Amsterdam wil leegstand beboeten

Huiseigenaren in Amsterdam mogen hun panden in het vervolg zonder geldige reden niet langer dan zes maanden leeg laten staan. Als ze dat niet doen, kan de stad zelf een bewoner aandragen of een forse boete opleggen. Met die verordening gaat het stadsbestuur de vastgelopen woningmarkt in de hoofdstad te lijf.

Lees verder:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/amsterdam-zet-boete
-op-leegstand.9549003.lynkx?mt=3pKrY6H+18l+mh+21UGbYA&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBv
kOg&pub=1002

 

Gemeenten maken haast met goedkeuring jaarrekening

Het is een race tegen de klok: het op tijd vaststellen van de gemeentelijke jaarrekening. Lukt dat niet uiterlijk 30 september, dan gaat dat gemeenten geld kosten.

Alle gemeenteraden moeten voor die deadline over de jaarstukken en bijbehorende accountantsverklaring hebben besloten. Normaal moet dat voor 15 juli, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot twee keer toe uitstel verleend omdat veel gemeenten dat niet voor elkaar kregen. Duidelijk was dat in het eerste verslagjaar na de decentralisaties van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg, het vaststellen van de getrouwheid en rechtmatigheid van de bestedingen in het sociaal domein in een aantal gemeenten extra tijd nodig was. In eerste instantie kregen de gemeenten uitstel tot 15 augustus, maar ook die datum bleek in veel gevallen niet haalbaar.

 

Lees verder:

 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeenten-haasten-zich-met
-goedkeuren.9548940.lynkx?mt=3pKrY6H+18l+mh+21UGbYA&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkO
g&pub=1002

 

Midden-Delfland duurzaamste gemeente, Pekela onderaan ranglijst

Kleine gemeenten zijn de afgelopen drie jaar meer vooruitgegaan op het gebied van duurzaamheid, dan 100.000plus gemeenten. In grote steden gaat de totale duurzamheid zelfs achteruit. Economisch en ecologisch zitten veel gemeenten in de lift, maar sociale duurzaamheid blijft achter.

Lees verder:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/kleine-gemeenten-du
urzamer-grote-steden-lopen.9548780.lynkx?mt=3pKrY6H+18l+mh+21UGbYA&vk=f17W0J
P2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002

 

Kinderen, demente ouderen en psychiatrisch patiënten nu ingezet om medicijnen te testen

Het Leidse Centre for Human Drug Research (CHDR), een Nederlands testinstituut voor geneesmiddelen, gaat medicijnen testen op jonge kinderen, ouderen met dementie en psychiatrische patiënten.

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/09/16/kinderen-demente-ouderen-en-psychiat
risch-patienten-nu-ingezet-om-medicijnen-te-testen/

 

GEMEENTEN KRIJGEN 4.430 EURO PER VLUCHTELING

Voor elke geplaatste asielzoeker krijgen gemeenten dit en volgend jaar 4.430 euro. Dat is een compensatie voor de kosten die lokale overheden maken voor participatie en integratie van vluchtelingen.

Dat blijk uit de septembercirculaire 2016. Op basis van het aantal geplaatste vergunninghouders in de eerste zes maanden van dit jaar krijgen Den Haag en Rotterdam het meest met ieder ruim twee miljoen euro. Utrecht en Tilburg volgen met ieder circa 1,2 miljoen euro.

 

Lees verder:

 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeenten-krijgen-4-430-eu
ro-per-vluchteling.9548637.lynkx?mt=3pKrY6H+18l+mh+21UGbYA&vk=f17W0JP2dJnbyb
rtiBvkOg&pub=1002

 

Forum voor Democratie van Baudet doet mee aan Kamerverkiezingen

Forum voor Democratie, de beweging die zich heeft ingezet voor de komst van het Oekraïne-referendum in Nederland, doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.

Oprichter Thierry Baudet liet zondagochtend weten dat er "na rijp beraad" is besloten de beweging om te vormen tot een politieke partij.

Lees verder:

https://www.google.nl/amp/www.nu.nl/politiek/4326715/forum-democratie-van-baudet-doet-mee-kamerverkiezingen.

Laatst aangepast (zondag 25 september 2016 20:09)

 

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart

Geachte redactie,

Hierbij een persbericht van seniorenorganisatie ANBO en Alleszelf.nl. We hopen dat u kans ziet hier aandacht aan te besteden.

