat zonder bonnetjes te overleggen.


declaratie controle EU lachertje teletekst

 

Helft PvdA stemmers heeft grote spijt

 

 

Asocialer bedoelt de Portemonnee van de Ander

 

 

De helft van de kiezers die in september 2012 op de PvdA hebben gestemd, heeft spijt van die keuze. Van de VVD-stemmers heeft 37% spijt. Dat blijkt uit de politieke barometer van onderzoeksbureau Ipsos van 01.05.2014. Het niet waarmaken van verkiezingsbeloften is volgens Ipsos de belangrijkste reden om de regeringspartijen de rug toe te keren. Als er nu Tweede Kamerverkiezingen waren, zouden VVD en PvdA een fors verlies lijden, blijkt uit de barometer. De VVD zou uitkomen op 28 zetels, de PvdA op 15. Bij de laatste verkiezingen haalden deze partijen respectievelijk 41 en 38 zetels. Ze doen het in de laatste barometer overigens wel ietsje beter dan in de vorige. D66 doet het in de barometer heel goed met 27 zetels (12 bij de laatste verkiezingen). Ook de PVV scoort goed met 24 zetels (15 bij de verkiezingen). De barometer is gebaseerd op een representatieve steekproef bij 1000 stemgerechtigde Nederlanders.

 

Waar in Holland

Laatst aangepast (woensdag 12 november 2014 19:33)

 

Het Syrische Terugkeerders Verwenpakket!

Screenshot_18

Als Aboe Heimwee en Maiwand de Thuiskomer hun avonturen in Syrië overleven, en sommigen slagen daar zowaar in, komen ze het liefst weer terug naar Nederland. Wij snappen inmiddels heel goed waarom: ze glijden hier bij aankomst meteen een boterzacht hulpverleningstraject in, omhuld met de zachte stootkussens van subsidie en gratis eerste levensbehoeften. Althans, voor de TerugkeerTaliban is het gratis. De rekening betaalt de maatschappij, en dat zijn wij. Cadeautje van u, belastingbetaler, om de geradicaliseerde trauma-hakbars weer zo zacht mogelijk in onze maatschappij te laten landen na hun ongetwijfeld zware beproevingen. Eerst mag de AIVD even aan ze snuffelen, of ze niet al te zeer op springen staan, maar als die niet kunnen bewijzen dat ze onthoofdingen, verkrachtingen, moorden of andere terreurdaden op hun geweten hebben gaan de poorten van Luilekkerland wijd open.

Lees verder>>>

Laatst aangepast (vrijdag 02 mei 2014 17:48)

 

Samsom: rijke Nederlanders moeten meer belasting betalen

door Tom Reijner 1 mei 2014

De PvdA'er wil dat de lasten voor rijken nog verder toenemen
De PvdA'er wil dat de lasten voor rijken nog verder toenemen - Foto: ANP

 

Het kabinet-Rutte moet in de resterende regeerperiode nog minstens één grote hervorming doorvoeren. Dat is een nieuw belastingstelsel waarin rijken meer belasting betalen en werken aantrekkelijker wordt.

Lees verder:http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2014/5/Samsom-rijke-Nederlanders-moeten-meer-belasting-betalen-1513359W/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2014-05-01|Samsom:_rijke_Nederlanders_moeten_meer_belasting_betalen

 

Laatst aangepast (donderdag 01 mei 2014 13:00)

 

OPROEP! Stemmentellers gezocht voor #EU2014

door

Screenshot_2

 

Boeren, burgers en buitenlui. Hoor ons aan. Dit is een dringende oproep voor méér democratie. De dictators in Brussel hebben Nederland verboden om op donderdag 22 mei, de dag van de Europese verkiezingen, de uitslag van de stemmingen bekend te maken. De opkomst gaat namelijk dramatisch zijn, en de uitslag ook. Daarom mag die pas bekend worden als de laatste Eurolanden hun stembussen sluiten, op zondag 25 mei om 23:00 uur. In de moreel vervallen Europese democratie geeft MinBiZa Plasterk gewoon gehoor aan deze debiele eis: “Het is niet toegestaan de uitkomsten van de stemming door te sturen aan de pers”, schrijft hij in een brief aan de gemeenten. Maar fuck Plasterk, fuck censuur en fuck de EU. Laten wij dat ene kleine polderlandje zijn dat dapper weerstand biedt tegen de democratiehaat van de Europese Unie. Die Superstaat houden we niet tegen, maar laat de rest van Europa zien dat we niet zwichten. Ook al stem je zelf niet voor dat zinloze Europarlement van anonieme, volgevreten juichaapjes: red de democratie, stop de Europese censuur, en doe ECHT IETS voor je recht op transparante democratie. MELD JE AAN ALS STIJLLOZE STEMMENTELLER en ga op 22 mei om 21:00 uur in een stemlokaal bij jou in de buurt luisteren naar de stemuitslagen, die volgens de Kieswet hardop voorgelezen moeten worden.

 

Volkert van der Graaf (lieveling van extreem-links krijgt beveiliging 'op maat'

Foto: Herman StöverHoezo streepjes voor zijn smerige ogen?

