Trump krijgt hulp van Farage: ‘Hillary Clinton? Nooit!’

Neemt Donald Trump de campagne van het pro-Brexitkamp als voorbeeld? Hij heeft in elk geval een van de prominentste aanvoerders van dat kamp ingelijfd: de voormalige UKIP-leider Nigel Farage.

lees verder:

http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/08/trump-krijgt-hulp-van-
farage-hillary-clinton-nooit-347105/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2016-08-25

|Trump_krijgt_hulp_van_Farage:_'Hillary_Clinton?_Nooit!'&utm_source=Tripolis
Dialogue&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=els_25aug&cmpi
d=NLC|els_25aug|2016-08-25

 

Nieuwe bankencrisis?

ECB-logica

 

Volgens enkele Duitse analisten is de ECB (Draghi) bezig de bankensector om zeep te helpen. Daarbij wordt de rente laag gehouden, maar tegelijk de schuld van staten ‘opgekocht’ zodat de banken weer over geld kunnen beschikken. Hoe die schuld vervolgens wordt verdeeld/gedekt, is een raadsel, want het bedrag wordt steeds hoger: inmiddels 80 miljard! Misschien komt hier de interesse voor onze pensioenfondsen vandaan? De banken moeten nu tegelijk hun ‘buffers’ vergroten én geld uitlenen aan bedrijven die daar tot dusver kennelijk niet voor in aanmerking kwamen. Daarmee zou de economie gaan groeien; let wel, door bedrijven die grote(re) schulden hebben en meer rente moeten gaan betalen, want anders kunnen de banken niet overleven.

Intussen kunnen ook regeringen weer nieuwe schulden gaan maken, waarvoor ze echter weinig rente betalen. Aflossen kunnen ze met de verhoogde inname van belastingen, doch hoe die bedrijven moeten aflossen blijft duister, want het gaat niet om een hogere productie, maar om een grotere koopkracht. En die was in het verleden al gebaseerd op schulden maken. Gekochte schijnwelvaart, dus, waarmee de ECB gewoon wil doorgaan ondanks de lessen van Spanje, Italië, Frankrijk, Griekenland en Ierland.

 

L.J.J. Dorrestijn

 

Hoogste Franse rechter moet einde maken aan ruzies boerkiniban

De discussie in Frankrijk over het verbieden van boerkini’s wordt steeds scherper. Franse Moslima’s zeggen dat ze worden gestigmatiseerd, rechtse politici willen landelijke maatregelen. De Franse Raad van State spreekt zich donderdag uit over de vraag of een boerkiniverbod in strijd is met de grondwet.

Lees verder:

http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/08/boerkiniverbod-splijt-
frankrijk-stigmatiserend-of-niet-streng-genoeg-346973/?utm_source=TripolisDi
alogue&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=early_els_25aug&
cmpid=NLC|early_els_25aug|2016-08-25

Laatst aangepast (donderdag 25 augustus 2016 09:42)

 

Duitse topbankiers verwachten bankcrisis

Het magazine DWN haalt een aantal vooraanstaande Duitse bankiers aan die als gevolg van denegatieve rente rampzalige gevolgen verwachten voor spaarders en hun oudedagsvoorzieningen. De Duitse centrale bank (Bundesbank) eist dringend nationale waarborgen binnen de eurozone voor depositogeld om spaarders tegen een crash te beschermen.

Lees verder:

http://delangemars.nl/2016/08/25/duitse-topbankiers-verwachten-bankcrisis/

 

Helft telefoontjes door gemeente fout of niet beantwoord

Gemeenten slagen er lang niet altijd in om telefonische vragen van burgers juist of volledig te beantwoorden. Een groot gedeelte van de bellers krijgt zelfs helemaal geen antwoord. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor 2016 van marktonderzoekbureau Team Vier.

Lees verder:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/helft-telefoontjes-door-gem
eente-fout-of-niet.9546158.lynkx?mt=3pKrY6H+18l+mh+21UGbYA&vk=f17W0JP2dJnbyb
rtiBvkOg&pub=1002

 

Brexit brengt Britten voorspoed

De werkloosheid zou de pan uit rijzen, aandelenprijzen zouden crashen. De Engelse regering zou alleen met de grootst mogelijke moeite investeerders voor staatsobligaties kunnen vinden. Financiële markten zouden in een vrije val terecht komen. Groot-Brittannië zou in een diepe depressie raken.