Voor nadere persvragen kunt u zoals altijd bij mij terecht!

Met vriendelijke groet,

Joeri Veen
persvoorlichter/woordvoerder Zorg en Wonen
06-13342127 /  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 

 

 

24 september 2016

‘Nationale Alleszelf.nl Vulweek’ van 3 t/m 7 oktober 2016

Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren startupAlleszelf.nl en ouderenbond ANBO de Nationale Alleszelf.nl Vulweek 2016. Deze actie is nodig omdat het voor senioren niet goed mogelijk is om eenvoudig diensten te vinden, vergelijken en gebruiken. De Vulweek loopt van 3 t/m 7 oktober 2016 viaAlleszelf.nl/nav2016.

Geen goede hulp door ontbreken goede info

Er zijn in ons land veel diensten voor senioren die helpen langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Denk aan maaltijden aan huis, telefooncirkels, bezoekdiensten, klusjesmannen en -vrouwen, thuiszorg, hulp bij computer, smartphone, huisdieren, administratie of aanpassing van de woning. Vaak zijn deze diensten echter niet goed te vinden, te vergelijken en te gebruiken. Hierdoor blijven ouderen onnodig verstoken van passende oplossingen. Juist nu steeds meer senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen is dit een groot probleem.

Actie als voorbeeld van eigen kracht

De Nationale Alleszelf.nl Vulweek is een actie die digitaal vaardige ouderen senioren uitnodigt om de gegevens over zoveel mogelijk aanbieders van diensten door te geven. Het gaat bijvoorbeeld om diensten voor ontmoeting, thuiszorg en klussen in huis en tuin. Tijdens de actieweek kunnen senioren de gegevens op eigen gelegenheid en op hun eigen computer invullen. Daarna zal Alleszelf.nl de aanbieders in duidelijke online categorieën beschikbaar maken voor iedereen in Nederland. De Vulweek wil hiermee een voorbeeld zijn van eigen kracht van senioren.

Alleszelf.nl en ANBO actiepartners

Sinds 2014 informeert Alleszelf.nl over diensten en oplossingen waarmee ouderen beter en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Inmiddels kent Alleszelf.nltientallen thema’s en honderden aanbieders. Alleszelf.nl is een erkende ‘social enterprise’ en startup-onderneming die geleidelijk het complete aanbod van hulp en ondersteuning voor ouderen in heel Nederland op één plek wil tonen. Als dé belangenbehartiger voor senioren vindt ook ANBO het belangrijk dat passende oplossingen makkelijk vindbaar zijn. Daarom trekken Alleszelf.nl en ANBO in deze actie samen op.

Praktische informatie

De Nationale Alleszelf.nl Vulweek vindt plaats van 3 t/m 7 oktober 2016. Voor aanmelding en meer informatie: Alleszelf.nl/nav2016.

--------------

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie of een interview kunt u voor Alleszelf.nl contact opnemen met Hugo van den Beld,  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en 06-81715500. Voor contact met de ANBO kunt u terecht bij Joeri Veen,  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en 06-13342127.

 

Al 115 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.

 

 

Joeri Veen

Persvoorlichter/Woordvoerder

+31 (0)348 46 66 02
06-13342127

Twitter

 

Twitter

ANBO

Houttuinlaan 3

3447 GM Woerden


www.anbo.nl

 

Geert Wilders veegt de vloer aan met Tunahan Kuzu: 'Nee, dit is niet uw land!'

Boem! Dat noemen we nou een politieke oorvijg. Of eigenlijk: een politieke atoombom.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zijn er vandaag al verschillende mooie confrontaties geweest. Denk maar aan Wilders versus Roemer: links tegen links, maar de ene multiculturalist pur sang, terwijl de andere juist nationalistisch is en de grenzen op slot wil gooien. Het was schitterend om te zien hoe die twee elkaar bestreden.