 

De moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf, krijgt beveiliging ‘op maat’ van onze corrupte Justitie als hij 02.05.2014 op vrije voeten komt. Dat is dan (Teevens) de laatste dag dat hij het daglicht zal aanschouwen! Volgens het Openbaar Ministerie wordt per geval bepaald welke maatregelen er nodig zijn om de veiligheid van iemand zo goed mogelijk te waarborgen, hetgeen niet telde bij Pim Fortuyn maar dat is wel van toepassing op Volkert van der Graaf, liet justitie eerder weten. Zijn bescherming kan worden geregeld op landelijk niveau door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) of op lokaal niveau. Over het individuele geval Volkert van der Graaf doet justitie geen mededelingen.

Dat is natuurlijk een kwalijke zaak want wij betalen voor dit ‘instituut’ die de kiezen weer eens op elkaar houdt. Mensen, overweeg eens om tegengas te geven voordat ook u aan de beurt bent in dit intens verrotte en doodzieke land, vol met doorgedraaide moordenaars, pedofielen en idioten.
Over waar en hoe de moordenaar van Fortuyn wordt gehuisvest geeft Justitie uit ‘veiligheidsoverwegingen’ geen informatie. De burgemeester van de gemeente waar van der Graaf komt te wonen, wordt geïnformeerd. Het uitgangspunt in dit soort kwesties is dat de betrokkene in Nederland blijft. ‘Zoals bij elke vervroegde invrijheidstelling zal het OM ook in deze zaak over een buitenlandoptie nadenken’, liet het OM weten. ‘De wet hoeft zich daar niet tegen te verzetten’.

Welke wet wordt hier eigenlijk bedoeld en nadenken kunnen zij beter aan de burger overlaten. Die heeft meer verstand dan die hele gore troep bij Justitie!’
Volkert van der Graaf moet zich tijdens zijn ‘voorlopige’ vrijlating aan een aantal voorwaarden houden. Hij heeft een wekelijkse meldplicht bij de reclassering en hij mag niet in Rotterdam, Den Haag, Hilversum of de woonplaats van nabestaanden van Fortuyn komen. Verder krijgt hij een enkelband met locatiemelder, komt er een contactverbod met de nabestaanden van Fortuyn en mag hij niet met de media praten. Ook wordt hij begeleid door een psychiater of psycholoog en dat alles mag u, belastingbetaler en hardwerkende, nette Nederlander, betalen.
Als Volkert van der Graaf die voorwaarden overtreedt kan het Openbaar Ministerie direct overgaan tot zijn aanhouding. In dat geval wordt een herroeping van de voorlopige vrijlating bij de rechter ingediend. Bij minder ernstige overtredingen kan het OM hem een waarschuwing geven of de voorwaarden aanscherpen.

Dit is natuurlijk weer stoer doen voor de buhne, er gebeurt nl. helemaal niets en net als veel mensen met meerdere paspoorten zal Volkert verdwijnen, waarschijnlijk van veel geld voorzien door ‘onze’ uitermate correcte Overheid.

Wanneer worden wij massaal wakker en wanneer gaan wij eindelijk de straat op om ons ongenoegen duidelijk kenbaar te maken? Wanneer?

Sandokan

Laatst aangepast (donderdag 01 mei 2014 10:54)

 

'Bijna miljoen immigranten klaar voor oversteek naar Europa'

'Bijna miljoen immigranten klaar voor oversteek naar Europa'

door Servaas van der Laan

Honderdduizenden gelukszoekers staan in Noord-Afrika te popelen om naar Europa te vertrekken
Honderdduizenden gelukszoekers staan in Noord-Afrika te popelen om naar Europa te vertrekken - Foto: EPA

 

Op dit moment staan bijna een miljoen immigranten in Noord-Afrika te dringen om op de boot naar Europa te stappen. Het immigratiesysteem van bestemmingsland Italië dreigt te bezwijken onder de druk.

Lees verder:

http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/4/Bijna-miljoen-illegalen-klaar-voor-oversteek-naar-Europa-1511942W/

 

Laatst aangepast (woensdag 30 april 2014 19:00)

 

Brandstof dagprijzen

Brandstof dagprijzen in Nederland vanaf maandag 28 april 2014

EURO

Gemiddelde dagprijs

€ 1,823

ESSO:     € 1,819
SHELL:    € 1,819
BP:           € 1,819
TEXACO: € 1,829
TOTAL:    € 1,829

SUPER

Gemiddelde dagprijs

€ 1,894

ESSO:          n.v.t.
SHELL:         n.v.t.
BP:               n.v.t.
TEXACO: € 1,889
TOTAL:    € 1,899

DIESEL

Gemiddelde dagprijs

€ 1,501

ESSO:     € 1,499
SHELL:    € 1,499
BP:           € 1,499
TEXACO: € 1,509
TOTAL:    € 1,499

LPG

Gemiddelde dagprijs

€ 0,879

ESSO:     € 0,879
SHELL:    € 0,879
BP:           € 0,869
TEXACO: € 0,889
TOTAL:    € 0,879Huidige brandstofprijzen in België op maandag 28 april 2014