Lees verder:

http://delangemars.nl/2016/08/23/brexit-brengt-britten-voorspoed/

Laatst aangepast (woensdag 24 augustus 2016 08:27)

 

PAS OP VOOR NEPMAILS! | MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE – CJIB

15

 

Geachte heer/mevouw,

Bij deze willen wij u medelelen dat meerdere malen per brief hebben verzocht om over te gaan tot betaling van een veerkeersovertreding. Het bedrag is tot op heden niet door ons ontvangen. Wij krijgen vaak meldingen over valse brieven e-mails, vandaar dat wij nog niet zijn op overgegaan op strenge maatregelen.Informatie over de overtreding en de opgelegde sanctie

Omschrijving overtreding:     Overschrijding maximun snelheid op (auto)wegen  buiten de bebouwde kom met 11KM/H
Datum 31-07-2015
Tijdstip 11:37
Toegestane snelheid 100KM/h
Gemeten snelheid 118KM/h
Gecorrigerde snelheid 111KM/h
Fotofilmnummer 1027492731
Zaaknummer 1830284

Wij sommeren u om het totaalbedrag van €151,65 binnen 3 dagen na dagtekening over te maken het rekeningnnummer NL85 ABNA 0526 6833 25 t.n.v. CJIB te Leeuwaarden, onder vermelding van uw kenteken. U betaalt alleen het oorspronkelijke bedrag dat u verschuldigd bent.

Indien het openstaande bedrag niet (volledig) binnen de door ons gestelde termijn is voldaan, dan zien wij ons genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan onze gerechtsdeurwaarders. Dan bent u aansprakelijk voor de kosten die de deurwaarder in rekening brengt.

Met vriendelijke groet,

Centraal Justitieel Incasso Bureau

 

Deze brief is aangemaakt in een geautomatiseerd proces, daarom treft u geen handtekening aan.

 

Lees verder:

Pas op voor nepmails! | Ministerie van Veiligheid en Justitie – CJIB

Laatst aangepast (dinsdag 23 augustus 2016 21:20)

 

Wat is er toch mis met onze pensioenen?

Op pensioengebied spelen op het ogenblik drie zaken. Dat zijn de aanstaande goedkeuring van een nieuwe pensioenregeling binnen de EU, het zogenaamde tekort bij de fondsen en het gesjoemel door de pensioenfondsen met ons geld. Eigenlijk is er helemaal niets mis met de pensioenen alleen moet de pensioengerechtigde opletten dat zijn geld niet verdampt of wordt weggesluisd.

Lees verder:

http://delangemars.nl/2016/08/21/wat-er-toch-mis-met-onze-pensioenen/

 

Serieverkrachtingen van Duitse vrouwen en meisjes door immigranten (meest moslims) gaan onverminderd door

Uit het stilzwijgen van de emancipatieclubs met het oog op de massale verkrachtingen van Duitse meisjes en vrouwen kan slechts geconcludeerd worden: het ging deze clubs nooit om de bevrijding van de vrouw. Ze hadden een heel ander doel . . .

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/20/serieverkrachtingen-van-duitse-vrouw
en-en-meisjes-door-immigranten-meest-moslims-gaan-onverminderd-door/

 

"Ondergang Europa alleen nog te stoppen door nieuwe leiders of revoluties"

Globalisering en centralisering macht bij elite zoals in Brussel leidt tot tirannie en instorting samenleving – Onze enige overgebleven opties: massaal verzet, of zuchten onder vervolging en dictatuur

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/19/ondergang-europa-alleen-nog-te-stopp
en-door-nieuwe-leiders-of-revoluties/

Laatst aangepast (vrijdag 19 augustus 2016 13:35)

 

Moslims claimen al openlijk territoria in Europa

Ik schrijf met regelmaat over de sluimerende, maar steeds agressievere bedreiging in Europa die islam heet. Vandaag komt er een schokkend filmpjevan een interview in de UK voorbij.

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/19/moslims-claimen-al-openlijk-territor
ia-in-europa/#comment-492621

 

Waarom trekt de PvdA steeds weer pleitbezorgers van islamisering aan?

Elsevier.nl Logo

Met een boerkiniverbod probeert de burgemeester van Cannes de gelijkheid in Frankrijk te beschermen. Verbazingwekkend dat een PvdA’er in Amsterdam op de bres springt voor de islamisering en de re-islamisering van Europa.