Lees verder:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/09/geert-wilders-veegt-de-vloer-aan-m
et-tunahan-kuzu-nee-dit-is-niet-uw-land/?utm_source=Dagelijkse+Standaard+Lis
t&utm_campaign=aea40c1f8f-nb&utm_medium=email&utm_term=0_ec416e99c9-aea40c1f
8f-296396181

 

Ons drinkwater is decennia lang vervuild met asbest

Ons kraanwater stroomt door 35.000 kilometer verouderde asbestleidingen, dit ondanks het verbod op het gebruik van asbest sinds 1993 omdat dit onder andere kankerverwekkend is. Om deze leidingen te vervangen is meer dan 200 miljard euro nodig. De drinkwaterbedrijven zwijgen hierover, ondertussen stroomt het water ongestoord uit de kraan.

Lees verder:

http://delangemars.nl/2016/09/21/ons-drinkwater-decennia-lang-vervuild-met-a
sbest/

 

Dit deed Rutte echt met uw portemonnee

Elsevier.nl Logo

 

Het kabinet Rutte-Asscher heeft het laatste koffertje met de miljoenennota aangeboden. Daarmee kan de rekening worden opgemaakt. Wie is deze kabinetsperiode de grote winnaar als het gaat om koopkracht, en wie zijn de verliezers?

 

Lees verder:

http://www.elsevier.nl/economie/achtergrond/2016/09/dit-deed-rutte-echt-met-
uw-portemonnee-363040/?utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=email&utm_term
=&utm_content=&utm_campaign=early_els_21sep&cmpid=NLC|early_els_21sep|2016-0
9-21

 

Middeninkomens verder onder druk

Geachte redactie,

Bijgaand vindt u onze uitgebreide reactie na bestudering van de Miljoenennota. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Vriendelijke groet,

Joeri Veen

 

 

 

 

 

20 september 2016

ANBO's uitgebreide reactie op Miljoenennota

Het koopkrachtbeeld voor gepensioneerden laat een vertroebeld beeld zien. Ondanks de gemiddelde koopkrachtstijging van 0,7 procent verschilt de echte uitwerking per inkomenspositie sterk. Zo stijgt het inkomen van gepensioneerden met een laag inkomen net zoveel als dat van werkenden, 1,1 procent. Gepensioneerden met hoger inkomen zien hun koopkracht juist dalen.

Middeninkomens verder onder druk

Directeur-bestuurder Liane den Haan: “We zien juist dat de koopkracht van gepensioneerden met middeninkomens verder onder druk komt te staan. Zij leveren 0,4 procent in. Zij zijn extra kwetsbaar omdat zij vanwege de harde inkomensgrenzen geen recht hebben op toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag. Ook lopen zij heffings- en ouderenkorting mis. Dat alles bij elkaar kan flink in de papieren lopen.”

Ouderenkorting gaat omhoog

Net als vorig jaar gaat de ouderenkorting omhoog – de belastingkorting voor mensen met een pensioeninkomen lager dan 36.057 euro per jaar – dit keer met 101 euro. Den Haan: “Dat lijkt genereus, maar dat is het niet. De inkomensgrens kan tot grote nette verschillen leiden. Een tientje extra verzamelinkomen kan tot honderden euro’s koopkrachtverlies leiden, omdat de heffingskorting vervalt.”

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm – waarbij AOW’ers met een meerderjarig kind samenwonen lagere AOW krijgen- wordt uitgesteld van 2018 tot 2019. Den Haan: “ANBO heeft altijd gepleit voor het afschaffen van deze maatregel, zeker wanneer er sprake is van een zorgrelatie waarbij het kind voor de ouder zorgt. Wij hopen nog steeds dat van uitstel afstel komt.”

 

Al 115 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.

 

 

Joeri Veen

Persvoorlichter/Woordvoerder

+31 (0)348 46 66 02
06-13342127

Twitter

 

Twitter

ANBO

Houttuinlaan 3

3447 GM Woerden


www.anbo.nl

Laatst aangepast (woensdag 21 september 2016 07:00)

 

ANBO Prinsjesdagreactie: wonen

Geachte (woon)redactie,

Hierbij treft u de reactie van ANBO op de voor ons meest opvallende elementen uit de woonbegroting. Mocht u nadere vragen hebben, schroom dan niet contact met me op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Joeri Veen
Persvoorlichter / Woordvoerder Zorg & Wonen
06-13342127 /  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 

 

 

20 september 2016

Het kabinetsbeleid is erop gericht mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. “Zowel de woningvoorraad als het woonbeleid van gemeenten is daar nog niet voldoende op toegerust," vindt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. Deze Prinsjesdag presenteerde het kabinet een aantal maatregelen rondom wonen. Om scheefwonen tegen te gaan, handhaaft minister Blok een extra huurverhoging. Dat moet mensen met een hoog inkomen in de sociale huur stimuleren te verhuizen. “Maar ANBO wees er meermaals op dat senioren vaak geen mogelijkheid hebben te verhuizen. Daarom willen we ook dat senioren vrijgesteld blijven worden voor deze huurverhoging. De minister moet gemeenten veel meer aansporen senioren mee te nemen in het woonbeleid.”