EURO € 1,656

SUPER € 1,712

DIESEL € 1,451

LPG € 0,599Huidige brandstofprijzen in Luxemburg op maandag 28 april 2014

EURO € 1,339

SUPER € 1,391

DIESEL € 1,198

LPG € 0,557Huidige Amerikaanse dollar koers, 1 USD is 0,722 EUR

Huidige Amerikaanse dollar koers, 1 EUR is 1,385 USDHuidige Olieprijs (159 liter) in Amerikaanse dollar (USD)

WTI Crude Olie

$100.60

▼-1.34

-1.33%

2014.04.27 end-of-day

http://oil-price.net/1m_small.gif

http://oil-price.net/TABLE2/static/hover_1m.png

http://oil-price.net/TABLE2/static/button_1q.png

http://oil-price.net/TABLE2/static/button_1y.png

http://oil-price.net/TABLE2/static/button_5y.png

In alles worden wij genaaid door de Overheid, op kosten voor levensonderhoud, verplichte verzeke-ringen (met steeds hoger wordend ‘eigen risico’ en afnemende vergoedingen), met verplichte APK-keuringen die niet voor buitenlanders gelden, met hoge wegenbelasting (die in omringende landen in de brandstofprijs is inbegrepen), met BPM en ‘bijtelling’, met extreem hoge brandstofprijzen, ook voor schone brandstoffen. Zelfs de verzekeringen ontkomen niet aan de grijpgrage klauwen van de Overheid, die beter Roverheid genoemd kan worden. Ja, waarmee worden wij eigenlijk niet genaaid? De bestaande belastingen worden aan de lopende band verhoogd en nieuwe geïntroduceerd. Dat alles in het kader van ‘bezuinigen’. Hoe dwaas kan je het maken? Nou, erg dwaas kennelijk want ‘het volk’ zwijgt en betaalt. En die Garnaal (W-A, de multi-multi-miljardair) vliegt gratis met zijn gezin naar Lech (Oostenrijk), naar Italie (paasvakantie), naar zijn hutjes in Afrika en/of Argentinie. En be-weert dan met droge ogen dat hij (en zijn pampa konijngin dat er 24 uur per dag / 7 dagen in de week en 52 weken per jaar hard gewerkt wordt. Liegen en bedriegen is een vak en dat vak ga ik ook maar leren. Hij rijdt rond in een auto van € 600.000 terwijl de rijen voor de voedselbanken langer en langer worden. Schaamteloos gedrag noem ik dat en openlijk masturberen. Laat dat pikkie eerst maar eens bewijzen dat hij afstamt van een zekere aangespoelde landgenoot uit een ver verleden door een simpele DNA-test te laten uitvoeren bij een als zeer betrouwbaar bekend staande instantie onder toezicht van een nog betrouwbaardere advocaat of notaris. Pas dan komt er duide-lijkheid in een sprookje dat veel te lang geduurd heeft. Overigens heeft Opa Ben in zijn jonge jaren bij IG-Farben, de fabrikant van Zyklon B, gewerkt en dat was geen deodorant wat geproduceerd werd! Oma en Opoe zongen om het hardst het Horst-Wessellied en aanbaden A.H. (nee, niet Albert Heijn). Ook vluchtten zij als eersten het land uit en lieten de onderdanen letterlijk in de kou staan. NSB’ers en hun familie werden opgepakt en vooral de kinderen werden zeer onbeschoft behandeld, meisjes die verliefd waren op nette Duitsers werden met pek en veren door de straten gejaagd en sommigen pleegde zelfmoord. Onbegrijpelijk dat men heden ten dage langs de straat staat om bepaalde lieden toe te juichen. Wanneer komt het verstand eindelijk in beweging? Wanneer?

Laatst aangepast (dinsdag 29 april 2014 16:18)

 

‘Alternatieven voor windmolens moeten kans krijgen’

Alternatieven voor grote windmolenparken in de drie noordelijke provincies moeten serieus een kans krijgen. Dat stelden de coalitiepartijen VVD en PvdA.

Alternatieven voor grote windmolenparken in de drie noordelijke provincies moeten serieus een kans krijgen. Dat stelden de coalitiepartijen VVD en PvdA donderdag in de Tweede Kamer bij een debat over de kabinetsplannen voor windenergie op land en zee.

Lees verder:http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/alternatieven-voor-windmolens-moeten-kans-krijgen.9292001.lynkx

 

Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur te Utrecht) op 25 april 2014 11:26

Het is veel simpeler en goedkoper om gewoon zoveel mogelijk burgers te voorzien van een setje zonnepanelen zodat iedereen z'n eigen energie kan opwekken. Ik begrijp het wel: de lokale en provinciale overheid is groot-aandeelhouder van energiemaatschappijen, dus als iedereen z'n eigen energie gaat opwekken verdampen de winsten van de energiemaatschappijen en gaan de aandeelhouders/overheden weer piepen.....

Laatst aangepast (vrijdag 25 april 2014 10:11)