Lees verder:

http://www.elsevier.nl/nederland/opinie/2016/08/waarom-trekt-de-pvda-steeds-
weer-pleitbezorgers-van-islamisering-aan-343669/?cmpid=NLC%7Celsevier_dageli
jks%7C2016-08-19%7CWaarom_trekt_PvdA_telkens_pleitbezorgers_van_islamisering
_aan%3Futm_content%3D&utm_term

Laatst aangepast (vrijdag 19 augustus 2016 13:32)

 

Duitse politie vangt 'Nederlandse' dievenbende | Golfbrekers

Duitse politie vangt 'Nederlandse' dievenbende | Golfbrekers

Laatst aangepast (vrijdag 19 augustus 2016 09:57)

 

Dat dit kan in Nederland: 80 procent ouderen heeft geldzorgen

Zo’n 80 procent van de Nederlandse ouderen heeft geldzorgen. Meer dan een derde van onze ouderen maken zich zelfs regelmatig zorgen over hun gebrek aan geld.

Lees verder:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/08/dat-dit-kan-in-nederland-80-procen
t-ouderen-heeft-geldzorgen/?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaig
n=ac6e6002fd-nb&utm_medium=email&utm_term=0_ec416e99c9-ac6e6002fd-296396181

 

Nederlandse bankiers ontlopen straf voor fraude

Volgens het Financieele Dagblad zijn vier Rabobank medewerkers die fraudeerden met de (Euribor) rente veroordeeld tot kleine boetes van 750 tot 3000 euro per persoon door de effectenbranche na een schikking.

Lees verder:

http://delangemars.nl/2016/08/18/nederlandse-bankiers-ontlopen-straf-voor-fr
aude/

 

18 augustus 2016 ANBO-onderzoek: 80% gepensioneerden maakt zich zorgen over financiën

 

Geachte redactie, uit ANBO-onderzoek blijkt dat gepensioneerden zich zorgen maken over hun financiële situatie. ANBO pleit voor gerichte herstelmaatregelen door het kabinet.
Voor meer informatie kunt u bellen met ondergetekende.

 

anbo

 

 

 

 

18 augustus 2016


Vandaag begrotingsonderhandelingen kabinet

Tachtig procent van de gepensioneerden zegt zich zorgen te maken over de financiële situatie. Ruim een derde maakt zich zelfs regelmatig tot vaak zorgen. Dat blijkt uit een enquête  van seniorenorganisatie ANBO onder ruim 1700 respondenten. Directeur-bestuurder Liane den Haan: “Hoe hoger de kosten voor zorg, hoe groter de zorgen om de financiële situatie. Dat is ook niet zo gek, want al jaren achtereen staat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden flink onder druk. Volgens de ramingen gaan zij er ook volgend jaar wéér op achteruit, vergeleken met werkenden. Dat is onaanvaardbaar, want de kosten voor zorg en levensonderhoud stijgen elk jaar flink. Dit tij moet gekeerd!”

Verlaag verplicht eigen risico zorgverzekering
Vandaag komen de coalitiepartijen bij elkaar om over de koopkrachtplaatjes van alle Nederlanders te praten. ANBO vindt dat het kabinet dit jaar met gerichte oplossingen moet komen. “Want economisch herstel is van ons allemaal”, zegt Den Haan. Een van de oplossingen die ANBO voor ogen ziet is het verplicht eigen risico van de zorgverzekeringen verlagen van 385 naar 285 euro. Ook ruim 70 procent van de respondenten ziet deze maatregel zitten. Den Haan: “Dat is een effectieve maatregel die met name gepensioneerden met een laag inkomen en hoge zorgkosten helpt. Wij zouden graag zien dat het kabinet hier werk van maakt.”

Ontzie gepensioneerden met hoge zorgkosten
Als tweede oplossing stellen de senioren voor om de regels van pensioenfondsen te versoepelen, zodat zij makkelijker kunnen indexeren. Op nummer drie staat met bijna 50 procent het verhogen van de netto AOW met bijvoorbeeld tien euro per maand. Den Haan: “Dit lijkt een goede oplossing, maar is het niet. De AOW is voor iedereen gelijk en bij verhoging profiteren ook mensen met een goed pensioeninkomen hiervan. ANBO wil juist dat gepensioneerden met een laag pensioeninkomen en hoge zorgkosten of gepensioneerden met een middeninkomen koopkrachtreparatie krijgen.”

Over deze peiling:
Aan deze peiling deden in totaal 1733 respondenten mee. Van hen was 74 procent man en 26 procent vrouw. Met 45 procent lag de gemiddelde leeftijd tussen de 61 en 70 jaar. Het onderzoek liep van 29 juli tot 22 augustus 2016.

 

Al 115 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.