Stimulans voor woningbouw

Woningcorporaties worden meer gestimuleerd om te bouwen voor de relatief goedkope sociale sector. Wanner de verhuurder bouwt in een gebied waar veel vraag is naar dit type woning, hoeven ze minder ‘verhuurderheffing’ af te dragen aan het Rijk. “Dat is een begin, maar het pakt een groot probleem onvoldoende aan,” ziet Den Haan. “Senioren die in een ongeschikt huis wonen, kunnen vaak om financiële redenen niet verhuizen naar een geschiktere woning. Vooral woningen die aansluiten op een zorgvraag zijn wat duurder, en senioren met een lager inkomen krijgen die niet ‘toegewezen’. Daar knelt het beleid: ANBO blijft minister Blok en woningcorporaties dan ook oproepen zorgwoningen bereikbaar te houden voor wie dit nodig heeft.”

Huurtoeslag en schenkingsvrijstelling

Tenslotte vindt ANBO het prettig voor de lagere inkomens dat huurtoeslag voor gebruikers ervan met ongeveer 10,50 euro omhoog gaat. Den Haan: “Senioren met een laag inkomen die langer in hun (sociale) woning willen blijven wonen hebben daar steun aan.” Daarnaast blijft de schenkingsvrijstelling gehandhaafd. Daarmee mogen familieleden -vaak ouderen- tot 100.000 euro schenken om een eigen woning mee te kopen. De ontvanger moet wel tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn. “Goede zaak dat dit blijft bestaan. Veel senioren helpen hun (klein)kinderen zo met het kopen van een huis en dat komt de doorstroming op de woningmarkt ten goede.”

 

Al 115 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.

 

 

Joeri Veen

Persvoorlichter/Woordvoerder

+31 (0)348 46 66 02
06-13342127

Twitter

 

Twitter

ANBO

Houttuinlaan 3

3447 GM Woerden


www.anbo.nl

 

 

Muren en hekken zijn de toekomst - De Nieuwe Realist

Groot Brittannië gaat in Calais een muur bouwen om de illegale immigranten door de tunnel tegen te houden. Met de bouw wordt eind deze maand begonnen. De muur zal vier meter hoog worden en een kilometer lang. Tot nu toe was er een hek met prikkeldraad, maar dat bleek weinig effectief.

Lees verder:

http://joostniemoller.nl/2016/08/muren-en-hekken-toekomst/

 

Trump staat op dit moment 6,7% voor op Clinton!

screenshot_120

Bron:
http://cesrusc.org

Laatst aangepast (zondag 18 september 2016 17:49)

 

En wat doet Europa als er 100 miljoen Afrikanen komen?

De huidige “vluchtelingen”- en “migratie”crisis is nog lang niet voorbij, maar de volgende kondigt zich alweer aan – en wel uit Afrika. Is Europa daartegen gewapend? Vermoedelijk niet, toch?

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/09/17/en-wat-doet-europa-als-er-100-miljoe
n-afrikanen-komen/

 

AIVD slaat groot alarm: grote kans dat er ook in Nederland een ISIS-aanslag gaat plaatsvinden

Ondanks dat Nederland tot dusverre de aanslagendans ontsprongen is die onze buurlanden wél heeft aangedaan, wil dat niet zeggen dat dat ook zo blijft. ISIS is een levensgevaarlijke organisatie, en ook Nederland geldt als doelwit.

Lees verder:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/09/aivd-slaat-groot-alarm-grote-kans-
dat-er-ook-in-nederland-een-isis-aanslag-gaat-plaatsvinden/?utm_source=Dagel
ijkse+Standaard+List&utm_campaign=2948e127ba-nb&utm_medium=email&utm_term=0_
ec416e99c9-2948e127ba-296396181

 

Ondanks extra mankracht faalt UWV in wegwerken fraude

Elsevier.nl Logo

 

Het UWV beloofde vorig jaar om de enorme stapel van uitkeringsfraudezaken voor 1 juli terug te brengen van 73.000 tot 20.000. Dat is de instantie niet gelukt.

 

Lees verder:

http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/09/ondanks-extra-mankracht
-faalt-uwv-in-wegwerken-fraudezaken-361380/?cmpid=NLC%7Celsevier_dagelijks%7
C2016-09-17%7COndanks_extra_mankracht_faalt_UWV_in_wegwerken_fraude&utm_cont
ent&utm_term

Laatst aangepast (zaterdag 17 september 2016 14:56)

 

Burgerwacht surveilleert in angstig Oude Pekela | Vluchtelingenstroom West-Europa

De politie gaat extra surveilleren in Oude Pekela. In het dorp is onrust ontstaan door incidenten met asielzoekers. Inmiddels is ook een burgerwacht actief.

Lees verder:

http://www.ad.nl/nieuws/burgerwacht-surveilleert-in-angstig-oude-pekela~a2ab
651e/

 

Kinderen, demente ouderen en psychiatrisch patiënten nu ingezet om medicijnen te testen

Het Leidse Centre for Human Drug Research (CHDR), een Nederlands testinstituut voor geneesmiddelen, gaat medicijnen testen op jonge kinderen, ouderen met dementie en psychiatrische patiënten.

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/09/16/kinderen-demente-ouderen-en-psychiat
risch-patienten-nu-ingezet-om-medicijnen-te-testen/

 

DENK-Kamerlid Öztürk draait helemaal door: Nederlandse overheid moet salarissen imams betalen!

Als buitenlandse financiering van moskeeën wordt verboden, moet Nederland die financiering op zich nemen, vindt het DENK-Kamerlid.

Lees verder:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/09/denk-kamerlid-ozturk-draait-helema
al-door-nederlandse-overheid-moet-salarissen-imams-betalen/?utm_source=Dagel
ijkse+Standaard+List&utm_campaign=bc257ba1f7-nb&utm_medium=email&utm_term=0_
ec416e99c9-bc257ba1f7-296396181

 

Heeft Rapper Boef recht op Wajong-uitkering? - Elsevier.nl

Elsevier.nl Logo

Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg laat uitzoeken of rapper Boef jarenlang onterecht een Wajong-uitkering heeft gekregen. Vermoedens van fraude steken de kop op, aangezien Boef in een peperdure auto rondrijdt.

Lees verder:

http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/09/heeft-treitervlogger-ra
pper-boef-recht-op-wajong-uitkering-360137/?utm_source=TripolisDialogue&utm_
medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=early_els_16sep&cmpid=NLC|e
arly_els_16sep|2016-09-16

Laatst aangepast (vrijdag 16 september 2016 19:00)

 

Grote verschillen in prijzen bouwvergunningen - Binnenlands Bestuur

De prijsverschillen tussen gemeenten voor een bouwvergunning zijn groot, blijkt uit jaarlijks onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Lees verder:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/prijsverschillen-bouwvergu
nningen-zeer-groot.9548085.lynkx?mt=3pKrY6H+18l+mh+21UGbYA&vk=f17W0JP2dJnbyb
rtiBvkOg&pub=1002

 

Honderdduizenden verliezen baan door Rutte I en II -

Het economisch bureau van ING stelt in haar rapport dat Nederland tussen 2010 en 2015 voor 40 miljard aan ombuigingsmaatregelen (Lees: bezuinigingen) heeft doorgevoerd wat de NL economie onnodig schade heeft toegebracht.

Lees verder:

http://delangemars.nl/2016/09/15/honderdduizenden-verliezen-baan-door-rutte-
en-ii/

 

Overijssel wil geen afvalwater in bodem

De provincie Overijssel is tegen het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. Ze roept minister Henk Kamp op de NAM geen toestemming te geven het injecteren te hervatten.

Lees verder:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/provincie-overijsse
l-wil-geen-afvalwater-in-bodem.9548000.lynkx?mt=3pKrY6H+18l+mh+21UGbYA&vk=f1
7W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002

Laatst aangepast (donderdag 15 september 2016 09:01)