 

 

Renée de Vries

Woordvoerder Liane den Haan

0646270618

Afbeelding verwijderd door afzender. Twitter

 

Twitter

ANBO

 

Laatst aangepast (donderdag 18 augustus 2016 08:29)

 

Syrië: China wil militaire samenwerking uitbreiden

Er waren al vaker meldingen volgens welke China de Syrische regering bij de strijd tegen de radicale islamieten en terroristen zou ondersteunen. Nu kwam een officiële bevestiging.

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/17/syrie-china-wil-militaire-samenwerki
ng-uitbreiden/

Laatst aangepast (woensdag 17 augustus 2016 19:13)

 

De volgende golf rolt. Nu is zelfs de economie gealarmeerd: een nieuwe asielstroom zullen we niet aankunnen

Het afsluiten van de Balkan-route had Berlijn een adempauze gegeven. Het lijkt er niet op dat deze gebruikt werd. Volgens een peiling vreest 75% van de Duitse topondernemers de komst van een nieuwe asielstroom. Deze zou het land economisch niet aankunnen, aldus de acute zorg.

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/17/de-volgende-golf-rolt-nu-is-zelfs-de
-economie-gealarmeerd-een-nieuwe-asielstroom-zullen-we-niet-aankunnen/

 

GEMEENTEN VULLEN SCHATKIST

Gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen stallen hun overtollige geld in toenemende mate bij het rijk. Vooral gemeenten bankieren meer bij de schatkist. Dat blijk uit de kwartaalmonitor overheidsfinanciën van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste drie maanden van dit jaar.

Lees verder:

Gemeenten vullen schatkist rijk

Laatst aangepast (woensdag 17 augustus 2016 19:16)

 

Gelukkigste ambtenaren werken bij het Rijk

Ambtenaren in dienst van het Rijk geven het hoogste cijfer voor hun algehele welbevinden, oftewel, voelen zich het gelukkigst van alle overheidsmedewerkers. Dat blijkt uit het geluksonderzoek dat Binnenlands Bestuur en I&O Research hebben uitgevoerd. De enquête werd onder 3500 ambtenaren en ruim 1600 mensen van buiten de overheid gehouden. De resultaten tonen onder meer aan dat je van werken bij de overheid best gelukkig wordt.

Lees verder:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/rijksambtenare
n-zitten-het-beste-in-hun-vel.9545850.lynkx?mt=3pKrY6H+18l+mh+21UGbYA&vk=f17
W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002

 

Militair op missie moet helm met andere soldaat delen

Militairen zijn boos nu defensie niet voor iedereen  een eigen, nieuwe helm wil bestellen. Een deel van het personeel moet het straks op uitzending of bij een oefening doen met een leenexemplaar.

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/15/militair-op-missie-moet-helm-met-and
ere-soldaat-delen/

 

Stort ons financiële systeem in door negatieve rente?

Bijdrage van Dirk Bauwens

Hij stelt:
Er is geen enkele bank, verzekeringsbedrijf of pensioenfonds dat op den duur overeind kan blijven bij negatieve rente. Positieve intrest is namelijk de basis van hun verdienmodel. Negatief rendement en negatieve rentestanden leiden onvermijdelijk tot het faillissement van het gehele financiële systeem.

Lees verder:

http://delangemars.nl/2016/08/10/stort-ons-financiele-systeem-door-negatieve
-rente/

 

Armer dan hun ouders: ongelijkheid neemt toe

Uit een onderzoek uitgevoerd door McKinsey blijkt dat in Nederland het werkelijke inkomen tussen 2005 en 2014 van 70% van de gezinnen gelijk bleef of dat zij er zelfs op achter uit gingen. Terwijl in de periode er voor tussen 1993 en 2005 gemiddeld in 25 westerse economieën maar 2% van de gezinnen NIET in inkomen stegen.

Lees verder:

http://delangemars.nl/2016/08/15/armer-dan-hun-ouders-ongelijkheid-neemt-toe

 

Ook de Baltische staten wijzen vluchtelingenquota af

Na Denemarken, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië hebben nu ook de drie Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, het voorstel van de Europese Commissie (EC) afgewezen om hun deel van het vluchtelingenquotum op te nemen. De EC had voorgesteld dat elk EU-land volgens een verdeelsleutel een deel van de vluchtelingen zou opnemen. Maar verschillende Oost-Europese landen, evenals Denemarken, willen niet méér vluchtelingen opnemen.

Lees verder:

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/14/ook-de-baltische-staten-wijzen-vluch
telingenquota-af/

Laatst aangepast (zondag 14 augustus 2016 17:49)